DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Medior Adviseur Omgeving (11) 32 u/w

Standplaats: Rotterdam (optioneel op vrijdag Den Haag)
Duur: 02-03-2021 t/m 01-03-2023
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 4 maart 2021

Opdrachtomschrijving
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Als medior adviseur omgeving levert u een belangrijke bijdrage aan het project A4-Burgerveen N14, met als doel om de doorstroming op A4 en de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Goed strategisch omgevingsmanagement (SOM) is hierbij cruciaal. U draagt zichtbaar bij aan het invullen van het SOM richting onze weggebruikers, omwonenden, bestuurlijke stakeholders en andere belanghebbenden.

Het in beeld brengen van interne en regionale stakeholders, diens initiatieven die het project beïnvloeden, het adviseren over de omgevingsstrategie, uitwerking daarvan en het onderhouden van contacten met stakeholders zijn uw hoofdtaken. U bent een belangrijk aanspreekpunt voor interne belanghebbenden, regionaal (bestuurlijke) partners, bedrijven en belangenorganisaties in de regio. U onderhoudt het contact met deze relaties en zorgt dat u op de hoogte bent van de diverse ontwikkelingen die u ook in beeld brengt. Met de kennis van de omgeving en de stakeholders draagt u bij aan stakeholderanalyses en regioscans. Ook brengt u uw gebiedskennis in voor de voorbereiding van ambtelijk en bestuurlijk overleg.

U kunt de belangen en standpunten van belanghebbenden bij het project goed inschatten. U managet op transparante en oplossingsgerichte wijze de verwachtingen. U adviseert hierover waardoor binnen het project besluiten kunnen worden genomen. U zorgt er voor dat afspraken eenduidig worden vastgelegd in de daartoe bestemde systemen. Ook houdt u het overzicht over verschillende belangen, standpunten en issues in stakeholderdossiers (concrete kennis of ervaring met de systemen Relatics en/of GRIP is dan ook een pré).

De totstandkoming van de werkzaamheden vindt plaats in de rol van een medior adviseur omgeving. in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke rolhouder en het omgevingsteam.

Project
De A4 is de drukste weg van Nederland en verbindt twee dichtbevolkte metropoolregio's: Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. Deze regio's moeten een aantrekkelijk gebied blijven voor bedrijven en inwoners moeten er prettig kunnen (blijven) wonen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat de regio's goed bereikbaar blijven. Rijkswaterstaat en de bestuurlijke partners in de regio Burgerveen nemen daarom een aantal maatregelen met als doel om de doorstroming op de A4 en de bereikbaarheid van de regio Leiden / Den Haag te verbeteren.

Met de Verkenning A4 Burgerveen - N14 is onderzocht wat nodig is om de doorstroming op het traject A4 Burgerveen - N14 effectief aan te pakken. Dit heeft begin 2020 geresulteerd in een Voorkeursbeslissing. Het MIRT-onderzoek is daarmee de volgende fase in gegaan, namelijk de Planuitwerking waarin een (O)TB met een Project-MER zal worden opgesteld door een gecontracteerd ingenieursbureau.

Eisen:
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met omgevingsmanagement bij infrastructrurele projecten.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en tenminste 2 jaar ervaring met het vertegenwoordigen van een opdrachtgever in overleg met interne of externe stakeholders conform SOM-methodiek.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en werkervaring bij een overheidsorganisatie (zoals bv provincie of gemeente).
- De aangeboden kandidaat heeft een relevante afgeronde opleiding, daaronder wordt verstaan: bestuurskunde, politicologie, rechten, sociologie, planologie, sociale-geografie, beleidswetenschappen, een milieukundige studie of een vergelijkbare niet-technische, generalistische studie.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het vertegenwoordigen van een opdrachtgever in overleg met interne of externe stakeholders conform SOM-methodiek.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en aantoonbare ervaring met het opstellen van stukken tbv (interne) besluitvorming en/of stakeholdergesprekken of informatiebijeenkomsten.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en aantoonbare ervaring met projecten met een zwaar bestuurlijke en maatschappelijke component.
specificatie van zwaar:
-projecten met (georganiseerde) weerstand (via belangengroeperingen en actiegroepen), waarbij sprake is van een maatschappelijk belang en politieke aandacht tot op het hoogste niveau.
-Projecten met georganiseerd ambtelijk en bestuurlijk overleg om tot besluitvorming te komen.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en aantoonbare ervaring met het softwaresysteem Relatics (GRIP).

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina's A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist