DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Technisch specialist/architect BI 20-36 u/w

Standplaats: Zeist, Zoetermeer en vanuit thuiswerkplek (gedurende geldende COVID maatregelen)
Duur: 01-06-2021 t/m 31-07-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 12 mei 2021

Waar ga je werken:
IFV is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland. De medewerkers van IFV zetten zich in om met onderzoek, onderwijs, intelligence en ondersteuning de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling te verbinden en te versterken.
Kijk voor uitgebreide informatie over onze organisatie en taken op www.ifv.nl

Wat ga je doen (inclusief kernactiviteiten):
Momenteel wordt er door het IFV en de LMS in gezamenlijkheid gebouwd aan een pilot product; een crisis BI platform met als eerste front-end product een dashboard COVID-19 waarin relevante crisis informatie op regionaal niveau kan worden getoond.
Het dashboard is in eerste instantie bedoeld voor de veiligheidsregio's om te gebruiken in hun crisisbeheersingsproces en middels de landelijke view voor de Rijksoverheid (o.a. NCTV). Na een geslaagde ontwikkelfase is het product klaar voor afronding en oplevering en vervolgens implementatie bij de Veiligheidsregio's.

Binnen het IFV zijn echter meerdere initiatieven geweest om een business intelligence omgeving op te zetten. Momenteel is één van de scenario's om de IFV omgeving te integreren met het Crisis BI platform tot één volwassen Business Analytics omgeving, maar het zou ook separaat doorontwikkeld kunnen worden. Idealiter zal het plaform niet alleen voor rapportages en dashboards worden gebruikt, maar ook voor het uitvoeren van data-analyses, data leveringen en eigen inbreng vanuit de gebruikers.
Wij zijn op zoek naar een BI specialist/architect die het pilot product (backend tot en met frontend) dat ontwikkeld is, kan beoordelen op inrichting en technische architectuur in relatie tot de gewenste functionaliteit en beheerorganisatie. En daarnaast voor het IFV een blauwdruk (op hoofdlijnen) van de toekomstige crisis Business Analytics omgeving kan opstellen waarin onder andere, maar niet beperkt tot, beschreven is uit welke componenten deze omgeving zou moeten bestaan, de voorgestelde structuur van het data warehouse en aanbeveling van de toe te passen tools en technieken.

De volgende producten activiteiten moeten in deze fase worden ondernomen:
- Opstellen blauwdruk van toekomstige Business Analytics omgeving o.b.v. toekomstvisie IFV met minimaal de hierboven gespecificeerde onderdelen uitgaande van hetgeen al is gerealiseerd in de bestaande omgevingen.
- Beschrijving van twee tot drie mogelijke software-configuraties voor in te zetten tools en database-technologie, inclusief aanbeveling voor de best passende configuratie uitgaande van de ontwikkelde blauwdruk.
- Opleveren van een roadmap van huidige omgevingen naar beoogde nieuwe architectuur
- Opleveren grove kosteninschatting voor aanschaf en beheer BA-omgeving

De architect/specialist beschikt / beschikken over brede kennis van architectuur, specifiek van BI platforms (van back end tot frontend) en is in staat om succesvol invulling te geven aan deze opdracht. Hij/zij heeft kennis en ervaring met de VeRA (Veiligheidsregio Referentie Architectuur) en PSA's.
De kandidaat geeft nadrukkelijk aan op welke domeinen hij of zij gespecialiseerd is.

Eisen
- De kandidaat dient per 01-06-2021 beschikbaar te zijn.
- De kandidaat heeft aantoonbaar HBO werk- en denkniveau op het gebied van architectuur en ICT met minimaal 4 jaar werkervaring. Dit moet blijken uit het CV.
- De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare en recente (< 3 jaar geleden) ervaring met het opstellen van Architecturen. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV.
- De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare en recente (< 3 jaar geleden) ervaring met het bevragen van diverse stakeholders. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV.
- De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare en recente (< 3 jaar geleden) ervaring in het werken binnen netwerkorganisaties. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV.
- De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare en recente (< 3 jaar geleden) ervaring het uitwerken van de technische inrichting van BI platformen. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV.

Wensen
- De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de VeRA referentiearchitectuur. Dit moet blijken uit het CV.
- De kandidaat heeft kennis van het veiligheidsdomein en de crisisbeheersing waarin de systemen en de opdracht zich begeven. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV.

Competenties
- Flexibel
- Politiek sensitief
- Pragmatisch waar het moet
- Betrokken
- Professioneel

CV
Het aangeboden CV dient in het Nederlands te zijn opgesteld in pdf en is maximaal 5 A4's groot.

Referenties
Voor deze opdracht dienen er twee referenties te worden aangedragen die vergelijkbaar zijn met deze opdracht.
Deze referenties kunnen (indien u daarvoor bent uitgenodigd) in het interview worden besproken.

Gesprekken
De selectiegesprekken worden via MS Teams gevoerd op 25 mei en/of 26 mei.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist