DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Planeconoom 24 u/w

Standplaats: Hoofddorp
Duur: 15-08-2022 t/m 14-02-2023
Optie tot verlenging: Ja, 5x 6 maanden
Reageren voor: 9 juni 2022

Opdrachtomschrijving
Voor de tijdelijke invulling vragen wij een ervaren Senior Planeconoom die van aanpakken weet. Je bent een ervaren financieel adviseur bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en projecten.

Gemeente Haarlemmermeer, cluster Grond- en Vastgoedzaken
Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland, opgebouwd uit 31 kernen. Dit levert een gebied vol spannende contrasten op. We hebben weidse landschappen en boerenland, en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals en niet te vergeten Schiphol. We zijn een jonge gemeente, maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam en een aantal 19e-eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk.
Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van onze organisatie vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij ons en bij onze ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar hebben we professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan.

Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het nieuwe cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht.

Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota's vastgelegd en daarmee geborgd. De beleidsnota's worden regelmatig geactualiseerd. Advisering aan ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.
Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota's en (meer)jarenplannen te komen.

Team Grondzaken
Team Grondzaken bestaat uit planeconomen, projectadviseurs op het gebied van samenwerkingsconstructies en contractvorming en uitgifte juristen (circa 16FTE). Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen. Hiertoe behoort het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota's en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties (koop en verkoop), uitgifte in erfpacht en vestiging van zakelijke rechten. Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen.

Kandidaatomschrijving
Je gaat in de functie van planeconoom aan de slag in de uitvoering van diverse gebiedsontwikkelingen in de gemeente Haarlemmermeer. Je bent een ervaren financieel adviseur bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en projecten.

De opdracht omvat de volgende werkzaamheden:
- Opzetten van verkenningen van de financiële haalbaarheid van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
- Verrichten van scenariostudies en risicoanalyses. Hierbij zal de focus liggen de haalbaarheid van beleidsdoelen en ambities en verhaalbaarheid van kosten. Verder is het van belang grip te krijgen op zogenaamde kantelpunten bij de realisering van bovenplans groen en infrastructuur.
- Signaleren van kansen en knelpunten en doen van voorstellen om deze te benutten dan wel op te lossen.
- Verdiepen op duurzaamheid en het opzetten van nieuwe - plan economische - werkwijzen, businesscases en (verdien)modellen.
- Toepassen van mogelijkheden voortvloeiend uit de WRO en aankomende Omgevingswet

Wat wij vragen
Je bent een ervaren planeconoom en toont bevlogenheid op het gebied van duurzaamheid in de ruimtelijke ontwikkeling. Je hebt goed overzicht, bent politiek sensitief en weet ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak te creëren door je deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme.

Eisen
- Op CV aantoonbare, relevante afgeronde HBO of WO opleiding op het brede gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld gebieds- of bedrijfseconomie, planologie of aanverwante studies als architectuur
- Je hebt op CV aantoonbare actuele ervaring als planeconoom - tenminste 3 jaar in de laatste 6 jaar - op het gebied van woningbouwontwikkeling, ontwikkeling van kantoor en/of bedrijventerreinen en uitnodigingsplanologie
- Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring bij een middelgrote gemeente in de afgelopen 15 jaar.

Gunningscriteria
- Je hebt op CV aantoonbaar ervaring op het gebied van woningbouwontwikkeling, ontwikkeling van kantoren en/of bedrijventerreinen en planologie, zoals in de Opdrachtomschrijving wordt weergegeven, tenminste 3 jaar in de laatste 6 jaar. De mate waarin u aantoonbaar uit CV meer actuele relevante ervaring heeft in dit vakgebied, wordt hoger beoordeeld.
- Je hebt op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (in de afgelopen 15 jaar) met het werken in een politiek gevoelige omgeving en beschikt over een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent vaardig met het omgaan met tegenstrijdige belangen. De mate waarin u aantoonbaar uit CV meer werkervaring bij een gemeentelijke organisatie heeft, wordt hoger beoordeeld.

Toelichting op rooster
Maximaal 24 uur per week. Minimaal 50% van de arbeidstijd aanwezig zijn op kantoor, de overige uren thuiswerken. De 24 uur dienen door 1 persoon te worden ingevuld (geen duo).

Interviewplanning
De interviews vinden plaats via MS Teams op 28 juni a.s. tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
- De mate van bevlogenheid op het gebied van duurzaamheid in de ruimtelijke ontwikkeling.
- De mate dat in gesprek tot uiting komt van het hebben van een goed overzicht, analytisch inzicht, politieke - en omgevingssensitiviteit
- De mate waarin je in het interview kan overtuigen dat je ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak weet te creëren door je deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme

Aanleveren na gunning
- ingevulde en ondertekende integriteitsverklaring externen
- VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist