Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Als persoonlijk begeleider zul je werkzaam zijn op de woonlocatie waar acht cliënten 24 uur per dag zorg en begeleiding ontvangen. Het betreft een structuurgroep waarbij werken met duidelijke afspraken en hanteren van een vast dagritme erg belangrijk is.

Over het algemeen draai je de diensten individueel met ondersteuning van een helpende of stagiaire; wel werk je nauw samen en in afstemming met collega’s en de zorgmanager. Je draait wisselende ochtend (07.00-10.00 / 07.00-12.00) of avond diensten (15.30-22.15) van maandag tot vrijdag. Eens in de twee tot drie weken werk je één of twee diensten in het weekend. Het rooster wordt in goed overleg opgesteld en is vrij vast. Echter bij afwezigheid van de zorgmanager werk je slaapdiensten (incidenteel) en bij vakanties en verlof van collega’s ben je flexibel genoeg om diensten op te vangen.

Taakomschrijving woonbegeleider

 • Bieden van individuele begeleiding om dwangmatig gedrag te beperken en hulp bieden bij het structureren van de dag (ervaring met LVB, autisme, borderline of PDD-NOS is een pré).
 • Bieden van hulp bij ADL en verrichten van lichte persoonlijke verzorging zoals hulp bij wassen, aan- en uitkleden, scheren, tanden poetsen, aanreiken van medicatie (géén verpleegtechnische handelingen) en het aanleren van nieuwe of behouden van vaardigheden bij de cliënten.
 • Verrichten van lichte huishoudelijke taken zoals boodschappen doen, koken, schoonmaakwerkzaamheden conform een rooster.

Taakomschrijving persoonlijk begeleider

 • Opstellen, evalueren en aanpassen van ondersteuningsplannen van enkele cliënten. Je stemt daarin de ondersteuning af op de behoeften en wensen van de cliënt. Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van de ondersteuning (denk hierbij oonk aan het zoeken van een gepaste dagbesteding, vrijetijdsbesteding etc.)
 • Opstellen van werkdoelen en het tijdig evalueren van deze doelen.
 • Voeren van gesprekken met wettelijk vertegenwoordigers over de begeleiding en ondersteuning.
 • Up to date houden van het elektronisch cliëntendossier.
 • Onderdeel zijn en voeren van teamoverleg en afstemming met de externe dagbesteding of andere hulpverleners behoren eveneens tot je taken.
 • Rapporteren aan andere professionals die bij de begeleiding betrokken zijn middels een rapportage systeem.
 • Bijdrage leveren aan het opstellen en evalueren van uitvoerende beleidsstukken zoals protocollen en werkinstructies.
 • Begeleiden van leerlingen die op de woonvoorziening stage lopen.
Uren:
20 - 28
Dienstverband:
parttime

Over de werkgever

Stichting Stampershuis is een kleinschalige particuliere woonvoorziening en dagbesteding voor acht volwassenen met een lichte (2 cliënten) tot matige verstandelijke (6 cliënten) beperking in Stampersgat. Sociaal emotioneel functioneren de cliënten op 2-3 jarige leeftijd. Wij werken met een klein team van vast personeel i.p.v. flexpool wat er voor zorg draagt dat je de cliënt door en door leert kennen en beter kunt inspelen op diens behoeftes. Onze visie is om het gezinsleven na te streven, waardoor er op zijn tijd ook tijd is voor leuke activiteiten (kijk eens op onze facebook pagina voor een indruk). 

Vaardigheden

 • Je beschikt over praktische kennis en (stage)ervaring met de doelgroep.
 • Je hebt affiniteit om in een kleinschalige setting te werken.
 • Aanvang dienstverband is in overleg; geplande vakanties vormen in principe geen probleem.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs en vervoer.
 • Je bent bereid om flexibel te zijn in uren en werktijden. In principe wordt er voor een periode van 6 maanden vooruit gepland, wijzigingen kunnen zich voor doen i.v.m. de kleinschaligheid.
 • Je bent woonachtig in/nabij de regio West-Brabant (vergoeding woon-werk verkeer tot 30 km enkele rit).

Opleiding

 • Je hebt een afgeronde en relevante opleiding op minimaal MBO-4 niveau (bijvoorbeeld MZ persoonlijk begeleider, SPW), voorkeur gaat uit naar HBO (bijvoorbeeld pedagogiek, SPH, Social Work).

Wat wij bieden

Salaris:
€ 1.898,- tot € 2.807,- per maand
 • Salaris conform CAO Gehandicaptenzorg FWG 40; trede is afhankelijk van ervaring (daarnaast kent de CAO vakantietoeslag 8,00%, eindejaarsuitkering 8,33%, ORT regeling voor avonden en weekenden, vergoeding woon-werkverkeer). Bovenstaand salaris is een indicatie op basis van fulltime dienstverband en wordt naar rato toegepast. 
 • Naast reguliere vakantie-uren mogen PBL uren worden ingezet als verlofuren. Dit komt neer op ongeveer 6 werkweken vakantie per jaar. 
 • Pensioenregeling via pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 • Vast contract van 1 jaar (met één maand proeftijd) en verlenging mogelijk bij wederzijds welbevinden.
 • Tussen de 20 en 28 uur per week beschikbaar (in overleg bespreekbaar), maar bereidt om in vakantie- en/of verlofperiode van collega’s meer uren te draaien.
 • Een VOG is verplicht bij indiensttreding. Tevens zullen opgegeven referenties worden nagegaan.
 • Standplaats is Stampersgat (nabij Roosendaal).
Solliciteer
direct via Jobbird
Of solliciteer later