DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Kwartiermaker Changemanagement 32 u/w

Standplaats: Naaldwijk
Duur: 6 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 29 juli 2021

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Regie en Change Organisatie
De manier waarop burgers, bedrijven en overheid met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen is sterk in ontwikkeling en ziet er in de toekomst heel anders uit. Gemeente Westland is een moderne dienstverlener en wil deze snelle ontwikkelingen continue in haar dienstverlening integreren. Om dit in goede banen te leiden is een wendbare, goed geïnformeerde en proactieve ICT-organisatie nodig. Hiervoor is een Regie- en Change Organisatie opgezet die innovatie, strategie en verandering vormgeeft in het ICT-domein. Voor deze Regie- en Change Organisatie zoeken wij professionals die - samen met de bestaande medewerkers - deze nieuwe organisatie gaan opbouwen en invulling geven aan ICT-processen op het gebied van Beleid & Sturing, Dienstverlening & Advies, Project- & Changemanagement en Leveranciers- & Contractmanagement.

Opdracht
De Regie- en Change organisatie is onderverdeeld in een aantal focusteams. Binnen het focusteam ICT Project en Change gaan we later dit jaar op zoek naar een vaste Change manager. Deze change manager wordt verantwoordelijk voor het definiëren, implementeren en sturen van het proces voor het effectief en efficiënt afhandelen van wijzigingen in de ICT-omgeving (change management volgens ITIL) en voor de succesvolle uitrol van releases (groepen wijzigingen die in hun samenhang doorgevoerd worden). Om de Changemanager goed van start te kunnen laten gaan zijn we op zoek naar een Kwartiermaker Changemanagement. Iemand die het changemanagement proces binnen onze organisatie een flinke impuls geeft in deze opbouwende fase van de Regie- en Change Organisatie.

Resultaten
We verwachten dat je als kwartiermaker een aantal concrete opbouw- en inrichtingswerkzaamheden afrondt:
Het (her)ontwerpen, beschrijven, (laten) vaststellen en operationaliseren van het changemanagementproces;
Het ontwerpen, beschrijven, (laten) vaststellen en operationaliseren van het releasemanagementproces;
Het herzien van bestaande en opstellen van aanvullende procedures en deze laten vaststellen;
Het benoemen en beleggen van de benodigde rollen in de processen;
Het opzetten van een plannings- en resourcemethodiek voor het, eenduidig (samenhangend) samenstellen en coördineren van de releases van zowel applicaties als infrastructuur;
Het inrichten van de benodigde ondersteunende administratieve systemen voor administratieve organisatie en documentatie;
Het, in afstemming met afnemers en de eindverantwoordelijken, formuleren van de kaders en kwaliteitscriteria van het change- en releaseproces;
Het optimaliseren van de stuurinformatie om de procesprestatie inzichtelijk te maken;
Het opstarten en tijdelijk voorzitten van de 'Change-en Portfolio Board' , passend binnen de overige ICT overleggremia;
Het, tijdens het uitvoeren van het werk, coachen van de verschillende betrokkenen in het proces.

Gunningscriteria (weging)
- Je beschikt over een afgeronde hbo bachelor opleiding (20 punten).
- Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar in de rol van changemanager en/of kwartiermaker ICT (25 punten).
- Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen het vakgebied ICT regie (30 punten).
- Je beschikt in de afgelopen 5 jaar over aantoonbare werkervaring met ITIL (5 punten).
- Je beschikt in de afgelopen 5 jaar over aantoonbare werkervaring met Topdesk (5 punten).
- Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar binnen een gemeentelijke organisatie (15 punten).

Competenties
Je weet collega's te betrekken, enthousiasmeert en legt uit over het hoe en waarom.
Je bent doortastend, hebt het vermogen om breed te kijken (en te doen!) en beschikt over een flinke dosis creativiteit. Dat je graag en goed samenwerkt met anderen, resultaatgericht en communicatief vaardig bent en planmatig kunt werken, mag voor jou als professional geen verrassing zijn.
Je doorgrondt het proces - en de relatie met samenhangende processen - volledig.
Je weet waarover je het hebt, hebt een duidelijke visie op de manier waarop het proces zou moeten verlopen en kan deze visie ook overbrengen op alle betrokkenen in het proces.
Je hebt voldoende kracht en durf om besluiten te nemen en autonoom procesverbeteringen door te voeren Ook ben je in staat om voldoende afstand te nemen om overzicht te behouden op wat er nodig is en wat de consequenties zijn van het maken van bepaalde proceskeuzes. Je kunt schakelen tussen abstract denken en praktisch handelen.
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Overige informatie
De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 4 augustus 2021 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 3 augustus 2021 bericht.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist