Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Stagiair hbo - Omvorming naar ecologisch maaibeheer, Gebiedspool stadsdeel Zuidoost

Gemeente Amsterdam wil op diverse plekken bermen en gazons omvormen naar bloemrijk grasland. Dit type groen biedt een diversiteit aan planten en voedsel, nest- en vluchtplekken voor diverse insecten, vogels en zoogdieren, waardoor de biodiversiteit stijgt. Gemeente Amsterdam heeft het vergroten van de biodiversiteit als doelstelling opgenomen in de Groenvisie 2040.

Gevraagd wordt om per locatie te onderzoeken wat de efficiëntste manier is om te komen tot bloemrijk grasland in stadsdeel Zuidoost. Gekeken dient te worden naar de volgende vormen van verschralingsbeheer: 1) aanpassen van het maaibeleid en 2) uitmijnen van de bodem (inzaaien met stikstof minnende planten die gemaaid en afgevoerd wordt). Indien deze vormen van verschraling niet kansrijk zijn op de locatie is afplaggen noodzakelijk. De stagiair kan ook andere opties van verschraling aandragen. De beste onderzoeksmethodiek voor het bepalen van de effectiviteit van verschralingsbeheer is bodemonderzoek naar de mate van aanwezigheid van voor planten beschikbare hoeveelheid fosfaten in de bodem (Olsen P methode). Dit is echter een kostbaar onderzoek voor de schaal waarop Amsterdam omvormingen wil doorvoeren. Wij vragen jou daarom een voorstel te doen naar een onderzoeksmethodiek op basis waarvan ook een goede inschatting kan worden gemaakt van de effectiviteit van verschralingsbeheer. Verder:

  • Help je meewerken aan de omvorming naar ecologisch maaibeheer;
  • Ga je per gebied onderzoeken wat de meest efficiënte aanpak is om te komen tot bloemrijk grasland.
Wij vragen Ingeklapt

Een leergierige student die zelfstandig kan werken, maar ook kan samenwerken in groepsverband. Verder:

  • Heb je hbo denk- en werk­ni­veau;
  • Volg je een op­lei­ding of heb je een ach­ter­grond in Bi­o­lo­gie, Mi­li­eu­kun­de, Bo­dem­kun­de, Aard­we­ten­schap­pen of an­de­re ver­ge­lijk­ba­re op­lei­ding.
Wij bieden Ingeklapt

Een stageplek bij de gemeente Amsterdam is een mooie kans om te laten zien wat je waard bent. Je wordt goed begeleid, krijgt de kans je te ontwikkelen in je vakgebied en krijgt veel verantwoordelijkheden en taken die passen bij je opleiding. Daarnaast krijg je ruimte om je eigen initiatief en zelfstandigheid te tonen. Pro activiteit en samenwerken zijn belangrijke competenties. De stagevergoeding is conform de regelgeving die geldt voor de gemeente Amsterdam. Voor actuele bedragen en meer informatie over stage bij de gemeente kun je kijken op www.amsterdam.nl/stage.

De organisatie Ingeklapt

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf en 7 stadsdelen. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stads brede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk.

De stageplaats wordt aangeboden in Team Flex van de Gebiedspool Zuidoost.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je interesse? Reageer dan uiterlijk 30 april 2021 op deze stagevacature door te klikken op de blauwe reageer knop.

Uren:
24-36 uur, afstudeer/onderzoeksstage voor de periode mei t/m oktober 2021
Dienstverband:
stage, fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo

Wat wij bieden

Contract:
Parttime-Fulltime uur, afstudeer/onderzoeksstage voor de periode mei t/m oktober ParttimeParttime