DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Capaciteitsmanagement Adviseur - Eenheid Noord-Holland 36 u/w

Standplaats: Alkmaar
Duur: 01-06-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 3 maart 2021

Opdracht omschrijving
Als adviseur capaciteitsmanagement geef je voorafgaand aan het inplannen, inzicht in het capaciteitsaanbod, gekoppeld aan de capaciteitsvraag en de resultaatafspraken op team-, districts- en eenheidsniveau. Zo kan de verantwoordelijk leidinggevende bewuste keuzes maken omtrent de inzet van capaciteit.

Daarnaast adviseer je over andere bedrijfvoeringswijzigingen die zijn weerslag op het capaciteitsmanagement hebben, zoals consignatie en betaalde pauze. Jij hebt inzicht in de bedrijfsvoering en je kunt jaar- en werkplannen, en capaciteitsvraag vertalen naar de benodigde capaciteit. Hierover adviseer jij op de lange- en middellange termijn. Keuzes die in de lijn gemaakt worden vertaal jij met de lijnchefs naar een werkplan.

Verder stuur je op de uitvoering van het roosterproces en de (senior) planners. Je bent nauw betrokken bij stuuroverleggen en grote opleidingstrajecten, maar ook bij het vullen en optimaliseren van de ICT tools voor capaciteitsmanagement. Je neemt deel aan netwerken op eenheids- en landelijk niveau om het vak te optimaliseren en de inhoudelijke samenwerking te bevorderen.

Doelstelling
Team Planning en Capaciteitsmanagement is verantwoordelijk voor het bouwen van alle roosters in de eenheid en is nauw betrokken bij de inhoudelijke (door)ontwikkeling van capaciteitsmanagement. Landelijke ontwikkelingen hebben steeds meer invloed op ons dagelijkse werk. Elk team is samengesteld uit planners, senior planners, adviseurs capaciteitsmanagement en een teamchef. De samenstelling is gemêleerd en er wordt gestreefd naar diverse teams waarbij ook kracht blijkt uit onderlinge verschillen.

Je hebt dagelijks te maken met de planners en senior planners van de locatie waar je werkt. Ook werk je nauw samen met de adviseurs capaciteitsmanagement en het lijnmanagement binnen de eenheid en waar nodig ook landelijk. Uiteindelijk streven we naar geborgd capaciteitsmanagement binnen de politie.

Opleiding
Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
Een diploma/certificaat richting Capaciteitsmanagement is een pre.

Werkervaring
In de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als adviseur op het gebied van capaciteitsmanagement en planning;
Aantoonbare kennis van en werkervaring met relevante wet- en regelgeving op het gebied van Capaciteitsmanagement (zoals o.a. ATW);
Ruime en diepgaande kennis van en werkervaring met roostersystemen;
Ruime en diepgaande kennis van en werkervaring met Excel;
Werkervaring als adviseur binnen- of met een 24-uurs organisatie is een pre.
Werkervaring met BVCM en BCM is een pre.

Gunningscriteria (wensen):
- Aantoonbare kennis van en werkervaring met relevante wet- en regelgeving op het gebied van Capaciteitsmanagement (zoals de ATW).
- Ruime en diepgaande kennis van en werkervaring met roostersystemen.
- Ruime en diepgaande kennis van en werkervaring met Excel.
- Werkervaring als adviseur binnen-, of met een 24-uurs organisatie is een pre.
- Bij voorkeur werkervaring met BVCM en BCM.
- Een diploma/certificaat richting Capaciteitsmanagement is een pre.

Competenties
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico's te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.

CV eis:
U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist