DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Business analist Gegevensgebruik en -beheer 36 u/w

Standplaats: Odijk
Duur: 17-05-2021 t/m 31-03-2022
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 11 maart 2021

Opdracht omschrijving
De Dienst Informatie Management van de politie zorgt ervoor dat onze collega's op straat én op kantoor, op de juiste manier worden ondersteund met maatwerkinformatievoorzieningen.
De politie is een informatie-intensieve organisatie die op het juiste moment en op een veilige manier over correcte gegevens van de juiste kwaliteit moet kunnen beschikken. Binnen het Politie Diensten Centrum en de Dienst IM is de sector Gegevensgebruik en -beheer (GGB+) voor deze taak verantwoordelijk. De sector GGB+ bestaat uit vier teams. De teams 'Kwaliteit, compliancy en advies' en 'Gegevensmanagement' vormden voorheen, samen met het MT GGB, de sector GGB. Het team 'Informatie Architectuur' is begin 2018 aan de sector
toegevoegd; sindsdien spreken we over GGB+. Recent is ook het team 'User Experience' (UX) verwelkomd. De sector GGB+ heeft een richtinggevende en bewakende rol op het gebied van architectuur, kwaliteit van gegevens, user experience en gegevensuitwisseling naar ketenpartners. Tevens zien we toe op de naleving van wet- en regelgeving op de
genoemde gebieden; we hebben daarbij een regie-, beheer-, kennis- en controlefunctie.
De politie werkt vanuit verschillende (PDC) locaties (Driebergen, Utrecht, Odijk, Zwolle). Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij naar de verschillende locaties afreist.

De sector GGB zorgt voor een stabiele en eenduidige kern van de informatiehuishouding in de vorm van een samenhangend stelsel van gegevensstandaarden en referentieverzamelingen waarmee de operatie kwalitatief hoogwaardige informatie kan verwerken. GGB bewaakt, toetst en monitort de kwaliteit van gegevens. Daarnaast heeft GGB een belangrijke rol in de controle op de processen ontwikkelen, vaststellen en naleven van de afspraken die gelden binnen de informatie- en gegevensarchitectuur.

De IV ontwikkeling voor de politie is gericht op het realiseren van een bruikbare, gebruiksvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare informatievoorziening voor de politie. Aan de sector GGB binnen de Dienst IM, als bewaker van de gegevenskwaliteit en beheerder van alle gegevens die eenmalig worden vastgelegd en meervoudig worden gebruikt, wordt gevraagd om o.m. referentiegegevens, definities, bedrijfsbegrippen, formulieren in beheer te nemen. GGB zal regievoeren op de implementatie van de geharmoniseerde gegevensstandaarden binnen de totale informatievoorziening (IV) van Politie (implementatiefase).

Voor deze complexe opdracht wordt gezocht naar een business analist die in projectteamverband en samen met de gegevensarchitecten, -adviseurs en -beheerders binnen GGB zorgt voor een goede landingsbaan van o.m. referentiegegevens, definities, bedrijfsbegrippen, formulieren.

Doelstelling
Binnen de sector GGB op beheerste wijze verzamelen van in beheer genomen en gestandaardiseerde danwel geharmoniseerde referentiegegevens/-tabellen, definities, bedrijfsbegrippen, formulieren binnen (een cluster) van op te leveren voorzieningen.

De business analist:
verzamelt de referentiegegevens/-tabellen, definities, bedrijfsbegrippen, formulieren binnen (een cluster) van op te leveren voorzieningen;
Analyseert met scherpte en accuratesse de ingewonnen informatie en toetst of de producten bekend zijn binnen GGB;
Zoekt naar (inter)nationale politie of keten standaarden;
Analyseert op raakvlakken met andere (politie)processen;
Werkt gedragen en implementeerbare voorstellen uit voor standaardisatie en harmonisatie;
Ondersteunt en begeleidt stakeholders (product owners, adviseurs, functioneel beheerders, etc) in het proces en bij de uiteindelijke besluitvorming over de noodzakelijke standaardisatie- en harmonisatiemaatregelen;
Voert regie op een zorgvuldige implementatie binnen de IV en zorgt voor noodzakelijke documentatie om de verzameling referentiegegevens, definities, bedrijfsbegrippen en formulieren in beheer te nemen binnen de sector GGB;
Adviseert de (project)manager gevraagd en ongevraagd over toe te passen methoden, technieken en tools en borgt vastlegging en verspreiding daarvan binnen de sector.

Opleiding
Je hebt minimaal een erkende, volwaardige HBO bachelor opleiding met diploma afgerond.

Werkervaring
Aantoonbare werkervaring met stakeholdersmanagement binnen een complexe organisatie met meer dan 1000 medewerkers;
Aantoonbare werkervaring met gegevensmanagement en (het komen tot) standaarden;
Aantoonbare werkervaring met operationele politieprocessen binnen de diverse ketens waarin de politie participeert;
Je hebt kennis van de informatievoorziening van de politie;
Aantoonbare werkervaring semantiek en taxonomie;
Aantoonbare werkervaring met scaled agile omgevingen en SAFe Architect.

Gunningscriteria (wensen):
- Aantoonbare werkervaring met stakeholdersmanagement binnen een complexe organisatie met meer dan 1000 medewerkers.
- Aantoonbare werkervaring met de operationele politieprocessen binnen de diverse ketens waarin de politie participeert.
- Aantoonbare werkervaring met de informatievoorziening van de politie.
- Aantoonbare werkervaring met scaled agile omgevingen en SAFe Architect.
- Aantoonbare werkervaring in het uitwerken van gedragen en implementeerbare voorstellen voor standaardisatie en harmonisatie.

Competenties
Organisatiesensitiviteit
Overtuigingskracht
Klantgerichtheid
Netwerkvaardigheid
Systeemdenken
Oplossingsgericht
Scherp en accuraat
Ccommunicatief
Feitelijk, rationeel en gestructureerd

CV eis:
U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist