TU Delft

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Directeur ICT/CIO

Universiteitsdienst - Directie ICT & FM

De directie ICT & Facility Managment stimuleert en faciliteert de TU Delft bij het realiseren van haar doelstellingen. Zij faciliteert en stimuleert zowel de ‘core business’ onderwijs en onderzoek, als de ondersteunende directies van de TU Delft. De directie ICT & FM is een betrouwbare en zichtbare partner die voor zijn medewerkers een stimulerende en motiverende omgeving biedt.

De directie ICT & FM bestaat uit vier hoofdafdelingen. University Services Support richt zich op de (niet per se ICT) dienstverlening voor de gehele TU Delft. Het Shared Service Center ICT richt zich op de dienstverlening rondom de continuïteit en optimalisatie van de bestaande informatievoorziening. R&D/Innovatie focust op de ontwikkeling van nieuwe technologieën ten behoeve van kansrijke hulpmiddelen voor onderwijs en onderzoek. De afdeling Facilitair Management levert facilitaire diensten aan alle gebruikers van de campus van de TU Delft.

Functie omschrijving

Als CIO geeft u leiding aan de afdelingsmanagers en bent u samen met hen verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van een innovatieve organisatie op het gebied van professionaliteit, expertise, klantgerichtheid, slagvaardigheid en innovatiekracht. Hiermee ontstaat een ‘great place to work’, waarin medewerkers zich voortdurend zullen blijven ontwikkelen. U vertaalt ontwikkelingen binnen de universiteit op een proactieve wijze naar ICT mogelijkheden en treedt frequent op als sparring partner van de faculteiten en diensten.

U heeft een coördinerende voortrekkersrol bij innovatie vraagstukken en bent verantwoordelijk voor de afwegingskader(s) van centrale middelen voor ICT-applicaties/ huidige concernapplicaties. U bent lid van én neemt deel aan verschillende overleg- en (kennis)netwerken binnen en buiten TU Delft. U bent een volwaardig gesprekspartner voor het College van Bestuur, decanen van faculteiten en directeuren. Daarnaast wordt u lid van het directieteam van de Universiteitsdienst. U rapporteert binnen het CvB aan de Vicepresident Operations, mevrouw Nicoly Vermeulen.

Belangrijke actuele onderwerpen en uitdagingen voor u worden:


 • Opstellen van een integrale visie en strategie op informatievoorziening voor de TU Delft als geheel en uw directie ICT in het bijzonder

 • De verbetering van de transparante bestuurbaarheid van informatievoorziening door de gehele keten van onderwijs en onderzoek tot en met ICT en externe partners

 • Verdere integratie, innovatie en flexibilisering van de digitale onderwijsomgeving en de realisatie van de TU Delft onderwijsvisie

 • Doorontwikkeling van projectportfolio-management en op basis daarvan de IM verbeteren

 • Het uitbouwen van de dienstverlening naar de diversiteit van faculteiten, opdat zij maximaal ondersteund worden in hun baanbrekende onderzoeken bijvoorbeeld op de terreinen van High Performance Computing (HPC) of Artificial Intelligence (AI)

 • ICT oplossingen voor data management, intern en in het kader van Open Science

 • Verder harmoniseren van de ICT organisatie en verhogen tevredenheid met interne processen en systemen

 • Het opstellen en doorvoeren van een moderne sourcing-visie; wat blijft de TU Delft zelf doen op het gebied van informatievoorziening en waar gaat zij mogelijk de markt nadrukkelijker gebruiken

 • Het versterken van een cultuur van vertrouwen in combinatie met ondernemerschap

 • Meer focus op teamprestaties: regie en sturing op adoptie van digitale team productiviteits-, communicatie- en samenwerkingsmiddelen

 • Digitale skills van alle medewerkers binnen de TU Delft versterken

 • Zeer alert blijven op de gebieden security en privacy en dit vertalen naar adequate preventieve en correctieve inrichtingen

