Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Boete-fraudecoördinator / contactambtenaar

Functieomschrijving

“Elk jaar passeren miljoenen tonnen goederen onze landsgrenzen. Ik controleer of dat volgens de regels gebeurt en help burgers en bedrijven de juiste weg te vinden in de regelgeving. Mijn werk heeft dus direct invloed op onze samenleving.” Marrianne Groenendijk, boete-fraudecoördinator / contactambtenaar bij de Belastingdienst.

De Douane controleert de in- , uit- en doorvoer van goederen over zee, over land en door de lucht. We heffen en innen invoerbelastingen en binnenlandse accijnzen over deze goederen en beoordelen of ze voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Ook sporen we illegaal vervoer van goederen op. Daarbij werken we samen met handhavingsdiensten, de politie en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Zo dragen we bij aan de veiligheid en de kwaliteit van de samenleving.

In jouw rol als boete-fraudecoördinator ben je de strafrechtdeskundige in het boete- en fraudeproces. Samen met je collega’s behandel je onregelmatigheden op het gebied van douanerecht, accijnzen en andere douanezaken en zorg je voor de afhandeling. Denk aan het opleggen van fiscale strafbeschikkingen, bestuurlijke boetes of doorgeleiding naar het Openbaar Ministerie. In sommige gevallen overleg je met opsporingsdiensten zoals de Koninklijke Marechaussee en de FIOD. Je coördineert zelf de afwikkeling van de zwaarste strafdossiers en begeleidt collega’s bij de afwikkeling van minder complexe strafzaken.

Binnen de regio Douane Amsterdam, Schiphol Cargo en Schiphol Passagiers geef je vorm aan het (strategisch) fraudebestrijdingsbeleid en voer je het bestuurlijke boetebeleid uit. Je adviseert het management over complexe vraagstukken op jouw werkterrein en over strafrechtelijke antecedenten van bedrijven met een douanevergunning. Relevante ontwikkelingen in Europese en internationale wet- en regelgeving volg je op de voet. Je bespreekt die intern en zorgt ervoor dat ook de kennis van je collega’s op dat gebied up-to-date blijft. Ook vertegenwoordig je de Douane bij raadkamerzittingen.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Marrianne Groenendijk? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met ons!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 14
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4797 - €7046 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36