Politie

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

recherchepsycholoog


Wat ga je doen?

Recherchepsychologen duiden en beïnvloeden gedrag en maken gedragswetenschappelijke kennis en methodieken toepasbaar voor de politiepraktijk. Ze treden op als adviseur binnen diverse politietaken, zoals in de opsporing en binnen het kader van openbare orde en veiligheid.

Als recherchepsycholoog verricht je risicotaxaties, analyseer je zedenzaken en andere geweldsdelicten met kennis van (crimineel) gedrag en psychopathologie. Je gaat complexe zaken vertalen naar praktijkgerichte adviezen, bijvoorbeeld bij het maken van een risicotaxatie, een veiligheidsplan, een opsporingsadvies of het begeleiden van een verhoor. Naast het advieswerk in lopende zaken, draag je kennis over door het geven van presentaties en het verzorgen van onderwijs. Ook draag je bij aan de ontwikkeling van het vakgebied, bijvoorbeeld door verbeterde werkwijzen, procedures en instrumenten. Je voelt je zowel thuis in de politiepraktijk als in de wetenschap. Verder bewaak je de grenzen van je eigen deskundigheid en verwijs je indien nodig naar andere deskundigen.

Waar ga je werken?

Het Team Recherchepsychologen van de Landelijke Eenheid houdt zich onder andere bezig met risicotaxatie en –management, de aanpak van stalking, verhoor, seriematige delicten en moordzaken. In de werkzaamheden staan analyse, advisering, rapportage, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling centraal. Wanneer wordt gesignaleerd dat er een veranderende behoefte is, kunnen nieuwe werkzaamheden op nieuwe werkterreinen worden ontwikkeld.

Het Team Recherchepsychologen van de Landelijke Eenheid maakt deel uit van het Netwerk van Expertiseteams (NXT) van de Dienst Specialistische Operaties (DSO). Afdeling NXT versterkt, verbindt en vernieuwt. NXT bouwt en beheert expertisenetwerken waarmee wordt ingezet op: hoogwaardige ondersteuning en instrumenten ten behoeve van de operatie (versterken); het stimuleren van kennisdelen (verbinden); de ontwikkeling van nieuwe en aanvullende competenties en kennis (vernieuwen). In de afdeling zijn diverse teams geconcentreerd. Kerntaken van de afdeling zijn het leveren van expertise, deskundigheidsbevordering en onderzoek & ontwikkeling.

NXT wordt gehuisvest in Breukelen, maar je bent werkzaam op diverse plaatsen in het land. Het Team Recherchepsychologen werkt bijvoorbeeld nauw samen met het Team Dreigingsmanagement (TDM) in Den Haag.

Wie ben jij?

Wij zoeken iemand die vasthoudend, overtuigend en initiatiefrijk is. Je hebt humor en relativeringsvermogen. Het is belangrijk dat je kunt omgaan met de hoge werkdruk en werkzaamheden met een groot afbreukrisico. Je combineert een sterk maatschappelijke oriëntatie met een grote organisatiesensitiviteit. Je bent onafhankelijk in je oordeel en expertise, maar verbindend in de samenwerking. Analytisch ben je sterk, je bent kritisch en kunt veel informatie in korte tijd verwerken. Je kunt complexe vraagstukken uiteen rafelen, denkt in concrete oplossingen en streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Ook heb je uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, die aansluiten bij het kennisniveau van je gesprekspartners.

Daarnaast beschik je over:

 • minimaal een hbo-diploma in een gedragswetenschappelijke richting, zoals psychologie of orthopedagogiek;
 • aantoonbare kennis van psychopathologie of de bereidheid hiervoor een aanvullende opleiding te volgen;
 • een RINO-diploma recherchepsychologie of de bereidheid dit te behalen (ingangseis voor deze opleiding is een master Psychologie of Orthopedagogiek);
 • bij voorkeur recente werkervaring als recherchepsycholoog.
Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen-Rijsenburg. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.547,- en maximaal € 5.296,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist C.

Interesse?

Bel of mail met Marc Rutzerveld (06 - 46 33 06 26, marc.rutzerveld@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op telefoonnummer 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 25 oktober 2021 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is
 • Een vakinhoudelijk assessment maakt (mogelijk) deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.
Uren:
36 uur
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.547,- tot € 5.296,-
Contract:
Fulltime