DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior juridisch adviseur 32-36 u/w

Standplaats: Schiedam
Duur: 1-4-2021 t/m 30-9-2021
Optie tot verlenging: ja, totdat vaste bezetting rond is. De totale inhuur mag hoe dan ook max. 2 jaar duren
Reageren voor: 25 maart 2021

Wat ga je doen?
Als juridisch adviseur:
Adviseer je dagelijks (gevraagd en ongevraagd) over complexe juridische en bestuurlijk-juridische vraagstukken. Je 'klanten' zijn zowel het college als de ambtelijke organisatie. Het accent ligt daarbij op het bestuursrecht
Neem je deel of geef je leiding aan projecten binnen de organisatie, waarbij een beroep wordt gedaan op je juridische expertise dan wel andere kennis en vaardigheden
Ontwikkel of beheer je samen met je collega's concern-brede regelingen, als de mandaatregeling en de APV
Schrijf je juridische notities en lange termijnplannen
Heb je een rol in het juridische scholingsprogramma. Welke rol dat is? Dat bepalen we samen met jou
Heb je een rol in de verdere ontwikkeling van de concern juridische kwaliteitszorg en de vergroting van de juridische bewustwording. Welke rol dat is? Dat bepalen we samen met jou
Treed je in voorkomende gevallen op in juridische bezwaar- en beroepsprocedures als vertegenwoordiger van het college of als secretaris van de bezwarencommissie
Draag je in voorkomende gevallen bij aan het coördineren van Wob-verzoeken

Als juridisch adviseur richt je je vooral op het zeer brede terrein van het staats- en bestuursrecht en/of Europees recht. Een kleine greep daaruit: subsidies, regelingen, privacy en integriteit, samenwerking met andere rechtspersonen, rechtsbescherming, openbaarheid, staatssteun.
Er ligt weliswaar een accent op het bestuursrecht, maar je vervult wel nadrukkelijk de rol van all-round juridisch adviseur. Dit geldt ook voor je twee collega-adviseurs: ieder heeft een all-round-rol, maar in de praktijk ligt bij de ene collega het accent meer op het bestuursrechtelijke en bij de ander meer op het privaatrechtelijke. Het komt geregeld voor dat je in samenwerking met je collega's 'multidisciplinaire' juridische vraagstukken behandelt: diverse combinaties van privaatrecht, bestuursrecht, gemeenterecht, strafrecht, Europees recht etc.

Wat breng je mee?
Bij voorkeur een afgeronde academische opleiding Rechtsgeleerdheid, met een staats- en bestuursrechtelijke afstudeerrichting, en minimaal 5 jaar ervaring op een vergelijkbare functie bij een gemeente
Actuele kennis van wet- en regelgeving, jurisprudentie, procedures en ontwikkelingen op het vakgebied, in het bijzonder bestuursrecht en administratief procesrecht
Vaardigheid in het formuleren en beoordelen van complexe juridische aangelegenheden en in het opstellen van juridische documenten
Professionele adviesvaardigheid; je denkt mee met de 'klant' ("wat kan er wèl''), je hebt overtuigingskracht. Een 'van 9-5u mentaliteit' past je niet
Je bent voor je collega's een gewaardeerde vraagbaak en sparringpartner
Je hebt een stevige persoonlijkheid die goed kan omgaan met conflicterende belangen en die stressbestendig is
Je 'schakelt' snel in gesprekken met collega's (juristen en niet-juristen) en je durft je gedachten daarbij uit spreken, ook als je op het onderwerp (nog) geen topexpert bent
Je boekt graag resultaten (soms individueel en vaak samen met anderen) en je hebt een flexibele manier van werken
Je vindt het leuk af en toe verder te kijken dan de juridische dossiers zelf: je onderzoekt wat er nodig is om de kwaliteit en effectiviteit van de juridische processen en de producten in de organisatie verder te verhogen

Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus bij een leuk team Juridische Zaken, in een dynamisch organisatie, waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap.

Het team Juridische Zaken verzorgt de concernbrede bestuurlijk-juridische dienstverlening, coördineert verzekeringen, handelt schades af en behandelt bezwaarschriften (in samenwerking met de externe bezwarencommissie). Ook coördineert het team de afhandeling van verzoeken o.g.v. de Wet openbaarheid van bestuur.

Eisen
- Het betreft een reguliere functie (tijdelijke vervanging totdat de vaste bezetting weer op orde is). Deze kan daarom niet op zzp-basis worden uitgevoerd. Eventueel geïnteresseerde zzp'ers kunnen zich op detacheringsbasis (= met loonuitbetaling) laten aanbieden door een detacherings- of adviesorganisatie. Doorleenconstructies zijn nadrukkelijk niet toegestaan.
- Actuele kennis van wet- en regelgeving, jurisprudentie, procedures en ontwikkelingen op het vakgebied, in het bijzonder bestuursrecht en administratief procesrecht.
- Minimaal 5 jaar recente werkervaring in een vergelijkbare functie bij een gemeente of andere overheidsinstelling. Recent betekent in dit geval niet langer dan 2 jaar geleden.
- Een afgeronde academische opleiding Rechtsgeleerdheid
- Bij eventuele gunning wordt er op verzoek van Opdrachtgever een VOG aangevraagd voor de kandidaat, (eventuele) kosten worden door Opdrachtgever vergoed.
- De kandidaat is per 1 april beschikbaar

Wensen
- Het cv is voorzien van referenties inclusief contactgegevens.
- Aantoonbaar vaardigheid in het formuleren en beoordelen van complexe juridische aangelegenheden en in het opstellen van juridische documenten.
- Een afgeronde academische opleiding Rechtsgeleerdheid, met een staats- en bestuursrechtelijke afstudeerrichting/specialisatie
- Duurzaamheid: In het cv is kort beschreven in welke mate en hoe uw bedrijf of uw kandidaat aan duurzaamheid doet

De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.
- goede adviesvaardigheden
- klantgerichtheid
- overtuigingskracht
- geen 9 tot 5 mentaliteit
- goede sparringpartner en vraagbaak voor collega's
- stevige persoonlijkheid
- goed om kunnen gaan met conflicterende belangen
- stressbestendig
- schakelt snel in gesprekken met collega's (juristen en niet-juristen)
- durft je gedachten daarbij uit spreken, ook als je op het onderwerp (nog) geen topexpert bent
- resultaatgericht (soms individueel en vaak samen met anderen)
- flexibele werkhouding
- je vindt het leuk af en toe verder te kijken dan juridische dossiers zelf: je onderzoekt wat er nodig is om de kwaliteit en effectiviteit van de juridische processen en de producten in de organisatie verder te verhogen.

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

Referentie:
Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist