Woonbegeleider SPW2

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor onze voorziening Het Startpunt in Hoorn, zijn wij als gevolg van het vertrek van een medewerker op zoek naar ervaren woonbegeleider, met kennis van complexe psychiatrische zorg, forensische zorg en maatschappelijke opvang. Beoogde startdatum 1 april 2020.

Informatie
Als begeleider op de afdeling Startpunt ben je (mede) verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg aan cliënten. Dit houdt in dat je de dagstructuur vormgeeft, zorgdraagt dat de cliënten afspraken zoals in het begeleidingsplan gemaakt, nakomen, je de gezamelijke groepsmomenten leidt en vormgeeft. Verder krijg je als begeleider een aantal cliënten toegewezen, die je uit hoofde van het mentorschap individueel begeleidt op basis van het begeleidingsplan. Dit betekent dat je een begeleidingsplan mede opstelt, periodieke mentorgesprekken voert met de betreffende cliënten en met hen doelen formuleert die naar acties worden vertaalt. Uiteraard op basis van de gestelde diagnose en afgegeven indicatie. Je wordt flexibel ingezet binnen alle producten. De begeleiding wordt vormgegeven volgens de binnen Leger des Heils geldende methodieken.

Vaardigheden

 • Je beschikt over een relevante MBO of HBO opleiding, bijvoorbeeld richting pedagogisch werk, maatschappelijk werk of B-verpleegkunde;
 • Je beschikt over ten minste 5 jaar werkervaring, waarbij ervaring met verslavingszorg een pré is;
 • Je hebt kennis van de psychopathologie;
 • Je bent bereid om volgens een rooster in onregelmatige diensten te werken;
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand;
 • Je kan op adequate wijze omgaan met moeilijk gedrag;
 • Je bent in staat cliënten te motiveren en stimuleren in de ontwikkeling;
 • Je beschikt over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het verzorgen van rapportages;
 • Je beschikt over probleemoplossend vermogen;
 • Je kan de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven en je hebt een christelijke levensovertuiging.

Scholing: MBO niveau 4

Over de werkgever

Wie zijn wij?
Leger des Heils Noordwest is een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Met ruim 750 medewerkers zetten wij ons in voor kwetsbare mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehandeling nodig hebben. Ouderen die sterk geïsoleerd leven.

Waar anderen opgeven zien wij kansen.

Wij bieden complexe zorg bij gedragsproblemen, psychische problemen, verslaving en justitiële problemen. Een totaalpakket van professionele begeleiding en behandeling, zowel voor kinderen en hun ouders als voor volwassenen.

Onze visie op de zorg:

 • Altijd kansen
 • Altijd verbonden
 • Altijd vanuit kracht
 • Altijd aanwezig
 • Altijd een oplossing
Vanuit deze kernwaarden willen we onze cliënten ondersteunen in hun weg naar herstel van het gewone leven.

Afdelingsinfo
In de voorziening Het Startpunt in Hoorn wordt integraal begeleiding en tijdelijke opvang geboden aan dak- en thuisloze volwassenen met problemen op meerdere leefgebieden, zoals huisvesting, psychische gesteldheid, verslaving, dagbesteding en sociale vaardigheden. Er worden bewoners geplaatst met een forensische indicatie en in samenwerking met de reclassering worden deze cliënten begeleid. Cliënten verblijven op de forensische afdeling waar zij begeleiding op maat krijgen. Vanuit de rechtbank is de bijzondere voorwaarde 'verblijf in een beschermde woonvorm' opgenomen. Het verblijf is dus niet vrijblijvend. Cliënten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om te voorkomen dat zij alsnog een voorwaardelijke straf moeten uitzitten of uitvoeren.

Op het Startpunt geldt een gedoogbeleid, er wordt veel aandacht besteed aan verslavingsproblematiek.
Er wordt hierbij samengewerkt met andere instanties.
In bepaalde ruimtes mag gebruikt/gedronken worden mits dit niet in strijd is met de bijzondere voorwaarden. De nachtopvang mag vanaf 16.00 uur in de tuin gebruiken/drinken. Dit om overlast op straat tegen te gaan, om een goed beeld te krijgen van wat er speelt en om te beoordelen wat er aan begeleiding nodig is. Binnen het Startpunt kan er gebruik gemaakt worden van UC's en een blaasbeleid.

De begeleiding is er altijd op gericht om mensen zo snel mogelijk door te laten stromen naar een voor hen geschikte vorm van permanente huisvesting. Zo kort mogelijk mensen opvangen om zo snel mogelijk, zo zelfstandig mogelijk weer verder te laten gaan. We werken binnen Het Startpunt met de methodiek 'Herstelgericht werken'.

Dit werken aan herstel vindt plaats aan de ene kant in een laagdrempelige nachtopvangvoorziening voor cliënten die zullen worden voorzien van een veilig onderkomen voor de nacht, in combinatie met de meeste elementaire voorziening om in primaire behoefte te voldoen. Binnen Startpunt zal er plaats zijn voor 18 cliënten voor laagdrempelige nachtopvang.

Daarnaast bestaat er ook een 24-uurs opvang met intensieve begeleiding om cliënten vaardigheden aan te leren met herstel van het normale leven tot doel. Het herstellen en opbouwen van een sociaal netwerk en deelnemen aan onderwijs, werk en sport zijn hierin belangrijke pijlers. Het individuele begeleidingstraject van de cliënten wordt altijd opgesteld met ketenpartners zoals GGD, reclassering en/of verslavingszorg. In de 24-uurs opvang van Startpunt is plaats voor 25 cliënten waarbij de financiering afkomstig is van de gemeente en justitie.
Wat wij bieden

Wat bieden wij?
Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie en bieden je een plek waar je ook veel kunt leren.

Wij bieden jou arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk schaal 6 die loopt van € 2.219 tot € 3.176,- bij een 36-urige werkweek. Je krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Binnen het individueel keuzebudget heb je vrijheid om met verlofdagen, vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (8,3%) te 'spelen'. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Verder neem je deel aan het pensioenfonds PFZW (voorheen PGGM) en hebben wij mogelijkheden met betrekking tot het fietsplan en collectieve ziektenkostenverzekering.

Uren per week: 32

Contract: tijdelijk

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Leger des Heils

Paul Vlug
Leger des Heils

Telefoon 055-5380333 | E-mail paul.vlug@legerdesheils.nl