Coördinator (actie)onderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging

Solliciteer op de website van de werkgever

Uren per week: 8

Duur: 12 maanden

Optie tot verlenging: 1 maal 12 maand(en)

Solliciteren kan tot en met: 17 juni 2020

Axiflex zoekt voor ZonMw een coördinator (actie)onderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging.

Functieomschrijving

Je bent verbinder tussen het actieonderzoek en het andere onderzoek omtrent Zingeving en Geestelijke verzorging. Ook ben je voorbereider van de leergemeenschap Zingeving en Geestelijke verzorging in nauwe samenwerking met ZonMw.

Taken:

 • Coördineren van het actieonderzoek.
 • Verbinden van de actieonderzoekers onderling en van de inhoud van de onderzoeksprojecten.
 • Zorgdragen voor input vanuit het actieonderzoek in andere relevante bijeenkomsten op het gebied van Zingeving en Geestelijke verzorging en vice versa.
 • Verspreiden van bestaande kennis, ervaringen, instrumenten en mooie voorbeelden onder actieonderzoekers.
 • Procesbegeleiden van kennisdeling binnen en vanuit het actieonderzoek.
 • Ophalen, analyseren en ondersteunen bij het beschikbaar maken van resultaten per thema.
 • Behoefte verkennen bij onderzoekers, praktijk en onderwijs hoe ‘leren en verbeteren’ kan worden vormgegeven en hoe een leergemeenschap eruit zou moeten zien.
 • Bovenstaande taken vinden plaats in nauwe samenwerking met de programmamanager Zingeving en geestelijke verzorging van ZonMw. De geselecteerde onderzoekcoördinator krijgt van ZonMw de mogelijkheid om 4 uur per week ondersteuning aan te trekken.

Resultaten:

 • Voorbereiden en leiden van acht projectleidersbijeenkomsten van actieonderzoekers - op thema - aangevuld met projectleiders geestelijke verzorging thuis en andere onderzoekers/betrokkenen, inclusief verslaglegging.
 • Bijdrage aan bijeenkomsten voor derden bijvoorbeeld de conferentie Zingeving Geestelijke verzorging thuis in samenspraak met de actieonderzoekers.
 • Rapportage na 1 jaar (juli 2021) met voorlopige uitkomsten per actieonderzoek en geïntegreerd per thema. Tevens bevat de rapportage aanbevelingen voor praktijk en verder onderzoek, dat mede dient ter invulling van de subsidieoproep die in het voorjaar van 2021 door ZonMw wordt opengesteld.
 • Indien verlenging met 1 jaar: rapport met definitieve uitkomsten van de projectperiode t/m mei 2022, per actieonderzoek en per thema. Het eindrapport levert tevens praktische resultaten op over begeleiding van actieonderzoek(ers) en beschrijft hoe de verbinding tot stand is gekomen tussen de diverse actieonderzoeken op gebied van Zingeving en Geestelijke verzorging.
Uren:
8
Dienstverband:
tijdelijk werk
Type vacature:
Detachering

Vaardigheden

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal wo-masterniveau.
 • Je bent minimaal vanaf 1 januari 2020 verbonden aan een onderzoeksorganisatie (Hogeschool of Universiteit) als zelfstandige of in loondienst;
 • Je bent beschikbaar per 6 juli 2020.
 • Je hebt een gegarandeerde beschikbaarheid tot en met 30 juni 2021;
 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met actieonderzoek in de afgelopen 5 jaar (geef omschrijving wat actieonderzoek inhoudt in maximaal 200 woorden) in zorg/welzijn/sociaal domein.
 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie.
 • Benoem in een aparte bijlage uw publicaties over uw actieonderzoek(en) en/of coördinatie van onderzoek/Zingeving en Geestelijke verzorging (minimaal 5 publicaties)( De bijlage moet verwerkt zijn in het cv).
 • De inschrijving bevat een aparte bijlage, dit betreft een heldere visie op actieonderzoek; je beschrijft dit in maximaal 400 woorden. Het document moet verwerkt zijn in het cv.

Competenties:

 • Proactieve, senior onderzoeker die werkervaring heeft in het veld van zingeving en geestelijke verzorging. Ruime ervaring met coördinatie, ontwikkeling leergemeenschappen, implementatieprocessen en multidisciplinaire samenwerking
 • Netwerker die goed weet in te spelen op vragen en input van de actieonderzoekers
 • Helicopterview op (actie)onderzoek over zingeving
 • Kan grote lijnen aangeven en conceptueel reflecteren
 • Visie op lerende organisaties, kennisdeling, het versterken van implementatie en op borging van resultaten
 • Communicatief
 • Samenwerkingsgericht
 • Stressbestendig
 • Flexibel
 • Improvisatievaardig
 • Analyserend
 • Resultaatgericht
 • Diplomatiek
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal wo-masterniveau.

Wat wij bieden

Salaris:
€ 0,01 per maand
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later