Functioneel Ontwerper Proces Automatisering 16 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Schilpuiden
Duur: 10-05-2021 t/m 10-05-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 15 april 2021

In een van de meest laaggelegen en - met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op
41.000 hectare - meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners, bedrijven aan een
klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke
stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de
leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.
Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo
aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

Voor de ombouw van de Proces Automatisering (PA) van onze afvalwaterzuiveringsinstallaties, hierna te noemen AWZI's, in de regio Zuid zoeken wij een ervaren Functioneel Ontwerper voor een PA project. Op onze AWZI's worden de komende jaren een aantal multidisciplinaire projecten gerealiseerd, daarnaast staan wij voor de uitdaging om de bestaande PA te vervangen. Deze trajecten lopen parallel. Van de Functioneel Ontwerper wordt verwacht dat hij de wensen en eisen vanuit de operatie, en vanuit de lopende projecten, kan omzetten in een functioneel ontwerp voor de PA, rekening houdend met de vigerende standaarden binnen Delfland. Deze functioneel ontwerpen worden binnen het PA projectteam gerealiseerd tot een
werkende installatie, de Functioneel Ontwerper blijft betrokken tot en met de inbedrijf name. Het creëren van draagvlak binnen de operationele afdelingen van Delfland behoort ook tot de rol van de Functioneel Ontwerper Proces Automatisering.

Delfland wil een projectteam vormen met PA expertise die verantwoordelijk wordt voor alle PA gerelateerde werkzaamheden rondom de multidisciplinaire projecten en de PA vervanging op onze AWZI's in de regio Zuid. De kern van het team bestaat uit een projectmanager, een projectengineer en een functioneel ontwerper. De projectmanager is, naast het behalen van de afgesproken projectdoelen, ook verantwoordelijk voor de afstemming van planningen en begrotingen met de overige projecten. Voor de dagelijkse projectsturing wordt de projectmanager bijgestaan door de projectengineer. De projectengineer wordt betrokken bij het opstellen en opvolgen van planningen en de aansturing van engineers en contractpartijen. De functioneel ontwerper is verantwoordelijk voor het vertalen van de wensen van de procesvoering, de beheerders, de projecten en de overige stakeholders in functionele
ontwerpen voor de te automatiseren installaties. De functioneel ontwerper blijft gedurende het gehele project betrokken, dus tot en met de in bedrijfstelling.


Kennis en expertise: Uit de door u ingediende motivatie, het CV (en indien uitgenodigd
het matchgesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar, middels
opleidingen, cursussen, werkervaring en voorbeeldprojecten, beschikt over:
o Minimaal een HBO-diploma behaald;
o Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met het maken van functioneel
ontwerpen t.b.v. procesautomatisering of industriële automatisering installaties;
o Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van procesautomatiseringsprojecten in
de rol van functioneel ontwerper binnen de watersector;
o Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van technische teams tijdens de
implementatie van het functioneel ontwerp tot en met de uitvoering;
o Aantoonbare werkervaring met procesautomatisering concepten die gebaseerd zijn op
de internationale automatiseringsstandaard ISA88 en/of ISA TR-106.

Gunningcriteria:
1. Aantoonbare werkervaring met het maken van functioneel ontwerpen voor AWZI's .

2. Aantoonbare werkervaring met het maken van functioneel ontwerpen voor ABB automatisering systemen.
3. Aantoonbare werkervaring met het maken van functioneel ontwerpen binnen integrale automatiseringsconcepten.
4. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van procesautomatiseringsprojecten in de rol van functioneel ontwerper binnen de watersector.

Competenties: Uit de door u ingediende motivatie (en het matchgesprek) blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als belangrijk zijn:
o Klantgerichtheid: Heeft de juiste houding om goede dienstverlening te bieden, houdt
rekening met de behoeften en eisen van de (externe én interne) klant en streeft ernaar
om de verwachting van de klant te overtreffen.
o Resultaatgerichtheid: Is gericht op het behalen van concrete resultaten, binnen de grenzen van tijd, budget en inzet van mensen en middelen.
o Kwaliteit- en normbewustzijn: Is zich ervan bewust dat systemen, procedures, processen en producten betrouwbaar en van hoog kwaliteitsniveau dienen te zijn, conform het kwaliteitsbeleid van HHD, en streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Is zich bewust van de normen en standaarden waaraan processen moeten voldoen.
o Samenwerkingsvermogen: Is in staat om samen met personen van verschillende
disciplines en culturele achtergronden (in team of groepsverband) gericht naar resultaten te werken.

Aan te leveren documenten voorafgaand aan de start van de werkzaamheden:
Iedere in te huren medewerker moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden de volgende documenten aanleveren:
persoonsgegevens;
ondertekende Geheimhouding- en integriteitverklaring

Het CV moet uit maximaal drie (3) pagina's te bestaan en moet voorzien zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Maya Toekoen
085-0201022
maya.toekoen@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer