Jeugdconsulent

Solliciteer op de website van de werkgever

Wij zoeken jou!

Hé ervaren Jeugdconsulent, ik heb een leuke opdracht voor jou! Jij weet als geen ander de juiste veiligheidsinschatting te maken, alle informatie te verzamelen, op huisbezoek te gaan, de integrale vraagverheldering uit te voeren en de zorgcoördinatie op te pakken, toch?! ;-) Daarom ben ik op zoek naar jou.

Waar ga je werken?

Het Jeugdteam richt zich op jeugdigen -0-18 en in sommige gevallen tot 23 jaar)- en hun ouders die complexe problemen ervaren bij het opgroeien en opvoeden. Naast het Jeugdteam is er bij deze opdrachtgever een Sociaal Team voor de doelgroep 18+. Het Jeugdteam heeft te maken met zorgmeldingen die na triage door Veilig Thuis worden doorgezet naar het lokale veld. Deze zorgmeldingen worden veelal gedaan door de politie naar aanleiding van een incident. Vaak gaat het om huiselijk geweld waarbij in veel gevallen sprake is van complexe echtscheidingsproblematiek. Jij wordt tijdelijk ingezet om het team te versterken en de zorgmeldingen te ondersteunen. 

Wat ga je doen?

 • Het uitvoeren van vraagverheldering op diverse leefgebieden (opgroeien, opvoeden onderwijs, vrije tijd, sociale contacten, gezondheid, veiligheid, mobiliteit, relaties, zingeving, wonen, werken, inkomen);
 • Een gedegen inschatting kunnen maken van de veiligheid en hierop een veiligheidsplan kunnen maken met betrokkenen en hun (sociale en/of professionele) netwerk;
 • Het maken van een gezinsplan, samen met betrokkenen;
 • Naast de cliënten staan, hen ondersteuning en begeleiding bieden en samen oplossingen bedenken. De begeleiding is in principe kortdurend van aard;
 • Waar nodig, onder supervisie van de gedragswetenschapper van het Jeugdteam, inzetten van aanvullende langdurige en/of specialistische zorg;
 • Samenwerken met andere verwijzers en ketenpartners;
 • Zorg afschalen waar dat mogelijk en verantwoord is. Als problematiek hanteerbaar is geworden kunnen basisvoorzieningen de ondersteuning weer overnemen;
 • Inschakelen of opbouwen van sociale netwerken en informele zorg, zodat mensen zoveel mogelijk op eigen krachten en met behulp van die netwerken zelfstandig verder kunnen.

Wat verwachten we van jou?

 • Je beschikt minimaal over een hbo-diploma en bent SKJ geregistreerd;
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in de uitvoering en ervaring met de aanpak van onveilige situaties in gezinnen en complexe echtscheidingen is een pré;
 • Kennis van en ervaring met de toepassing van kortdurende interventie methodieken, geldende wettelijke kaders en inzicht in mogelijke veranderingen daarin & Meldcode Huiselijk Geweld/Kindermishandeling;
Daarnaast heb je de volgende competenties:
 • Je bent in staat om binnen een relatief korte tijd tot een grondige analyse van de gezinssituatie te komen en hier een advies over op te stellen;
 • Je hebt ervaring met complexe echtscheidingsproblematiek;
 • Je bent in staat om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken;
 • Je hebt doorzettingsvermogen, je geeft niet snel op;
 • Je hebt een 'er op af' mentaliteit en beschouwt de huiskamer of de keukentafel als jouw 'spreekkamer';
 • Je hebt lef en je durft stelling te nemen!

Wat kun je van ons verwachten?

 • Goede arbeidsvoorwaarden;
 • Een jaarcontract met de intentie om nooit meer bij ons weg te gaan; 
 • Leaseauto;
 • Een mooie opdracht, waar jij -onder begeleiding van Daan- mooie stappen kan zetten;
 • Persoonlijke ontwikkeling, onder andere middels onze E-learning van Skillstown & Goodhabitz.

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Nicole van der Vliet
+31 653857376
nicolevandervliet@daan.eu

Daan
Dunantstraat 4
3034bc,  Rotterdam