DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Vastgoedjurist 16-20 u/w

Standplaats: Bilthoven
Duur: 6 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Reageren voor: 19 maart 2021

Zó werkt het in De Bilt
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie of www.debilt.nl

Wat verwachten we van jou?
Wij zijn op zoek naar een ervaren vastgoedjurist die mee gaat werken aan de uitvoering van de portefeuillestrategie voor gemeentelijk vastgoed. Die strategie houdt in dat de gemeente alleen gronden en gebouwen in bezit houdt die worden ingezet voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en van de gesubsidieerde maatschappelijke instellingen. Dit is het strategisch vastgoed.

Gronden of gebouwen die geen bijdrage leveren aan de gemeentelijke beleidsdoelen moeten zo snel mogelijk worden afgestoten of in herontwikkeling genomen. De ervaren vastgoedjurist zal daarvoor op de volgende werkzaamheden in nauwe samenwerking met de verkoper gemeentelijk vastgoed worden ingezet.Het Team Grondzaken en Vastgoed is recent gevormd; de teamleden zijn afkomstig uit verschillende teams. Aan jou wordt gevraagd inzet te leveren om dit team goed vorm te geven en collega's vanuit jouw expertise bij te staan.

Vanuit jouw ruime juridische vastgoedkennis draag je bij aan:
- De voorbereiding van verkoop van vastgoed.
- Onderhandelingen over de verkoop van vastgoed.
- De afhandeling van de verkoop en de overdracht van het vastgoed.
- Je zorgt voor het opstellen van diverse overeenkomsten voor zoals verkoopovereenkomsten, en indien nodig samenwerkingsovereenkomsten en/of anterieure overeenkomsten.
- Je onderhoudt contracten met klanten en marktpartijen.
- Je neemt actief deel aan het team en levert bijstand aan teamleden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau in de richting van Rechten;
2. Aantoonbare werkervaring als vastgoed jurist binnen een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria
3. Een afgeronde opleiding op het gebied van privaatrecht;
4. Een afgeronde opleiding op het gebied van bestuursrecht;
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Jurist Vastgoed binnen een gemeentelijke instelling;
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar met het opstellen van overeenkomsten en/of contracten op het gebied van grondverkoop bij een gemeentelijke instelling;
7. Aantoonbare werkervaring met de volgende onderdelen binnen het vastgoed: bouwrecht, bestuursrecht, huurrecht, verjaring en vastgoedfinanciering.
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Je bent analytisch sterk en ziet daardoor de hulpvraag of het probleem snel en denkt in oplossingen in plaats van problemen.
- je bent onderhandelingsvaardig en daarbij in staat wederzijdse belangen en standpunten af te tasten om voor alle partijen tot een geaccepteerde overeenkomst te komen.
- Je bent goed in staat financieel-economische afwegingen te maken.
- Je bent resultaatgericht door eigen en andermans werkzaamheden te benoemen in concrete doelen, stelt meetpunten en mijlpalen en concretiseert werkprocessen.
- Je bent in staat tot samenwerken zowel intern als extern met diverse groeperingen. Je weet personen met uiteenlopende belangen op één lijn te krijgen.
- Je bent zelfstandig, (politiek-bestuurlijk) sensitief en omgevingsbewust.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente vinden plaats op vrijdag 26 maart 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 25 maart 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Opdrachtnemer zal bij het afstoten van voertuigen (sloop) dit doen bij een ARN erkend auto demontagebedrijf (95% recycling).
- Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
- Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist