Unique

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Ambtenaar Leerplicht parttime

De Leerplichtambtenaar heeft als wettelijke en primaire kerntaak het recht op onderwijs van leerlingen en studenten te bewaken en erop toe te zien dat het leerrecht wordt gewaarborgd. De Leerplichtambtenaar geeft namens B&W uitvoering aan de Leerplichtwet en een gedeelte van de RMC-wetgeving. De Leerplichtambtenaar werkt samen met de verschillende ketenpartners in het sociale domein en levert binnen deze context maatwerk op de verschillende dossiers.

Werkzaamheden
De functie van Leerplichtambtenaar richt zich op:

 • toezicht en handhaving;
 • regie, preventie, voorlichting en advies.

De Leerplichtambtenaar heeft een eigen caseload en ziet erop toe dat leerplichtigen op
school staan ingeschreven, behandelt ongeoorloofd verzuim en uitval, voert gesprekken
met leerlingen, ouders en school en behandelt aanvragen inzake verlof, vervangende
leerplicht en vrijstelling.

De Leerplichtambtenaar is bevoegd te handhaven (BOA). Bij geconstateerde

 • vertredingen maakt de Leerplichtambtenaar zo nodig proces-verbaal op en draagt zorg
  voor een sluitende dossieropbouw. Hierbij volgt de Leerplichtambtenaar de methodische
  aanpak schoolverzuim (MAS).

De Leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de informatie t.a.v.
zijn behandelingen in ERISA, vervaardigt voortgangs-/verantwoordingsrapportages over
afgelegde bezoeken, overleggen en gesprekken.

Uren:
32

Over de werkgever

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en
zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de
gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte
en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en
Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals
sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de
stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan
bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De
stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen,
groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij
de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over
de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Wat wij bieden

 • Het betreft een parttime baan voor 32 uur bij de Gemeente Amsterdam;
 • Het is een tijdelijk dienstverband voor 6 maanden met kans op verlenging;
 • Het salaris bedraagt €2600 - €4000 bruto per maand op basis van 36 uur. Dit is afhankelijk van opleiding en werkervaring;
 • Prettige werksfeer, ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om je op professioneel vlak te ontwikkelen;
 • Je ontwikkeling staat nooit stil. Daarom krijg je toegang tot ons online trainingsplatform GoodHabitz waarin je meer dan 100 trainingen kan volgen;
 • Je tegemoetkoming woon-werkverkeer is afhankelijk van het aantal kilometers tussen woon- en werkadres, met een maximum van 30 kilometer enkele reisafstand;

Heb je interesse? Solliciteer dan nu met een motivatiebrief en cv!

Vaardigheden

 • een afgeronde hbo-opleiding in een relevante richting zoals sociaal juridische
  dienstverlening of maatschappelijk werk.
 • minimaal 3 jaar ervaring in de functie van Leerplichtambtenaar in een grootstedelijke
  context.
 • gedegen kennis van de relevante wet- en regelgeving, zoals de Leerplichtwet, RMC
  wetgeving,
  wet op het primair- en voortgezet onderwijs.

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.200,-
tijdelijk