DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur contracten (11) 20 u/w

Standplaats: Arnhem.
Duur: 1-11-2021 t/m 31-10-2023
Optie tot verlenging: Ja, 3 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht.
Reageren voor: 21 oktober 2021

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Adviseur contracten
Eén Rijkswaterstaat
Als adviseur contracten bij productielijn ON B Vaarwegen ben jij verantwoordelijk voor coördinatie, uitvoeringsbegeleiding en advisering bij het contractmanagement proces op het project Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden van de sluiscomplexen Weurt en Heumen gelegen in het beheergebied van Rijkswaterstaat Oost-Nederland (CHW LVO).
Hierbij lever je een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse begeleiding van Taken en Services binnen dit contract alsmede de uitvoering van activiteiten. In jouw functie zorg je voor een goede afstemming tussen de projectteams van RWS en het district. Tevens adviseer en ondersteun je de inkoop- en contractmanager over de beheersbaarheid van het contract op dit gebied (hierbij houd je de eisen die het contract aan de opdrachtnemer stelt in de gaten). Tijdens de loop van het contract behoort het wijzigingen beheer en het afstemmen met techniek en omgeving bij bijvoorbeeld calamiteiten ook tot je taak.

Samen met anderen
Je werkt nauw samen met jouw projectteam en het kernteam van ON B Vaarwegen. Je overlegt over de opstelling van VTW's met de projectteamleden en deskundigen uit technische disciplines. Verder realiseer je een juist informatieniveau over afgebakende onderdelen van het inkoop- en contractmanagement/contracteringsproces en communiceer je hierover.

Elke dag beter
Je levert een bijdrage aan het verbeteren van jouw vakgebied. Dit doe je door op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied. Je zet deze ontwikkelingen om naar praktische verbeteringen voor het contractmanagementproces. Tevens adviseer je over deze verbeteringen aan betrokkenen, mede op basis van gesignaleerde ontwikkelingen op het vakgebied. Verder lever je een aantoonbare bijdrage aan kwaliteitsborging.

Beschrijving Organisatieonderdeel c.q. project
RWS Projecten, Programma's en Onderhoud (PPO)
Productielijn Oost-Nederland (ON) B Vaarwegen

De dienst Projecten, Programma's en Onderhoud (PPO) verzorgt planstudies, de aanleg en het variabel onderhoud van onze wegen en vaarwegen. Door bewuste keuzes van contractvormen en met een optimale inzet van de markt voeren we de projecten effectief uit binnen overeengekomen opleverings- en kostenkaders. We werken daarbij op basis van geïntegreerde contracten, systeemgerichte contractbeheersing, functioneel specificeren en risicosturing.
De Productielijn ON B Vaarwegen voert het groot variabel onderhoud (en aanleg) aan het hoofdwatersysteem en het inliggende vaarwegennet van Rijkswaterstaat binnen de provincies Gelderland en Overijssel uit. De portfolio van ON B Vaarwegen ziet er momenteel als volgt uit:
-Monitoringsfase Grensproject Sedimentsuppletie Boven-Rijn (suppletie en monitoring)
-Contractvoorbereiding / realisatiefase: Na overname onderhoud van ZN zijn er verschillende (kort en langlopend onderhouds)projecten op het Maas-Waalkanaal bij het cluster ON B Vaarwegen.
-Samenwerking planstudie team t.b.v. V&R opgave Renovatie Spoolde Sluis en -brug
-Doorlopen POF traject voor de voorbereiding, aanbesteding en realisatie aan de Gebouw gebonden installaties van diverse natte verkeerscentrales en onbemande radarposten in de regio.

ON B Vaarwegen beoogt op efficiënte wijze de contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de betrokken projecten te realiseren.
De functie bestaat uit het vervullen van de rol van Adviseur Contract voor minimaal het project CHW LVO

Standplaats
De werkzaamheden vinden plaats vanaf het projectkantoor van Rijkswaterstaat te Arnhem. Daarnaast volgt Rijkswaterstaat de landelijke richtlijnen van het RIVM thuiswerken en inloggen via een citrix verbinding de nieuwe manier van werken geworden.

Functie-eisen
Werk-/denkniveau
•HBO/WO

Kennis en ervaring
•Je hebt een afgeronde opleiding op ten minste Hbo-niveau in Civiele Techniek of Werktuigbouw
•Je hebt aantoonbare kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) aan OG-zijde
•Je hebt ten minste 5 jaar ervaring met de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van natte onderhoudsprojecten in de GWW-sector.
•Je hebt kennis van de werkwijzer aanleg en onderhoud in relatie tot het eigen werk.
•Je hebt relevante ervaring met uitvoerende werkzaamheden op inkoop, contractmanagement gebied bij prestatiecontracten.
•Je hebt ervaring met het samenwerken in de keten vanuit contractmanagement met o.a. kostendeskundigen en beheerders.
•Je hebt kennis en ervaring met de kaders en richtlijnen die als basis dienen voor de (geautomatiseerde) systemen en bijhorende processen binnen inkoop- en contractmanagement incl. UAV-GC
•Je bent een teamspeler en je weet op het gebied van toetsingen en contractwijzigingen mensen en kennis te verbinden.

Meeste essentiële competenties
•Je bent resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
•Gestructureerd en accuraat
•Samenwerkingsgericht
•Plannen en Organiseren
•Organisatiesensitiviteit
•Analyserend vermogen
•Anticiperen

- Benoem duidelijk in het cv uw opgedane werkervaring en opleidingen.
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4.
- In verband met de werkzaamheden dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). De aangeboden kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen). De aangeboden kandidaat verklaart, dit geldt ook op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.
- Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
*Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn

Eisen
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding, in de richting van Civiele Techniek of Werktuigbouw
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering (incl. transitie) van onderhoudsprojecten in de GWW-sector.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met uitvoerende werkzaamheden op inkoop en contractmanagement gebied.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het verbinden van contract met techniek ten aanzien van toetsingen en contractwijzigingen.
- De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA).

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) en Best Value-projecten.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met de kaders en richtlijnen uit de Werkwijzer RWS die als basis dienen voor de (geautomatiseerde) systemen en bijbehorende processen binnen inkoop- en contractmanagement
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de samenwerking in de rolverdeling tussen contractmanagement, kostendeskundigen en beheerders.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van de regio (het areaal van) Oost-Nederland.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist