TU Delft

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Maintenance Engineer Elektrotechniek

Universiteitsdienst - Campus and Real Estate

De Directie CRE, onderdeel van de Universiteitsdienst, is verantwoordelijk voor de campus, de assets en de ontwikkeling daarin. Zij biedt functionele ruimte en service op de campus en borgt de bedrijfscontinuïteit van gebouwen, installaties en apparatuur. Dit op het niveau van operationele excellentie, tegen verantwoorde kosten en met tevreden gebruikers. CRE bestaat uit de afdelingen Strategisch Campus Management, Ontwikkeling Campus, Ontwikkeling Science Park, Projecten, Beheer & Onderhoud (B&O) en het Bedrijfsbureau.

De afdeling B&O is verantwoordelijk voor de technische instandhouding van alle gebouwen, terreinen, infrastructuren en energievoorzieningen op de Campus. Ze ontwikkelt en beheert de meerjaren-onderhoudsplannen en werkt nauw samen met de afdelingen Ontwikkeling en Projecten voor de uitvoering van de grotere onderhoudswerken, nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Functie omschrijving

Doel van de functie

Het adviseren, monitoren en toetsen van besluitvorming binnen renovatie- en nieuwbouwtrajecten, gebruikerswensen en modificaties ten aanzien van de exploitatiefase (onderhoudbaarheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, kostenefficiëntie). Dit op basis van de Life Cycle Cost methodiek, risicoanalyses en gebruikerseisen.

Plaats in de organisatie

De maintenance engineer is hiërarchisch onder de teamleider Beleid & Voorbereiding van de afdeling Kennis & Informatie geplaatst.

Kerntaken en verantwoordelijkheden


 • Fungeert als adviseur voor de afdeling Projecten inzake het ontwerp en de daaraan gerelateerde specificaties (RAMSSHE). Betreft het ontwerp van projecten en projecten vervangend onder-houd (indien deze verlegd zijn naar de afdeling Projecten).

 • Adviseert, monitort en toetst voor de afdeling Projecten vanaf de initiatiefase over het voorgenomen ontwerp ten aanzien van het beheer en de onderhoudsaspecten op basis van risicoanalyses, Life Cycle Cost methodiek, toetsend aan de gebruikerswensen/-eisen en de vastgoedstrategie.

 • Ontwikkelt standaarden die de afdeling Projecten kan toepassen ten aanzien van het ontwerpen en/of renoveren van een gebouw voor wat betreft de borging van de afspraken voor de exploitatiefase. Ontwikkelt ook standaarden voor de afdelingen Energie en Beheer Openbare Ruimte van B&O, alsmede voor afdelingen buiten CRE indien nodig.

 • Toetst de onderhoudbaarheid van het ontwerp, dit houdt onder andere in:

  - toetsing op bereikbaarheid van installaties voor onderhoud (vrije [technische] ruimte);

  - beschikbaarheid (reserve) onderdelen lange termijn;

  - toetsing op complexiteit van het uit te voeren onderhoud (bv. veel demontagewerk-zaamheden);

  - toetsing of de uitvoering van onderhoud invloed heeft op het primaire proces.

 • Signaleert, onderzoekt en vertaalt technologische-, maatschappelijke- en wettelijke ontwikke-lingen naar het onderhoudsbeleid en voert deze door in de ontwerpfasen.

 • Adviseert (op tactisch niveau) de strategisch adviseur van B&O over strategische vastgoed keuzen op basis van uitgangspunten en ontwikkelingen op het gebied van beheer en onderhoud.

 • Overlegt met de Specialist Maintenance over in het werk geconstateerde zaken die verbetering behoeven en over ontwikkelingen binnen het gebied van de Specialist Maintenance. Doet dit tevens voor de afdelingen Energie en Beheer Openbare Ruimte van B&O, alsmede voor afdelingen buiten CRE indien nodig.

Functie eisen

 • HBO Elektrotechniek.

 • Post-hbo-opleiding Maintenance Management.

 • Ervaring van minimaal 5 jaar als maintenance engineer in een High Tech omgeving.

 • Kennis van en ervaring met asset management (ISO 55.000).

 • Functiecompetenties: visie, inventiviteit, initiërend/pionierend, besluitvaardigheid, mondelinge communicatie, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, resultaatgerichtheid, verbindend leider-schap, conceptueel vermogen, kostenbewust handelen, overtuigingskracht, organisatiesensi-tiviteit en sturen op resultaat.

Arbeidsvoorwaarden

De functie heeft een omvang van 32 tot 38 uur per week (0.8-1,0 FTE). Het gaat om een contract voor 1 jaar met uitzicht op vast. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris voor deze functie gebaseerd op maximaal schaal 11 (max € 4.978 ,- bruto p/m bij fulltime). TU Delft biedt goede mogelijkheden voor ontwikkeling en doorgroei, en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals korting bij zorgverzekeraars en op een sportabonnement. Je kunt afspraken maken over flexibele werktijden; het is mogelijk om jaarlijks via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden je eigen beloningspakket samen te stellen; en je ontvangt een maandelijkse werkkostenbijdrage. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Informeren en solliciteren

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Karla van Paassen, afdelingshoofd Kennis & Informatie, e-mail: karla.vanpaassen@tudelft.nl, tel: 015-2787705.

Wil je solliciteren, stuur dan voor 30 maart 2020 een brief en cv gericht aan Karla van Paassen naar po.ud@tudelft.nl onder vermelding van vacaturenummer AT/UD/CRE/2020-07.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uren per week: 32-38 uur per week

Salaris: € 327,67 per maand