Nivel B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

interim Senior Wabo vergunningverlener

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

1. Het beoordelen en afhandelen van (complexe) aanvragen van omgevingsvergunningen voor:
a. bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
b. tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
c. overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein, sloop- en asbestmeldingen (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.

2. Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:
a. regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening b. controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
c. toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en/of een voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;
d. het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving;
e. het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;
f. opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);
g. het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;
h. organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
i. waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

3. Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:
a. verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;
b. beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders.
Uren:
36

Over de werkgever

Voor de gemeente Zoetermeer is Nivel op zoek naar een interim Senior Wabo vergunningverlener voor 6 maanden voor 32-36 uur per week.
Wat wij bieden

Een marktconform salaris / uurtarief. Het betreft een opdracht voor 6 maanden voor 32-36 uur per week. Verlenging behoort tot de mogelijkheden. Start is op korte termijn.

REAGEREN VOOR 14 APRIL!

Vaardigheden

Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als senior Wabo vergunningverlener in de afgelopen 4 jaar;
Aantoonbare werkervaring met het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure op grond van planologische aspecten;
Een afgeronde aanvullende cursus Bouwbesluit of Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2;
Een afgeronde HBO opleiding op het gebied van bouwkunde.

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

Contract:
tijdelijk