DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Jurist bestuursrecht - plv. secretaris bezwaarschriften (10) 24 u/w

Standplaats: Loosdrecht
Duur: 3 maanden, start 1 oktober 2021
Optie tot verlenging: Ja, 3x 1 maand
Reageren voor: 22 september 2021

Organisatie
Aan de rand van het Gooi, tussen Amsterdam en Utrecht, ligt de gemeente Wijdemeren. Een gemeente met een compacte organisatie waar ongeveer 180 mensen werken voor ruim 24.000 inwoners. Kenmerkend voor de gemeente zijn de Loosdrechtse Plassen, de ruimte, de natuur, het water, de cultuur en haar honderden monumenten.

De organisatie kent twee domeinen: Fysiek Domein en Sociaal Domein Dienstverlening. Onder het Sociaal Domein Dienstverlening valt het team Juridische Zaken en Veiligheid (JZV). Dit team levert een bijdrage aan de leefbaarheid van de gemeente en aan het borgen en verbeteren van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten en processen. Hier valt ook de rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen en nalaten, zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk onder. Verder vallen werkzaamheden op het gebied van rechtsbescherming, gemeentelijk inkoopproces en gegevensbescherming en vergunningverlening Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten onder dit team.

Bij de gemeente Wijdemeren zetten we je graag in voor diverse juridische werkzaamheden op bestuursrechtelijk, dan wel privaatrechtelijk vlak.

Opdracht
Je adviseert je collega's, het management en het bestuur over in- en externe, bestuurskundige en juridische zaken. Je bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor op het gebied van algemene juridische zaken en adviseert bij team overstijgende projecten (met name in het fysieke domein). Ten aanzien van (integrale) vraagstukken op het gebied van bestuurskundige en juridische zaken fungeer je als inhoudelijke vraagbaak. Hieronder vallen ook de aansprakelijkheidsstellingen in privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke zin.
Daarnaast geef je adviezen op het gebied van bestuursrecht (o.a. APV, bijzondere wetten, gemeentewet, omgevingsrecht, WMO) aan collega's van alle teams binnen de organisatie. In overleg zal je tevens een rol spelen op het gebied van klachten, Wob, privacy en/of gemeenschappelijke regelingen.

Tevens vorm je samen met je collega's het secretariaat van de commissie bezwaarschriften van de gemeente.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen de overheid;
2. Aantoonbare werkervaring met privaatrechtelijke zaken (overeenkomsten/ aansprakelijkstellingen);

Gunningscriteria
3. Een afgeronde opleiding op WO niveau Nederlands Recht in de richting van Staats- en Bestuursrecht;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als jurist binnen de overheid, dan wel de rechtspraak;
5. Aantoonbare werkervaring als secretaris van de bezwaarschriftencommissie (benoem dit duidelijk in het cv);
6. Aantoonbare werkervaring met juridische advisering (zowel privaat- als bestuursrechtelijk) binnen de overheid (benoem dit duidelijk in het cv);
7. Aantoonbare ervaring met Decos (benoem dit duidelijk in het cv).
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Wij zoeken een jurist die verantwoordelijkheid durft te nemen en afspraken nakomt. Je denkt in pragmatische oplossingen en niet in problemen en werkt vanuit een open en positieve grondhouding. Daarbij ben je je bewust van je omgeving: zowel binnen als buiten de organisatie. Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op je vakgebied en helpt mee deze toe te passen in het eigen werkveld. Je beschikt over de nodige overtuigingskrachten en een goed analytisch en organiserend vermogen. Daarnaast communiceer je uitstekend zowel schriftelijk als mondeling.
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie vinden plaats op maandagavond (afhankelijk van de planning in principe 1 x per maand) overige werkdagen in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Wijdemeren zijn gepland op dinsdag 28 september 2021 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 september 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
De gemeente Wijdemeren vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), tevens wordt de ambtseed/-belofte afgenomen.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist