St. Antonius Ziekenhuis

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Voorzitter Cliëntenraad, gemiddeld 2 dagdelen per week, St. Antonius Ziekenhuis | Utrecht | Nieuwegein | Woerden

Meewerken aan de ontwikkeling en verbetering van onze zorgverlening? Wij zijn op zoek naar een voorzitter voor onze Cliëntenraad. De Cliëntenraad bestaat uit een groep gemotiveerde leden die binnen de ziekenhuisorganisatie het patiëntperspectief vertegenwoordigen. Bij voorkeur zijn leden patiënt in het St. Antonius Ziekenhuis.

De Cliëntenraad
De Cliëntenraad een waardevol adviesorgaan voor het St. Antonius Ziekenhuis. Patiëntparticipatie en patiëntgerichtheid zijn belangrijke pijlers binnen het ziekenhuis. Ervaringen van patiënten vormen een belangrijke informatiebron voor de ontwikkeling en verbetering van onze zorgverlening. Onze ambitie is: een ziekenhuis voor en door patiënten. De Cliëntenraad heeft als adviesorgaan een belangrijke rol bij het verwezenlijken hiervan. De Cliëntenraad werkt volgens de wet op de medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ).

We hebben dan ook een grote ambitie en duidelijke visie als het gaat over het inzetten van de Cliëntenraad bij belangrijke strategische vraagstukken. Vanuit dat kader is de Cliëntenraad zich verder aan het professionaliseren. Handelen vanuit het patiëntperspectief is daarbij het motto. We zien de Cliëntenraad niet alleen als adviesorgaan maar ook als een strategisch gesprekspartner voor de Raad van Bestuur.

Als voorzitter van de Cliëntenraad...
Heb je de unieke kans om patiënten een stem te geven in de ontwikkeling en verbetering van onze zorgverlening. Je werkt in een team van 7 proactieve, enthousiaste, betrokken en teamgerichte leden met verschillende achtergronden en een gemeenschappelijke deler: zakelijk en daadkrachtig met de focus op het patiëntperspectief. Je adviseert over belangrijke onderwerpen waarbij altijd de patiënt centraal staat. Dit doe je in de vele geledingen die het ziekenhuis kent. Vanuit patiëntperspectief praat en denkt de Cliëntenraad mee over de gang van zaken binnen het ziekenhuis en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Als voorzitter van de Cliëntenraad stimuleer je het St. Antonius Ziekenhuis om bij alle initiatieven de toegevoegde waarde van de patiënt voorop te stellen en er op een andere, vernieuwende wijze naar te kijken. Je bent eerste gesprekspartner voor de bestuurders, stemt af met de ambtelijk secretaris en coördineert de participatie van de leden van de Cliëntenraad bij de diverse onderwerpen.

De raad komt ongeveer 10-12 keer per jaar bijeen om te vergaderen over belangrijke thema's als patiënttevredenheid, kwaliteit van zorg, zorgportfolio en patiëntbejegening. Elk lid heeft een eigen expertise- en aandachtsgebied, aansluitend bij het jaarplan van de Cliëntenraad. De leden hebben gezamenlijk de gewenste expertise om (on)gevraagde adviezen uit te brengen vanuit het patiëntperspectief.
Uren:
Parttime
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Het St. Antonius Ziekenhuis is het grootste niet-academische opleidingsziekenhuis in Nederland, met als klinische speerpunten: Hart, Longen en Kanker. We bieden (hoog)complexe zorg op meerdere locaties. Onze belangrijkste ambitie is het verlenen van de beste medische en verpleegkundige zorg & service. Goed opgeleide zorgprofessionals halen hiervoor dagelijks het beste uit zichzelf. Ruim 6.000 medewerkers zetten zich in voor onze missie 'Samen zorgen voor kwaliteit van leven'. Onze cultuur omschrijven wij als innovatief, ambitieus, open en transparant.
Wat wij bieden

Tijdsbesteding en vergoeding
De gemiddelde tijdsinzet die de Cliëntenraad van je vraagt, zal ongeveer 2 dagdelen per week zijn. De functie wordt vervuld op vrijwillige basis en kent een bij vrijwilligerswerk passende financiële vergoeding. Indien gewenst, is het mogelijk om een relevante cursus of scholing te volgen die ten goede komt aan je ontwikkeling als voorzitter van de Cliëntenraad.

Vaardigheden

Wat breng je mee aan kennis en ervaring?
Je hebt een sterke affiniteit met ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg en bent bereid je te verdiepen in de ziekenhuiszorg. Kennis van en ervaringsdeskundigheid met de specifieke problematiek en mogelijkheden van patiënten heeft de voorkeur, net als kennis van ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg (onder meer bekostiging, toenemende concurrentie, inkoopbeleid van verzekeraars, transformatie naar de eerste lijn). Hierdoor is het mogelijk om mee te denken bij strategische plannen. Je hebt ervaring met het opstellen van adviezen en andere relevante notities en je hebt een passend netwerk om in te zetten voor de Cliëntenraad.
We zoeken een stevige persoonlijkheid, die verbinding kan leggen in de organisatie en het liefst ook bestuurlijke ervaring heeft.

Jouw profiel
Je bent bij voorkeur patiënt in ons ziekenhuis. Je kunt je prima verplaatsen in de positie van patiënten, bestuurders en zorgprofessionals. Daarbij ben je in staat om te reflecteren op de organisatie en haar beleid. Je bent analytisch, hebt een sterk probleemoplossend vermogen en het is voor jou geen probleem complexe vraagstukken te doorzien en hierop te adviseren vanuit het perspectief van patiënten. Je bent kritisch én constructief, proactief en zichtbaar en je communiceert op een heldere en prettige manier.
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

Contract:
tijdelijk