IV-Expert tbv ondersteuning productowner 36 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Odijk
Duur: 01-07-2021 t/m 30-06-2022
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 16 april 2021

Opdracht omschrijving
De Dienst Informatiemanagement van de Nationale Politie voert verschillende taken uit, waaronder functioneel beheer, advisering, relatie- en service level management, gegevensgebruik en -beheer. Ook bewaken we de kwaliteit en integriteit van vastgelegde gegevens. Wij werken volgens het Scaling Agile Model Politie ter ondersteuning van het snel en wendbaar realiseren van de gewenste informatievoorziening.

Bij de Dienst Informatiemanagement werken landelijk ruim 600 collega's. Vanuit Afdeling Advies werk je gedeconcentreerd voor de business. De politie en het politiewerk is dynamisch en voortdurend in ontwikkeling .

Als IV-expert Voertuig gerelateerde ICT ben je medeverantwoordelijk voor het adequaat laten werken van de informatievoorzieningsketen: van beleidsthema's tot applicaties en systemen. Je adviseert en regisseert bij de intake, vormgeving en uitvoering van (implementatie)projecten die meerdere, met elkaar samenhangende, portefeuilles raken. Ook draag je in het (Senior) Product Owner team bij aan het agile voortbrengingsproces van de Politie IV.

Je draagt zorg voor een goede vraagarticulatie aan de hand van IV-verzoeken vanuit de business en verricht de benodigde (informatie- en proces-) analyses en vooronderzoeken. Hierbij houd je rekening met de IV-strategie en de ontwikkelingen binnen het IV-landschap en stuur je actief aan op synergie-effecten tussen dat wat goed is voor het politiewerk en dat wat noodzakelijk is om de informatievoorziening van de politie te verstevigen.

Namens de IV-keten ben jij sparringpartner voor IV-gerelateerde vraagstukken en lever je gevraagd en ongevraagd advies. Je bouwt en onderhoudt in- en externe netwerken van specialisten en werkt mee met de belangrijkste stakeholders aan het ontwikkelen van een visie en strategie op de onderwerpen uit de IV-keten. Ook draag je bij aan het informatiebeleid van de politie en het opstellen van bijvoorbeeld portfolio realisatieplannen, roadmaps, impactanalyses en business/IV epics.

Je werkplek is bij de sector Advies, team IV-Experts: daar word je ingezet binnen het Ondersteuningsteam dat zich onder andere richt op de ondersteuning van de Product Owner voor API Management m.b.t. slicen initiatieven/epics, checken op requirements, portfolio, IB en architectuur met betreffende afdelingen en bepalen waarde backlog items, prioriteren en opvoeren/slicen initiatieven CTO AB Portfolio en opvoeren in Jira en afstemmen met product owners voor de product backlog

Op dit moment wordt er thuisgewerkt i.v.m. Covid-19. Normaliter werk je grotendeels vanuit Odijk, echter zul je ook af en toe op andere politielocaties werken. Wanneer het weer is toegestaan om op locatie te werken dient hier rekening mee gehouden te worden.

Doelstelling
Jij begrijpt als expert informatievoorziening dat stilstand achteruitgang is. Technologische ontwikkelingen en de snel veranderende wereld van digitalisering en globalisering hebben een grote invloed op criminaliteit en veiligheid en daarmee ook op de wijze waarop de politie haar werk uitvoert. ICT dringt steeds verder door in de kern van het politiewerk.
- de werelden van politieoperatie en informatievoorziening bij elkaar brengen en verbinden;
- de bestaande informatievoorziening optimaliseren en vernieuwen;
- nieuwe concepten ontwikkelen en het politiewerk daarmee naar een nóg hoger niveau brengen.

Verantwoordelijkheden
Zie vorenstaande.

Vakmatige taken
Jij staat als expert informatievoorziening midden in deze wereld. Vanuit die positie haal en krijg jij opdrachten van collega's die een nieuwe voorziening willen ontwikkelen of een al in werking zijnde product willen verbeteren. Dat varieert van een nieuwe toepassing voor de agenten op straat tot een advies over de consequenties van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is aan jou om zulke wensen concreet te maken. Dat doe je door realisatietrajecten te begeleiden en informatieprocessen te borgen. Een uitdagende klus die jij weet te klaren. Verder:
- adviseer je over informatievraagstukken op basis van vakinhoudelijk onderzoek, analyses en plannen;
- vertaal je samen met de coördinerend businessexpert plannen naar individuele werkafspraken;
- definieer je (non-)functionele gebruikersspecificaties en werk je aan de uitvoering van informatiebeveiligingsbeleid en -maatregelen;
- stel je IV-epics, capability's en user story's op.

Leidinggevende taken
N.v.t.

Contacten
Hoofdzakelijk interne contacten.

Inzet in de lijn of project
De inzet is op projectmatige basis.

Opleiding
- Kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur in de richting van Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde of Bestuurskunde. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
- Kandidaat is gecertificeerd business-/requirementsanalist.

Werkervaring
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur informatiemanagement of gelijkwaardig, binnen 500+ organisaties. (eis)
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met (implementatie)trajecten van (technische) informatiesystemen. (eis)
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring en rollen uitgevoerd in agile ontwikkel en beheer omgevingen (eis)
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in de rol van Product Owner of ondersteuner van de product owner (wens)
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het invoeren van het Devops gedachtengoed in organisaties (wens)
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op conceptueel niveau in de specialismen architectuur, informatiebeveiliging en requirementanalyse. (wens)
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met agile tooling bijvoorbeeld Jira (wens)
- Kandidaat heeft aantoonbare relevante werkervaring met grote IV-vernieuwingsoperaties in een complex stakeholdersveld. (eis)
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring (kennis) van technische applicaties en technische infrastructurele voorzieningen (wens)
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met agile, scrum in informatiearchitectuur. (wens)
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (semi) overheid. (wens)
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het begeleiden van applicatiemigraties naar de cloud, Office365 en generieke infrastructuur (wens)

Eisen
- Kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur in de richting van Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde of Bestuurskunde. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur informatiemanagement of gelijkwaardig, binnen 500+ organisaties.
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met (implementatie)trajecten van (technische) informatiesystemen.
- Kandidaat heeft aantoonbare relevante werkervaring met grote IV-vernieuwingsoperaties in een complex stakeholdersveld.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring en rollen uitgevoerd in agile ontwikkel en beheer omgevingen.

Gunningscriteria
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in de rol van Product Owner of ondersteuner van de product owner.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het invoeren van het Devops gedachtengoed in organisaties
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring op conceptueel niveau in de specialismen architectuur, informatiebeveiliging en requirementanalyse.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring (kennis) van technische applicaties en technische infrastructurele voorzieningen.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met agile tooling bijvoorbeeld Jira.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met agile, scrum in informatiearchitectuur.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (semi) overheid.
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het begeleiden van applicatiemigraties naar de cloud, Office365 en generieke infrastructuur.
- Kandidaat is gecertificeerd business-/requirementsanalist.

Competenties
- Maatschappelijke-oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Overtuigingskracht: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.
U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe.

Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Cheyenne Locadia
0850201022
Cheyenne.locadia@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer