DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior werkvoorbereider civiele techniek (9) 36 u/w

Standplaats: Zwolle
Duur: 01-01-2022 t/m 31-12-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 17 december 2021

De gemeente Zwolle werkt samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan een mooie stad, waar mensen op een fijne manier kunnen wonen, werken en verblijven. We willen de energie van de stad benutten, en daarmee veranderen onze rol en werkwijze. Binnen de dynamiek van deze veranderingen geeft de gemeente Zwolle veel ruimte en verantwoordelijkheid aan zijn medewerkers. Een belangrijk waarde voor Zwolle is het (blijvend) kunnen leveren van maatwerk en het denken in het belang van de stad. Binnen het fysiek domein werken we daarom opgavegericht samen aan de ontwikkeling en het beheer van de stad. We werken in een netwerkorganisatie, over meerdere afdelingen heen en samen met partners in de stad.

De afdeling Civiel en Groen bestaat uit een team met adviseurs en een team met werkvoorbereiders.
De afdeling levert expertise voor beleidsontwikkeling, projecten en beheer op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte zoals wegen, water, groen, ecologie, riolering, ondergrondse infrastructuur, verlichting en onderliggende contracten ten behoeve van de aanbesteding. Belangrijke projecten zijn Stadshagen, Spoorzone en Hessenpoort.
Het team werkvoorbereiders vertaalt het ruimtelijke plan van de stedenbouwkundig ontwerper in een technisch maakbaar plan en stelt hiervoor een `uitvoeringscontract' op dat wordt aanbesteed. Een belangrijk aspect hierbij is dat de werkvoorbereider zich positioneert als adviseur in de schets- en voorlopige ontwerpfase van het ruimtelijk ontwerp.

Dit ga je doen
Je werkt in projectteamverband aan de herstructurering van oude wijken, de (hoofd)infrastructuur van Zwolle en het bouw- en woonrijp maken van woonwijken en bedrijventerreinen. Hiervoor vertaal je een stedenbouwkundig en/of verkeerskundig plan uit tot een technisch ontwerp. Jouw ontwerp is een samenspel met de projectleider, stedenbouwkundige, inhoudelijke adviseurs en externe partijen. Daarbij stel je je tevens op als adviseur. Afhankelijk van het vraagstuk stel je vervolgens een uitvoeringscontract op. De gemeente Zwolle gebruikt zowel RAW als geïntegreerde contracten voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Vervolgens ondersteun je de projectleider tijdens de contractfase.

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren of in loondienst te zijn via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist