DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Jurist bezwaar & beroep Participatiewet 32 u/w

Standplaats: Venlo
Duur: 05-04-2021 t/m 05-07-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 10 maart 2021

Venlo is...
een stad waar je makkelijk verliefd op wordt. Venlo kiest namelijk voor kwaliteit van leven. Je kunt er volop genieten. Van de levendige binnenstad, het gevarieerde culturele leven met theaters, poppodia, bioscopen en topevenementen als Venloop en Zomerparkfeest. Ook hoor je er snel bij in Venlo; de meer dan 100.000 inwoners zijn doeners, samen zorgen ze voor een rijk verenigingsleven en een volle activiteitenkalender. En in Venlo kun je jezelf goed ontwikkelen. De stad heeft een breed aanbod aan mbo-, hbo- en wo-opleidingen, is aanjager van de duurzame economie en kent met de Brightlands Campus Greenport Venlo een unieke verzameling bedrijven die samen met wetenschappers en studenten werken aan de voeding van de toekomst. Dat maakt Venlo een stad van kansen en mogelijkheden, van gezonde groei én van goed leven. Een stad om van te houden!

Werken voor...
Venlo is werken aan je eigen kwaliteit van leven. Je werkt namelijk voor mensen die je iedere dag tegenkomt, aan projecten die letterlijk om de hoek liggen. Je kunt echt een verschil maken voor inwoners. Dat geeft voldoening. Het werk is boeiend, de opgaven zijn uitdagend en je werkt met veel verschillende partijen samen, aan deze en aan de overkant van de grens met onze Duitse partners.

Wij zoeken betrokken medewerkers die resultaten boeken op een slimme manier. Dit betekent dat je goed bent in je vak en begrijpt wat de omgeving vraagt. Samen met collega's en anderen bedenk je daarvoor zo eenvoudig mogelijke oplossingen. Je houdt van duidelijke afspraken, korte lijntjes, neemt verantwoordelijkheid, ziet kansen en vindt het leuk om net dat beetje extra te doen.

Team Juridische zaken
Wij adviseren de andere teams binnen de organisatie over juridische vraagstukken. 1e-lijns adviseurs zijn gedetacheerd bij een team, 2e-lijns adviseurs zitten bij elkaar in de backoffice. Maar we zijn één team, met generalisten en specialisten. Daardoor kunnen we onafhankelijk werken en gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. We sparren met elkaar, bespreken casussen en leren van elkaar: samen worden we beter. We handelen ook klachten, bezwaar- en beroepschriften en aansprakelijkstellingen adequaat af en zorgen dat we daarvan als organisatie leren. Interessant aan de gemeente Venlo is dat het werkveld breed is en de belangen vaak groot. Het draait hier niet om aandeelhouders en winst, maar om burgers en maatschappelijke impact: je werkt voor de mensen in de stad.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit de afhandeling van bezwaarschriften en beroepszaken op het brede terrein van de Participatiewet. De volgende werkzaamheden maken hier onderdeel van uit:
Het afhandelen van bezwaarschriften tegen beslissingen die zijn genomen op grond van de Participatiewet;
Zelfstandig horen van belanghebbenden en opstellen van een verslag van de hoorzitting;
Opstellen van een conceptbesluit op bezwaar, alsmede het terugkoppelen van consequenties en eventuele verbetervoorstellen;
Behandelen van beroepszaken: opstellen van verweerschriften;
Vertegenwoordigen van de gemeente in voorkomende gerechtelijke procedures (voorlopige voorzieningen, beroep, hoger beroep, verhaal in rechte);
In overleg treden met de indiener van het bezwaar.
Kandidaatomschrijving
Tenminste 2 jaar ervaring met bezwaarafhandeling op het gebied van de Participatiewet;
Uitgebreide kennis van de Participatiewet en de relevante bepalingen van de Awb;
Praktijkervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsschriften bij een gemeentelijke organisatie;
Je bent in het bezit van een afgeronde HBO/WO opleiding Rechten;
Ervaring met het voeren van beroepsprocedures;

Eisen:
- Op CV aantoonbaar tenminste 2 jaar werkervaring als jurist in de afhandeling van bezwaar en beroep Participatiewet, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
- Op CV aantoonbaar tenminste een afgeronde HBO opleiding Rechten.

Competenties
Besluitvaardigheid: Op het juiste moment beslissingen nemen en standpunten innemen en zich hieraan committeren door ze uit te spreken en/of ernaar te handelen;
Inlevingsvermogen: Zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen;
Mondelinge en Schriftelijke vaardigheden: Spreken en schrijven in begrijpelijke taal;
Probleemanalyse: Problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen; mogelijke oorzaken van problemen zien;
Resultaatgerichtheid: Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen.

De functie van Jurist bezwaar en beroep participatiewet wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging van de Jurist bezwaar en beroep participatiewet is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een ZZP'er.

ZZP'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau, dat dan de offerte indient.

Interviewplanning
De gemeente Venlo nodigt 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op 23 maart 2021. Wij verzoeken de kandidaten hier uitdrukkelijk rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist