DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Verkeerskundig beleids & project adviseur 36 u/w

Standplaats: Hoofddorp
Duur: 25-08-2021 t/m 01-03-2022
Optie tot verlenging: Ja, 1x 6 maanden
Reageren voor: 12 august 2021

Opdrachtomschrijving
Wij zijn op zoek naar een tijdelijke invulling voor beleidsadviseur verkeer en projectadviseur verkeer.

Jouw rol als beleidsadviseur verkeer.
Als beleidsadviseur verkeer houd je je bezig met het bijhouden en ontwikkelen van beleid op het gebied van verkeer en vervoer binnen de gemeente met als focus: openbaar vervoer, parkeerbeleid en algemeen mobiliteitsbeleid.

Werkzaamheden: · Opstellen en ontwikkelen van (strategisch) beleid, met name het uitwerken van een verbeterd parkeer beleid.
Je adviseert het bestuur hierover, je beantwoord beleidsmatige verkeersvragen van dorpsraden en bewoners; ·

Daarnaast adviseer je een binnen een aantal projectteams rondom locatie/gebiedsontwikkelingen en bereikbaarheid.

De invulling van de twee aspecten in deze functie kan door verschillende kandidaten worden gedaan, bijvoorbeeld een combinatie junior & medio/senior of twee verschillende mediors.

In totaal is er een volledige FTE inzet noodzakelijk.

Plaats Hoofddorp

Kandidaatomschrijving
Je werkt binnen het cluster Ruimte, Economie en Duurzaamheid. Dit cluster vijf teams: Ruimtelijke Plannen, Ruimtelijke ontwikkeling, Energie transitie & Duurzaamheid, Economische en Luchthavenzaken en Verkeer en Vervoer.

Met elkaar adviseren wij bestuur, directie en andere clusters over de ruimtelijke en economische ontwikkelingen binnen de polder, over de strategische positionering van de gemeente in het overleg met rijk, provincie, de Stads- en Metropoolregio Amsterdam.

Team Verkeer & Vervoer adviseert het bestuur over een breed pakket aan vraagstukken met betrekking tot nieuwe infrastructuur, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, fietsroutering en -netwerken, parkeerbeleid en (hoogwaardig) openbaar vervoer.

Als beleidsadviseur heb je een sterke persoonlijkheid en is samenwerking vanzelfsprekend voor jou. Middels je enthousiasme en beïnvloedende vermogen kun je weerstanden overwinnen. Je bent assertief en hebt het lef om een bestuurder stevig te adviseren.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je: · beschikt over HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van verkeerskunde; · over minimaal 5 jaar werkervaring beschikt als beleidsadviseur op dit gebied; · bij voorkeur kennis van en ervaring met het werken in een bestuurlijk-ambtelijk krachtenveld en in gebiedsontwikkeling hebt en je en goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen hebt.

Er zijn twee redenen bij de uitvraag van deze tijdelijke vervanging tot begin 2022

1. Tijdelijke vervanging vertrekkende medewerker, hierbij is het van belang dat de voorgestelde kandidaat in de tweede helft van augustus beschikbaar is voor een warme overdracht.
2. Gedurende periode november '21 tot maart '22 vervanging van zwangerschapsverlof.

Bij de invulling van deze opdracht kunnen twee zwaartepunten worden geidentificeerd:
1. Kennis en ervaring met beleidsontwikkeling, in het 4e kwartaal moet een geactualiseerd parkeer en laadpaal beleid worden opgeleverd. Ervaring in dit gebied is dus een stevige pré
2. Er lopen binnen de gemeente veel locatie en gebiedsontwikkelingen, ervaring hiermee is dus ook een pré, vooral als projectadviseur verkeer.

De invuling van de opdracht kan uit meerdere kandidaten bestaan waarbij junior en senior combinaties met nadruk een optie zijn.

Eisen
- 2-5 jaar werkervaring als adviseur binnen overheid en verkeer en vervoer
- min 2 relevant inbreiding en/of uitleg gebieden geadviseerd. Dit kan over verschillende kandidaten van de zelfde aanbieder worden verdeeld met andere eisen
- min 2 relevant beleidstrajecten bij minimaal 1 vergelijkbare gemeente(inwoner aantal per kern). Dit kan over verschillende kandidaten van de zelfde aanbieder worden verdeeld met andere eisen

Gunningscriteria
- Dit kan gelden voor één of beide opdracht onderdelen(parkeren/laadpalen en of locatie/gebiedsontwikkeling) Te onderbouwen met een duidelijke omschrijving van opdracht, betreffende gemeente en opgeleverd resultaat.

Motivatie
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Onderbouwing van de motivatie en geschiktheid voor de volgende aspecten:
- Interesse in en ervaring met:
- Parkeerbeleid en Laadpal beleid
- Locatie en/of gebiedontwikkelingen van nieuwbouwplannen groter dan 250 woningen.

Toelichting op rooster
12-36 uur mogelijk vrij in te delen met 1 of twee kandidaten mits aanwezigheid bij staf op maandag te organiseren is. Er kan worden gekozen om twee kandidaten van verschillende aanbieders een deelopdracht te gunnen

Interviewplanning
Z.s.m. nav vakantieplanning obv beschikbaarheid.
Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
- Bestuurlijke sensitiviteit
- zelfstandigheid
- leergierigheid
- samenwerking in korte trajecten
- communicatie
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist