DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programmamanager ICT-Campus (13) 24 u/w

Standplaats: Veenendaal
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
Reageren voor: 5 mei 2021

Organisatie
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo'n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Opdracht
De gemeente Veenendaal is op zoek naar een ambitieuze ervaren programmamanager met een academisch werk- en denkniveau.

Je gaat aan de slag bij de afdeling Programma's en Projecten. Gemeente Veenendaal heeft het triple helix programma ICT Campus geïnitieerd. Dit programma wordt thans in een zelfstandige stichting ingebracht. Je geeft leiding aan het programmateam met thans vier programmalijnen/pijlers. Verschillende activiteiten per pijler worden al uitgevoerd. Je stuurt onder andere op de KPI's die voor deze activiteiten zijn geformuleerd. Tevens ga je aan de slag met de projectleiders van de programmalijnen om nieuwe activiteiten voor de komende jaren vorm te geven. De totstandkoming van deze activiteiten moeten ook afgestemd worden met het bestuur van de stichting ICT Campus en de verschillende tafels die gelieerd zijn aan de programmalijnen. Hiertoe ga je ook de structuur opzetten om de inhoudelijke en informatie afstemming tussen het bestuur, de tafels en het programmateam goed op elkaar af te stemmen. Je bent ook verantwoordelijk voor het onderhouden van partners die betrokken zijn bij het ICT campusprogramma.

Informatie over het Programma ICT Campus
Het Programma ICT Campus is geïnitieerd door gemeente Veenendaal, een grote ICT-stad. De groei van de ICT-sector in Veenendaal e.o. brengt ook grote uitdagingen met zich mee, waaronder het vinden van voldoende ICT-talent om de groei te kunnen faciliteren. Onder andere om deze redenen is er voor gekozen om een brede samenwerking aan te gaan tussen overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen (de zogenaamde triple-helix) om een sterk ICT-profiel te ontwikkelen. In 2017 is gestart met een samenwerking van 14 partijen uit de triple-helix en in deze fase van ICT-Campus zijn verschillende activiteiten en projecten uitgevoerd die de verschillende belangen van de samenwerkende partijen bedienen.

Vanaf 2021 is begonnen met de volgende fase van ICT Campus, waarin ingezet wordt op meer impact, innovatie en focus langs een viertal programmalijnen: vestigingsklimaat en marketing, onderwijs en arbeidsmarkt koppeling, ondernemerschap en innovatie. De overgang naar deze nieuwe fase gaat gepaard met de verzelfstandiging van de ICT Campus en het onderbrengen van de activiteiten in een nieuwe stichting. Er is inmiddels een routekaart gemaakt voor de komende 5 jaren en moeten nu bestaande activiteiten verder worden doorontwikkeld die passen binnen de vier pijlers.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als programmamanager;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het bedrijfsleven en/of de publieke sector in de aansturing van verschillende programma's.

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare werkervaring met programmavoorbereiding, -ontwikkeling en uitvoering van strategische en complexe programma's (geef hier duidelijke voorbeelden van in het cv) (25 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als programmamanager (25 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal wo-bachelor niveau (10 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van digitale transformatie of innovatie binnen een gemeentelijke instelling (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties
Beschikt over overtuigingskracht
Proactieve houding in het herkennen en oplossen van problemen in een vroeg stadium
Creativiteit
Flexibiliteit
Groepsgericht leidinggeven
Ondernemerschap
Politieke sensitiviteit
Visie

Er worden niet alleen hoge eisen aan je persoonlijke talenten gesteld, maar wij verwachten ook dat jouw persoonlijkheid past binnen het enthousiaste, goed op elkaar afgestemde team van medewerkers op de afdeling Programma's en Projecten, maar ook binnen de organisatie.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 12 mei 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 11 mei 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist