DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Inkoopadviseur 18-24 u/w

Standplaats: Tiel
Duur: 6 maanden, start 03-01-2022 of zoveel eerder of later
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 13 december 2021

Waterschap Rivierenland
Nederlanders hebben een sterke band met water. Dat geldt zeker voor onze unieke regio tussen de grote rivieren. Met haar fraaie dorpen, steden, dijken en water. Dat water biedt zoveel moois, maar maakt ook kwetsbaar. Met een tekort aan schoon water kunnen gewassen niet groeien. En kunnen we niet veilig zwemmen en varen. Te veel water kan huizen doen overstromen en de natuur schade toebrengen.

Hoe zorgen we voor een goede balans met het water? Geen makkelijke opgave. Zeker nu het weer extremer wordt. Bij WSRL werken we met z'n allen aan sterke dijken en aan de kwaliteit en het peil van ons water. Elke dag weer, zodat het water onze vriend blijft.

Water is krachtig en flexibel. Dat zijn wij ook. Als het water zich tegen ons keert, tonen we onze kracht. Bij hevige regenval of vervuiling bijvoorbeeld. Dan weet iedereen wat hem of haar te doen staat. We zijn aanpakkers: met de handen uit de mouwen aan de slag. Tegelijkertijd zijn we flexibel.
Altijd op zoek naar verbetering van onze organisatie, onze mensen en ons werk.

De wereld om ons heen verandert snel. Klimaatverandering heeft enorme gevolgen op ons landschap. Initiatieven van burgers, bedrijven en overheden raken vaker ons werk. En het belang van data en nieuwe technologie neemt razendsnel toe. We zullen samen moeten uitvinden wat al deze ontwikkelingen precies voor ons betekenen. Daartoe halen we doorlopend nieuwe kennis en kunde naar binnen.

De omgeving waarin wij werken is van iedereen. We zoeken steeds vaker de samenwerking op met burgers, bedrijven en andere overheden. Dat voelt soms nog onwennig aan, maar leidt vaak tot mooie, nieuwe oplossingen. Het verbinden van onze opgave aan de opgaven van anderen vergt inlevingsvermogen, een flexibele instelling en inventiviteit. Dit zijn onmisbare eigenschappen om onze belangrijke positie op het gebied van waterbeheer te behouden.

Als wij ons werk goed doen helpen we iedereen in ons gebied. Of je hier nu woont, werkt of recreëert. Wij zijn elke dag in beweging om te zorgen voor de juiste balans in één van de mooiste waterrijke gebieden van Nederland. En daar zijn we heel trots op!

Aanleiding van de opdracht
In verband met het vertrek van twee senior inkoopadviseurs is behoefte ontstaan aan tijdelijke ondersteuning. De gevraagde kandidaat gaat zelfstandig aanbestedingen en adviesvraagstukken vanuit de organisatie oppakken, als vraagbak/sparringpartner dienen voor andere inkoopadviseurs en een consulentrol voor afdelingen van de organisatie vervullen.

Functieprofiel
WSRL is op zoek naar een adviseur inkoop op minimaal medior niveau

Plaats van de uit te voeren werkzaamheden
De opdracht wordt uitgevoerd conform de huidige corona maatregelen en eventueel op het hoofdkantoor van WSRL te Tiel, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Werkzaamheden/taken
De aangeboden kandidaat voert de volgende werkzaamheden uit:
- Het zelfstandig begeleiden van (complexere) inkoop- en aanbestedingstrajecten;
- Aanspreekpunt voor inkoop gerelateerde vragen voor een aantal nader af te stemmen
afdelingen binnen WSRL;
- Het zorgvuldig naleven van de wet- en regelgeving, inclusief geldende procedures en het inkoopbeleid van WSRL;
- Adviseren van interne klanten, beantwoordt vragen rondom inkoop en aanbestedingen.

Eisen
- Aantoonbaar minimaal HBO-opleidingsniveau met aanvullende inkoop specifieke opleiding(en);
- Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met inkoop en aanbestedingen binnen de non-profit sector, waarbij zelfstandig meerdere Europese aanbestedingen zijn uitgevoerd;

Gunningcriteria
- Aantoonbare ervaring met het Europees aanbesteden van IT-projecten
- Beschikbaarheid (ureninzet)
- Aantal zelfstandig uitgevoerde Europese aanbestedingen binnen het publieke domein

Competenties:
- Stevige persoonlijkheid en een volwaardig gesprekspartner in projectgroepen en voor directie en management;
- In staat om door te vragen en met belangentegenstellingen om te gaan;
- Adviesvaardigheden.

Interviewronde
16 december 2021, middag
Tijdens het interview wordt gelet op hoe de kandidaat past binnen:
1. De functie (in relatie tot vaardigheden (competenties), werkervaring, kennis & opleiding, uitgevraagde Criteria);
2. De organisatie WSRL (passend binnen organisatie en/of (project)team, rol van kandidaat binnen het project/opdracht; cultuur);
3. Houding en gedrag.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist