DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Interim regionaal programmamanager sociaal domein ZOU 32 u/w

Standplaats: Doorn
Duur: 01-09-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja, indien dit nodig is voor het programma
Reageren voor: 16 juli 2021

Zó werkt het in de regio Zuidoost Utrecht
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de vijf gemeenten ( Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist ), die samen onze regio in het sociaal domein vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben, mensenwerk dus.
Wij dagen je uit om hieraan mee te bouwen en te laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt.
Je beheerst de kunst om je aan te kunnen passen aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Daarom ben je goed op de hoogte van wat er in de samenleving leeft. Je vindt er de uitdagingen om ook je eigen functioneren te verbeteren en neemt de verantwoordelijkheid om veranderingen in gang te zetten. Kortom: je bent een netwerker, een regisseur en een leider in je eigen werk. Als dit je aanspreekt, ben je misschien wel onze kandidaat voor:

INTERIM REGIONAAL PROGRAMMAMANAGER SOCIAAL DOMEIN ZOU
voor 28 tot 32 uur per week, voor de periode 1 september - 31 december 2021, met een mogelijkheid tot verlenging.

Wat verwachten we van jou?
In de regio Zuidoost Utrecht werken wij, Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, sinds 2015 samen aan de taken en verantwoordelijkheden in het kader van de WMO, de Jeugdwet, de Participatiewet en het Passend onderwijs. Wij vormen hiervoor een netwerkorganisatie, waarin we programmatisch samenwerken aan de verschillende opgaven. Voor dit gemeentenetwerk ben je als regionaal programmamanager werkzaam.
In de evaluatie van vijf jaar samenwerken is een aantal punten benoemd waarop we de samenwerking willen versterken en in willen spelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals het versterken van de inkoopfunctie en de Norm voor Opdrachtgeverschap. Deze aanpassingen vinden plaats binnen de bestaande netwerkstructuur. Als interim-programmamanager hebt je de opdracht om samen met het netwerk aan deze verbeteringen uitvoering te geven.

Als regionaal programmamanager:
- Ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en realisering van de doelstellingen van het Programma en legt verantwoording af aan de Bestuurstafel, bestaande uit de portefeuillehouders van de vijf gemeenten, en het regionaal Secretarissenoverleg.
- Ben je voorzitter van het Programmateam, bestaande uit de managers Sociaal Domein van de vijf gemeenten, en je adviseert de Bestuurstafel en het Secretarissenoverleg.
- Ben je het gezicht van het Programma ZOU naar 'buiten'
- Leg je verbinding tussen de samenwerkende organisaties, creëert draagvlak en motiveert.
- Draag je zorg voor de optimale uitvoering van opdrachten en projecten en stuur je op resultaat en haalbaarheid, waarbij tijdig risicomaatregelen worden getroffen
- Vervul je ambtelijk opdrachtgeverschappen m.b.t. enkele beleidsopgaven en richting de regionaal coördinator Backoffice
- Stuur je de regionaal strategisch beleidsmedewerker en de regionaal contractmanager aan

Je werkwijze kenmerkt zich doordat:
- Je zorgt dat op het brede sociale domein de regio snel, wendbaar en goed kan inspelen op de vragen en ontwikkelingen die bovenlokaal spelen.
- Je focust op samenwerking en samenhang en je weet de lokale structuur en actoren op verschillende niveaus te benutten.
- Je bent in staat strategische doelen te formuleren en een bijbehorende strategische agenda voor de regio voor de komende tijd op te stellen.
- Je stuurt op een goed samenspel tussen beleid, inkoop, financiën en monitoring.
- Wanneer je bij het realiseren van je doelen op weerstand stuit, weet je respectvol, maar voortvarend om te gaan met weerstanden bij het realiseren dan je doelen.

Functie-eisen:
- WO-opleidingsniveau
- Ervaring met een sturende rol in regionale samenwerking
- Ervaring in het Sociaal Domein
- Ervaring met adviseren en werken met bestuurders van lokale overheden
- Ervaring met leidinggeven in een programmastructuur en programmamanagement
- Bij voorkeur bekend met het sociale domein regio ZOU

Wensen
- WO opleidingsniveau
- Minimaal 5 jaar ervaring in het sociaal domein
- Ervaring met leidinggeven in een programmastructuur en programmamanagement
- Ervaring met een sturende rol in regionale samenwerking
- Ervaring met adviseren en werken met bestuurders van lokale overheden
- Bij voorkeur bekend met het sociale domein regio ZOU

Competenties
Samenwerkend, verbindend, resultaatgericht, werken vanuit netwerkgedachte

Toelichting op uur per week
28 tot 32 uur per week

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

Gesprekken
Gesprekken vinden plaats op 22 juli.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist