Leiden Universiteit

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Controller

HetBestuursbureau, afdeling Financiën is op zoek naar een

Controller

De werkzaamheden
De gezochte beleidsadviseur/controller gaat een bijdrage leveren aan het financiële beleid van de Universiteit Leiden, dat door de directie Financiën wordt vormgegeven in de financiële Planning & Control cyclus middels het voorbereiden en opstellen van Kadernota, (meerjaren)begroting, meerjaren investeringsprogramma huisvesting, het meerjaren businessplan ICT, bestuurlijk financiële rapportage en jaarrekening. De nadruk zal in deze functie liggen op het voorbereiden en coördineren van de totstandkoming van de jaarrekening. De beleidsadviseur levert verder een bijdrage aan:

 • Het signaleren van knel- en verbeterpunten t.a.v. financieel beheer, informatievoorziening en bedrijfsvoering en de ontwikkeling en implementatie van het werkprogramma Bedrijfsvoering;
 • Het accountmanagement van een aantal faculteiten, expertisecentra en instituten van de universiteit;
 • De advisering over diverse bedrijfseconomische onderwerpen aan eenheden van de universiteit.
 • Diverse verbeterprogramma’s binnen het Bestuursbureau.

Profiel

 • Academisch werk- en denkniveau met een bedrijfseconomische oriëntatie of accountancy-opleiding (RA);
 • Minimaal 10 jaar relevante ervaring, bij voorkeur in zowel financieel-economisch beleid als in een meer operationeel financiële functie of ervaring in accountancy;
 • Ervaring met het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening van een complexe organisatie, bij voorkeur een onderwijsinstelling;
 • Ervaring met opstellen van rapportages ten behoeve van faculteiten en College van Bestuur;
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 • Analytisch vermogen en cijfermatig inzicht;
 • Proactieve en initiërende instelling;
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift, bij voorkeur ervaring met het schrijven van rapportages en beleidsstukken.
 • Flexibel en in staat zaken goed te structureren en prioriteiten te stellen;
 • Uitgebreide ervaring met SAP, Excel en met rapportagetools zoals Business Objects.

Beschrijving van de organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een service verlenende rol voor de gehele organisatie. Zie voor meer informatie de website van het Bestuursbureau.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal €4.538,- en maximaal €5.826,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 12).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Mobiliteit
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader word je - bij een vast dienstverband - in de functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met jou verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van je loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
In de dagelijkse werkzaamheden krijg je te maken met vertrouwelijke informatie. Voor deze functie vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven. De kosten hiervoor worden vergoed.

Diversiteit
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te worden waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij onze universitaire gemeenschap verrijken en versterken.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gertjan Boshuizen, directeur Financiën/Directeur LEH, telefoon 071-5273178, email g.boshuizen@bb.leidenuniv.nl.

Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.538,- tot € 5.826,-
Contract:
Parttime - Fulltime