TU Delft

Maintenance engineer/consultant elektrotechniek

Solliciteer op de website van de werkgever

Universiteitsdienst - Campus and Real Estate

De directie Campus and Real Estate ontwikkelt en realiseert nieuwbouwprojecten en renovaties, verzorgt het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen, levert energie en verzorgt het parkmanagement. Campus and Real Estate is onderverdeeld in de afdelingen Strategisch Campus Management, Ontwikkeling Campus, Ontwikkeling Science Park, Projecten, Beheer & Onderhoud en Bedrijfsbureau. Samen werken deze afdelingen aan een aangename en duurzame studie-, onderzoeks- en werkomgeving op een levendige campus, zodat de TU Delft haar positie op internationale ranglijsten kan behouden.

Functie omschrijving

Doel van de functie
Het adviseren, monitoren en toetsen van besluitvorming binnen renovatie- en nieuwbouwtrajecten, gebruikerswensen en modificaties ten aanzien van de exploitatiefase (onderhoudbaarheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, kostenefficiëntie). Dit op basis van de Life Cycle Cost methodiek, risicoanalyses en gebruikerseisen.

Plaats in de organisatie
De maintenance engineer is hiërarchisch onder de teamleider Beleid & Voorbereiding van de afdeling Kennis & Informatie geplaatst.

Kerntaken en verantwoordelijkheden


 • Fungeert als adviseur voor de afdeling Projecten inzake het ontwerp en de daaraan gerelateerde specificaties (RAMSSHE). Betreft het ontwerp van projecten en projecten vervangend onder-houd (indien deze verlegd zijn naar de afdeling Projecten).

 • Adviseert, monitort en toetst voor de afdeling Projecten vanaf de initiatiefase over het voorgenomen ontwerp ten aanzien van het beheer en de onderhoudsaspecten op basis van risicoanalyses, Life Cycle Cost methodiek, toetsend aan de gebruikerswensen/-eisen en de vastgoedstrategie.

 • Ontwikkelt standaarden die de afdeling Projecten kan toepassen ten aanzien van het ontwerpen en/of renoveren van een gebouw voor wat betreft de borging van de afspraken voor de exploitatiefase. Ontwikkelt ook standaarden voor de afdelingen Energie en Beheer Openbare Ruimte van B&O, alsmede voor afdelingen buiten CRE indien nodig.

 • Toetst de onderhoudbaarheid van het ontwerp, dit houdt onder andere in:
  - toetsing op bereikbaarheid van installaties voor onderhoud (vrije [technische] ruimte);
  - beschikbaarheid (reserve) onderdelen lange termijn;
  - toetsing op complexiteit van het uit te voeren onderhoud (bv. veel demontagewerk-zaamheden);
  - toetsing of de uitvoering van onderhoud invloed heeft op het primaire proces.

 • Signaleert, onderzoekt en vertaalt technologische-, maatschappelijke- en wettelijke ontwikke-lingen naar het onderhoudsbeleid en voert deze door in de ontwerpfasen.

 • Adviseert (op tactisch niveau) de strategisch adviseur van B&O over strategische vastgoed keuzen op basis van uitgangspunten en ontwikkelingen op het gebied van beheer en onderhoud.

 • Overlegt met de Specialist Maintenance over in het werk geconstateerde zaken die verbetering behoeven en over ontwikkelingen binnen het gebied van de Specialist Maintenance. Doet dit tevens voor de afdelingen Energie en Beheer Openbare Ruimte van B&O, alsmede voor afdelingen buiten CRE indien nodig.

Afdeling
De afdeling B&O is verantwoordelijk voor de technische instandhouding van alle gebouwen, terreinen, infrastructuren en energievoorzieningen op de Campus. Ze ontwikkelt en beheert de meerjaren-onderhoudsplannen en werkt nauw samen met de afdelingen Ontwikkeling en Projecten voor de uitvoering van de grotere onderhoudswerken, nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Functie eisen

 • HBO Elektrotechniek.

 • Post-hbo-opleiding Maintenance Management.

 • Ervaring van minimaal 5 jaar als maintenance engineer in een High Tech omgeving.

 • Kennis van en ervaring met asset management (ISO 55.000).

 • Functiecompetenties: visie, inventiviteit, initiërend/pionierend, besluitvaardigheid, mondelinge communicatie, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, resultaatgerichtheid, verbindend leider-schap, conceptueel vermogen, kostenbewust handelen, overtuigingskracht, organisatiesensi-tiviteit en sturen op resultaat.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris volgens de CAO van de Nederlandse Universiteiten, plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

 • Een uitstekende pensioenregeling via het ABP.

 • De mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.

 • Korting bij zorgverzekeraars.

 • Flexibele werkweek.

 • Jaarlijks 232 verlofuren (bij 38 uur). Via het individueel keuzebudget kun je bovendien verlofuren verkopen of bijkopen.

 • Volop mogelijkheden om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen.

 • Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.

 • Aandacht voor gezond en energiek werken met het Health Coach Program.

Informeren en solliciteren

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Karla van Paassen, afdelingshoofd Kennis & Informatie, e-mail: karla.vanpaassen@tudelft.nl, tel: 015-2787705.

Wil je solliciteren, stuur dan een brief en cv gericht aan Karla van Paassen naar het secretariaat van de Universiteitsdienst, e-mail: po.ud@tudelft.nl, onder vermelding van vacaturenummer TUD00103. De vacature blijft openstaan tot het moment dat deze is ingevuld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uren per week: 0 uur per week

Salaris: € 3.637,- tot € 4.978,- per maand

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend