DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Verzuim 18+ 24-30 u/w

Standplaats: Bos en Lommerplein, 250, 1055EK, AMSTERDAM
Duur: 01-05-2021 t/m 30-09-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 21 april 2021

Functieomschrijving
Als projectleider Verzuim 18+ breng je in kaart hoe de afdeling Leerplicht Amsterdam met verzuim van jongeren ouder dan 18 omgaat en welke afspraken met de verschillende mbo-opleidingen en andere ketenpartners, zoals het Jongerenpunt en het MBO-Jeugdteam, zijn gemaakt. Je evalueert de bestaande afspraken en bijbehorende werkwijze(n) en doet aanbevelingen voor verbeteringen indien nodig. Binnen deze opdracht kijk je ook naar de afspraken die gemaakt zijn met regiogemeenten t.a.v. de aanpak verzuim 18+ en de afspraken die met het Jongerenpunt gemaakt worden in het kader van de sluitende aanpak.

Werkzaamheden
Het project moet de volgende resultaten opleveren:
- Evaluatie van bestaande afspraken en werkwijze t.a.v. verzuim 18+
- Concrete aanbevelingen ter verbetering van de Amsterdamse aanpak verzuim 18+
- Implementatieplan t.a.v. de opgestelde aanbevelingen met een helder tijdpad en op te leveren resultaten.
- Opstellen en uitvoeren van een plan t.a.v. training en coaching van de Amsterdamse leerplichtambtenaren t.a.v. de vernieuwde werkwijze verzuim 18+.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Eisen:
- U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
- Geef in maximaal 0,5 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Leerplichtwet, onderwijswetgeving en RMC-wetgeving.
- De kandidaat heeft kennis van en ervaring met het werken in en met het centrale administratiesysteem voor Leerplicht en RMC. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
- De kandidaat heeft kennis van en ervaring met de methodische aanpak schoolverzuim en is in staat deze werkwijze toe te passen in de praktijk.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
- De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring als Leerplichtambtenaar en RMC-consulent (3 jaar+). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met projectmatig werken. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
- De aangeboden kandidaat heeft enkele jaren ervaring als trainer en coach van medewerkers in het sociaal domein. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur werkzaam geweest als leerplichtambtenaar in een grootstedelijke context. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als trainer en coach van leerplichtambtenaren en/of rmc-trajectbegeleiders/consulenten.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring opgedaan in de rol van projectleider. Het aantal jaar ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.

Planning interviews: maandag 26 april. In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega's vanuit huis. Het interview wordt daarom telefonisch of via videogesprek gevoerd.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist