DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Junior Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer (9) 16 u/w

Standplaats: Naaldwijk
Duur: 12 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden
Reageren voor: 25 oktober 2021

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Economie, Ruimte en Mobiliteit
Westland is het glastuinbouwcentrum van de wereld en wordt gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. De laatste innovaties en duurzame ontwikkelingen binnen techniek, (internationale) handel, energie, voeding en water komen hier vandaan. Binnen het taakveld sterke economie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat. Dat doen we onder meer door actief te werken aan energietransitie, herstructurering glastuinbouw, infrastructuur en verkeer en vervoer. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Opdracht
Wegens de nodige uitdagingen de komende jaren om de mobiliteit op een goed peil te brengen en houden zoeken wij het komende jaar assistentie.

Als junior beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer ondersteun je de senior en medior beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer. De senior beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer is verantwoordelijk voor de koers en beleidsadvisering op het terrein van Verkeer en Vervoer.

Je wordt ingezet wordt op ondersteuning bij grootschalige studies, verkenningen en het daarbij nodige uitzoekwerk, maken en muteren van planningen en agenda.

Je bent van nature een doener en een teamplayer. Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook een teamplayer en gericht op samenwerking. De samenwerking is voornamelijk met je collega's binnen de gemeente. Je bent flexibel en makkelijk te benaderen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een gevolgde hbo bachelor opleiding.

Gunningscriteria (weging)
2. Een afgeronde hbo bachelor opleiding Verkeerskunde of Ruimtelijke Ordening & Planologie (25 punten).
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met all-round verkeer en vervoer vraagstukken in de afgelopen 4 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (40 punten).
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker op het gebied verkeer en vervoer binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 3 jaar (35 punten).

Competenties
Voor een succesvolle functievervulling vinden wij de volgende competenties van belang: Plannen en organiseren, Inlevingsvermogen, omgevingssensitiviteit, samenwerken en resultaatgerichtheid.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma - vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 1 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 29 oktober 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist