DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Strategisch beheerder TI-OVL (11) 28 u/w

Standplaats: Lelystad
Duur: 21-6-2021 t/m 20-3-2022
Optie tot verlenging: ja
Reageren voor: 15 juni 2021

Functiebeschrijving
Context
Het team Beheer werkt toe naar planmatig beheer, conform de assetmanagement beheersystematiek van het CROW. Dit betekent dat vanuit- nog te actualiseren beleidskaders, beheerkaders en uitvoeringsplannen voor dagelijks onderhoud en groot onderhoud - de basis wordt gevormd van de taken, rollen en verantwoordelijkheden die het asset openbare verlichting nodig heeft om het areaal in stand te houden, aan te leggen en te vernieuwen waar nodig.

Op dit moment organiseert de Technische installaties groep (ti), beheeronderdelen, groot onderhoud (GO) en stedelijke ontwikkeling (SO) enkelvoudig vanuit de eigen discipline. De ervaring leert dat deze werkwijze niet aansluit bij het gedachtengoed van integraal samenwerken, planmatig beheer en projectmatig werken. Vanuit teamleiders Beheer en Ingenieursbureau is de wens uitgesproken om de rollen, taken en verantwoordelijkheden van ti onder te verdelen/ aan te laten sluiten vanuit deze logische denk- en werkwijze.

Concrete taken
Asset openbare verlichting conform gedachtengoed iAMPro assetmanagement model te implementeren. Bestaande uit:
Werkprocessen en taken voor ovl/ k&l binnen beheer neerzetten,
Werkprocessen voor ovl/ k&l binnen projecten neerzetten.
Beleidskaders openbare verlichting opstellen en politiek laten vaststellen.
Inwerken beheerder ovl, onder de assetvlag wegen.
Projectleider / technisch engineer organiseren voor projectondersteuning.

Eisen
- De kandidaat op wie de keuze valt, dient vóór aanvang van de werkzaamheden een recent (dwz niet ouder dan 3 maanden) afgegeven VOG te overleggen. Het is mogelijk dat de kandidaat een VOG overlegt die aangevraagd is voor een andere opdracht mits het screeningsprofiel op de ingeleverde VOG exact gelijk is aan het screeningsprofiel voor de betreffende inhuur functie. Het profiel waaraan moet worden voldoen is: 11,12,13 en 41.
- Kandidaat heeft werkervaring bij een gemeente.
- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.
- Kandidaat heeft ervaring met OVL en VRI's (Openbare verlichting en verkeersinstallaties)

De competenties, kennis, vertrouwen en ervaringen worden getoetst tijdens het gesprek.
-Politiek sensitief
-Communicatief vaardig
-Verantwoordelijkheid neme

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

Selectiegesprekken data en/of info
Gesprekken vinden plaats in overleg
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist