Gedragsdeskundige Gemeente

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor een gemeente in de regio Amstelveen zoeken wij een ervaren Gedragsdeskundige voor mulit-problem gezinnen

Voor een gemeente in de regio Amstelveen zijn wij op zoek naar een ervaren Gedragsdeskundige voor 24 uur per week.

Het is echt belangrijk dat je zeer ervaren bent, gezien de verantwoordelijkheden die bij deze senior-functie horen.
Naast de taken die normaliter horen bij de functie van Gedragsdeskundige, richt je je in deze functie ook op processen, maak je een koppeling met beleid, werk je samen met aanbieders, etc. 
Teven is het van belang dat je ervaring hebt met meervoudige (gezins)problematiek en overstijgend en beschouwend kan kijken naar problematiek vanuit verschillende invalshoeken. Je weet de verbinding te maken tussen inhoud en de kernprincipes van waaruit in de gemeente gewerkt wordt. Je kan snel de situatie van de casus inschatten, overzien en ook op waarde inschatten, zodat je de consulenten hierin kan coachen.

Functie- omschrijving:

  • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van de consulenten tijdens de casuïstiek- en caseloadgesprekken;
  • Je coacht, ondersteunt en begeleid de consulenten waar nodig bij de uitvoering van hun taken;
  • Je voert caseload gesprekken met de consulenten;
  • Je bent mede verantwoordelijk in de afweging of er opgeschaald moet worden naar specialistische ondersteuning bij bepaalde casussen;
  • Je denkt mee over beleidszaken, methodieken en werkwijzen;
  • Je hebt als gedragsdeskundige verschillende rollen, namelijk een consultatie- en adviesrol, diagnostische rol en een deskundigheid bevorderende rol.

Over de werkgever

Het betreft een gemeente in de regio Amstelveen.

De functie van Gedragsdeskundige maakt onderdeel uit van het Sociaal Team.
In het Sociaal Team worden inwoners geholpen die problemen hebben op meerdere leefgebieden, of waarbij de gewenste oplossingsrichting stagneert om welke reden dan ook. Het team werkt naast de samenwerking intern ook met regelmaat samen met vrijwilligers, de professionals in het veld en organisaties voor (specialistische) zorg voor een optimale ondersteuning van de inwoners

De ambitie/ visie van deze gemeente en specifiek voor het sociaal domein is vormgegeven vanuit de overtuiging dat de meeste mensen actief en zelfstandig mee willen en kunnen doen in de samenleving. De aangeboden hulp- en dienstverlening vanuit de gemeente aan de gezinnen gaat daarom altijd in de eerste plaats uit van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp vanuit hun eigen sociale netwerk.

De functie van Gedragsdeskundige is voor 24 uur per week en in de eerste instantie voor 3 maanden, met daarna een mogelijkheid tot dienstverband bij de gemeente.

Je ontvangt een contract van Matchpartner voor de duur van de opdracht met passende voorwaarden en volgens inschaling van de gemeente. Daarnaast ontvang je betrokkenheid en hulp van je consultant bij Matchpartner ter voorbereiding op de functie maar ook tijdens de opdracht waar nodig,

Vaardigheden

Heb je ervaring als Gedragsdeskundige en spreekt het je aan om ook met beleid en processen bezig te zijn? Check dan onderstaande functie-eisen en reageer snel als die aansluiten bij jouw profiel en wensen.Functie-eisen:Je hebt een afgeronde WO opleiding (ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek, of psychologie, bij voorkeur aangevuld met een BIG registratie);Je hebt ruime aantoonbare ervaring als Gedragsdeskundige;Je hebt ervaring met het werken binnen een gemeente en met gezinsproblematieken;Je hebt kennis van verschillende methodieken, werkwijzen, veiligheidsthema's en een goed inschattingsvermogen;Je hebt aantoonbare kennis van de richtlijnen jeugdhulp en de inrichting van het jeugdstelsel, en daarmee ook actuele kennis over behandeling en diagnostiek bij jeugdigen en gezinnen;Je hebt ruime kennis op een of meer deelgebieden van jeugd, de LVB doelgroep, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek, verslaving en/of psychiatrie;Je hebt een goed analytisch vermogen om de veiligheid, aard en ernst van de situatie in te kunnen schatten en een juist advies te geven aan de consulenten;Je bent vaardig op het gebied van begeleiding en coaching.
  • Liefst WO niveau
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Matchpartner-gemeente