ITProgrammeur.com

Helaas, deze vacature is niet langer actief
Bezig met laden

Vergelijkbare vacatures

Originele vacaturetekst

Enterprise/Business Architect

Wij zijn per direct op zoek naar een Enterprise/Business Architect in Woerden/Utrecht voor 40 uur per week. Enterprise/Business Architect Provincie : Utrecht Start project : zsm Categorie :  Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Enterprise/Business Architect. Omschrijving opdracht: De KVK heeft zich tot doel gesteld het leven van ondernemers makkelijker te maken met informatie en advies. Vanzelfsprekend is dat in deze tijd ook het leveren van digitale diensten en producten. De KVK draagt zorg voor een veilig en betrouwbaar ondernemersklimaat door het Handelsregister en andere registers bij te houden. Hierdoor weet men met wie je betrouwbaar zaken kunt doen. Het spreekt dus vanzelf dat deze gegevens betrouwbaar en veilig moeten zijn. Daarnaast geeft de KVK advies aan ondernemers gebaseerd op een veelheid aan gegevens waarbij artificial intelligence, data mining en andere technologieën worden ingezet. De KVK maakt een transitie door naar een digitale organisatie, die niet alleen bedrijven en organisaties in Nederland bedient, maar ook in Europees verband samenwerkt om de betrouwbaarheid van het (inter-)nationale handelsverkeer te ondersteunen. De wereld van de KVK verandert dus snel en de rol van informatie daarin nog sneller. Dit betekent dat er meer en andere eisen worden gesteld aan de bedrijfsvoering, informatievoorziening en applicaties. In de rol van architect werk je mee aan het structureren van de vraagstukken zodat de informatievoorziening blijft aansluiten bij de informatiebehoefte. Op dit moment stellen we een 3-5 jarige doelarchitectuur op, die het komende jaar verder uitgewerkt gaat worden. Daarbij werken wij volgens het SAFe/Agile model en de overheidsstandaarden. Omschrijving werkzaamheden: De architect die we zoeken is in staat zelfstandig doelarchitecturen te vervaardigen, migratiestrategieën op te stellen en de impact daarvan te bepalen en in staat de huidige architectuur te beoordelen en eventueel verder in kaart te brengen als dat nodig is ten behoeve van de keuzes. Dat doe je onder andere met respect voor de belangen van verschillende stakeholders, op strategisch, tactisch èn uitvoerend niveau. Vanzelfsprekend beschik je dus over flexibiliteit, communicatief vermogen,,zowel mondeling als schriftelijk. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde academische opleiding op het gebied van Informatica/ICT (of vergelijkbaar). 2. Je hebt aantoonbare kennis van cq ervaring met Project Start Architecturen. Overheidsreferentie architectuur - NORA. 3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Enterprise/Business architect. 4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het werken op het grensvlak tussen business en IT. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met een methodische aanpak i.h.b. van TOGAF en DYA , DAMA, DMBOK. 6. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring heeft kandidaat met het opereren binnen een publiek bestel en basisregisters Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in bezit van certificering op gebied van: - TOGAF en DYA - DAMA - DMBOK 2. Je hebt aantoonbaar ervaring met het opstellen van PSA Overheidsreferentie architectuur - NORA. Competenties: - Klantgericht: Signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop. - Resultaatgericht: Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. - Organisatie sensitiviteit: Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen. - Omgevingsbewustzijn: Is extern georiënteerd en alert op (maatschappelijke, politieke en economische) ontwikkelingen die invloed hebben op de organisatie en/of de markt. - Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. NB: Betreft vervangingsaanvraag, ICQ is de enige leverancier. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden/Utrecht Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-06-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.   Let op : Opdrachtgever heeft aangegeven dat de voorkeur uit gaat naar personen die reeds woonachtig zijn in Nederland. Note: Client has indicated that the preference goes to persons who already live in the Netherlands.

Uren per week: Freelance