Lid Cliëntenraad

Solliciteer op de website van de werkgever

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit 8 cliënten en ex-cliënten van Fivoor en behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Fivoor (uitgezonderd cliënten met TBS-titel). Een keer in de maand vergadert de Cliëntenraad onderling en een aantal keren per jaar overlegt de Cliëntenraad met de Raad van Bestuur van Fivoor. Tijdens deze overleggen bespreken wij onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten van Fivoor, zoals veiligheid, recreatie, dwang en drang en e-health. Ook brengt de Cliëntenraad advies uit aan de Raad van Bestuur op tal van onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Dit is allemaal geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Als lid van de Cliëntenraad kun je dus meepraten en meedenken over alles dat voor cliënten van belang is. 

Wij luisteren naar de wensen van cliënten en laten deze horen.   

Uren:
4 - 5
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Wat wij bieden

Als lid van de cliëntenraad krijg je een reis- en onkostenvergoeding. Je doet nieuwe leerzame en inspirerende contacten op. In de cliëntenraad kun je jezelf ontwikkelen en deelnemen aan verschillende cursussen en trainingen.

Vaardigheden

  • Ben je geïnteresseerd in de (beleids)ontwikkelingen binnen Fivoor en de geestelijke gezondheidszorg?
  • Ben je positief, kritisch, constructief en communicatief?
  • Houd je ervan om beleidsstukken te lezen en mee te denken over beleid?
  • Kun je je inleven in het cliëntenperspectief en tegelijkertijd voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen?
  • Wil je 15 tot 20 uur per maand besteden om in een betrokken en constructieve sfeer invloed uit te oefenen op zorg voor cliënten en organisatieontwikkelingen?
  • Ben je cliënt of ex-cliënt van Fivoor ambulant, van een FPA of FPK (uitgezonderd TBS-titel)?
  • Ben je bereid om af en toe deel te nemen aan afdelingsbezoeken bij een onderdeel van Fivoor of contact te maken met cliënten die ambulant begeleid worden?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Opleiding

MBO
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later