Andere belangrijke taak- en aandachtsgebieden:


 • Procesverantwoordelijkheid voor de sturing op architectuur en de kwaliteit van de informatievoorziening, inclusief het beleid en de keten van informatiebeveiliging

 • Verbinder tussen de faculteiten & diensten en de ICT-organisatie, regelt de governance op de juiste manier

 • Regie en afstemming universiteitsbrede programma’s, -projecten en portfolio met een digitale component

Functie eisen

Uw ervaring en kennis:


 • WO werk- en denkniveau, een afgeronde academische studie met een bij voorkeur bedrijfskundige en/of technische achtergrond. Minimaal 10 jaar bewezen leidinggevende ervaring in een complexe ICT omgeving

 • Actuele visie op de ontwikkeling van het ICT-domein, weet focus aan te brengen, u bent adviesvaardig en weet diverse stakeholders in een complex veld met elkaar te verbinden

 • Kennis van en ervaring met nieuwe trends en ontwikkelingen in de veranderende digitale wereld

 • Ervaring met verandertrajecten in complexe organisaties en politiek gevoelige omgevingen

 • Ruime en aantoonbare ervaring met ICT security- en privacyvraagstukken

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties:


 • Een netwerker die gewend is om meerdere belangen te kunnen dienen en maakt daarbij gebruik van de nodige organisatiesensitiviteit, integriteit en inlevingsvermogen

 • Een servicegerichte en verbindende stijl van sturen en communiceren en ook onder druk in staat resultaat neer te zetten

 • Analytisch maar beschikt ook over probleemoplossende kwaliteiten.

 • Inspirerend leiderschap met meerdere jaren leidinggevende ervaring; richtinggevend, faciliterend en coachend

 • Gevoel voor humor 😊

Arbeidsvoorwaarden

TU Delft biedt u een veelzijdige functie in een internationale omgeving met gevarieerde werkzaamheden in een plezierige en open werksfeer. Uw werkomgeving bevindt zich op een omvangrijke ruim opgezette internationale campus waar studenten, docenten, onderzoekers en andere bewoners werken, studeren, samenkomen en sporten. U werkt met de nieuwste technologie en wordt deel van een enthousiast team van collega’s met passie voor hun vakgebied.

TU Delft biedt een aanstelling voor 38 uur per week met een concurrerend bruto jaarsalaris van bijna € 117.000 euro (schaal 16 CAO Nederlandse Universiteiten, inclusief 8% vakantietoeslag en een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%) De aanstelling vindt plaats voor een periode van twee jaar met uitzicht op een vast dienstverband

Daarnaast is er een uitstekende pensioenregeling via ABP en zijn er aanvullend flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden zoals korting op sportmogelijkheden, een fiscaal aantrekkelijke reiskostenvergoeding, een fietsplan en de mogelijkheid om verlof bij te kopen of te verkopen.

U hebt de vrijheid om het werk in te richten naar een goede balans werk-privé.

Informeren en solliciteren

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis en Bert Wolthuis, partners bij InterExcellent, Baarn. Tel: 035 – 5280430 of www.interexcellent.nl of tudelft@interexcellent.nl.

TU Delft wenst haar nieuwe Chief Information Officer te benoemen in de maand oktober. Daartoe wordt de volgende planning gevolgd:


 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op 27 september 2020) via interexcellent.

 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn vanaf week 38

 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie van TU Delft die beslist met wie zij wenst kennis te maken

 • De 1e ronde van selectiegesprekken met de TU Delft vinden (online) plaats op 19 oktober tussen 9 en 13 uur

 • Eindkandidaten wordt gevraagd een casus te behandelen op 22 oktober tussen 12.30 en 14.30 uur op locatie van de TU Delft

 • Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt z.s.m. daarna gepland.

 • Van de eindkandidaat kunnen referenties worden gevraagd. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Een pre-employment screening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uren:
38.0 uur per week
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist