TU Delft

Project engineer Datanetwerk

Solliciteer op de website van de werkgever

Universiteitsdienst - Campus and Real Estate

De directie Campus and Real Estate ontwikkelt en realiseert nieuwbouwprojecten en renovaties, verzorgt het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen, levert energie en verzorgt het parkmanagement. Campus and Real Estate is onderverdeeld in de afdelingen Strategisch Campus Management, Ontwikkeling Campus, Ontwikkeling Science Park, Projecten, Beheer & Onderhoud en Bedrijfsbureau. Samen werken deze afdelingen aan een aangename en duurzame studie-, onderzoeks- en werkomgeving op een levendige campus, zodat de TU Delft haar positie op internationale ranglijsten kan behouden.

Functie omschrijving

Verantwoordelijk voor de technische staat van het datanetwerkinfrastructuur in de gebouwen, voert daarover beheer en laat (vervangend) onderhoud uitvoeren.

Het vertalen van het functionele programma van eisen tot en met een technische uitvraag (inclusief kostenraming, planning, aanbesteding/offerteaanvraag bij de gecontracteerde onderhoudspartijen van B&O) voor het realiseren en opleveren van de gebouw-gebonden installaties en bouwkundige zaken. Dit met betrekking tot de uit te voeren projecten afgeleid van de meerjaren-onderhoudsplanning, modificaties, gebruikerswensen en huurdersonderhoud.
De realisatie van de meerjaren-onderhoudsprojecten, modificaties, gebruikerswensen en huurdersonderhoud. Het realiseren, opleveren en overdragen van gebouwgebonden installaties.

Plaats in de organisatie
De Project Engineer is hiërarchisch onder de teamleider Beleid & Voorbereiding van de afdeling Kennis & Informatie geplaatst.

Kerntaken en verantwoordelijkheden


 • Vaststellen van de actuele technische staat door middel van inspecties, prestatiemetingen en analyses. Je levert input voor de meerjaren onderhoudsprognose (MJOP).

 • Vertaalt de functionele uitvraag naar een technisch programma van eisen.

 • Helpt als technisch sparringpartner de gebruikers en de maintenance specialist bij het definiëren van de functionele uitvraag.

 • Maakt zelfstandig werkomschrijvingen/bestekken, stelt de kostenramingen en doorlooptijdplanning op en stemt deze af met de gebruiker/assetmanager, planner en kostendeskundige (markt-conformiteitstoets).

 • Verzorgt op basis van de werkomschrijvingen/bestekken de aanbesteding/offerteaanvraag van het werk. Evalueert de aanbiedingen/offertes en adviseert over de gunning.

 • Is verantwoordelijk voor het projectmanagement van het project in zijn totaliteit en voor de communicatie binnen en over het project.

 • Stemt voor de uitvoering zijn plannen en werken af met collegae projectleiders, beheertechnici DHO, kwaliteitscontroleurs DVV en DHO, planner, gebruikers, externen en de afdeling Projecten.

 • Is verantwoordelijk voor het laten actualiseren en archiveren van de revisietekeningen, het projectdossier (zoals certificaten, validatierapporten etc.) en het laten muteren van de assets door de specialisten maintenance.

 • Stemt voor de uitvoering de plannen en werken af met de planner, beheertechnicus DHO, gebruiker, afdeling Projecten en eventueel overige disciplines binnen/buiten CRE.

 • Fungeert als sparringpartner voor alle disciplines binnen CRE en voor gebruikers voor wat betreft het ontwerp en de uitvoering van de meerjaren-onderhoudsplanning, modificaties, gebruikerswensen en huurderonderhoudsprojecten.

 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van taakrisico-analyses en werkplannen in het kader van de Arbowetgeving en het aanvragen van werkvergunningen.

 • Werkt nauw samen met disciplines binnen CRE, met ICT&CFM en met gebruikers.

Afdeling
De afdeling B&O is verantwoordelijk voor de technische instandhouding van alle gebouwen, terreinen, infrastructuren en energievoorzieningen op de Campus. Ze ontwikkelt en beheert de meerjaren-onderhoudsplannen en werkt nauw samen met de afdelingen Ontwikkeling en Projecten voor de uitvoering van de grotere onderhoudswerken, nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Functie eisen

 • Hbo-opleiding Elektrotechniek.

 • Ervaring van minimaal 3 jaar binnen multidisciplinaire werkvoorbereidingsvraagstukken in bij voorkeur binnen een High Tech omgeving.

 • Ervaring in het maken van kostenramingen en het plannen van werkzaamheden.

 • Ervaring van 3 jaar in projectmanagement binnen een High Tech omgeving.

Functiecompetenties: klantbetrokkenheid, representativiteit, flexibel handelen, samenwerken, mondelinge communicatie, analytisch vermogen, samenwerken, voortgang bewaken, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Functie is een tijdelijke functie voor maximaal 2 jaar om groot vervangend onderhoud uit te voeren campusbreed.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris volgens de CAO van de Nederlandse Universiteiten, plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

 • Een uitstekende pensioenregeling via het ABP.

 • De mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.

 • Korting bij zorgverzekeraars.

 • Flexibele werkweek.

 • Jaarlijks 232 verlofuren (bij 38 uur). Via het individueel keuzebudget kun je bovendien verlofuren verkopen of bijkopen.

 • Volop mogelijkheden om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen.

 • Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.

 • Aandacht voor gezond en energiek werken met het Health Coach Program.

Informeren en solliciteren

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Karla van Paassen, Afdelingshoofd Kennis & Informatie, e-mail: karla.vanpaassen@tudelft.nl, tel: 015-2787705.

Wil je solliciteren? Stuur dan een sollicitatiebrief met cv, gericht aan Karla van Paassen naar PO.UD@tudelft.nl, onder vermelding van vacaturenummer TUD00106. De vacature blijft openstaan tot het moment dat deze is ingevuld.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij het secretariaat van de Universiteitsdienst, e-mail: po.ud@tudelft.nl.

Een pre-employment screening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uren per week: 0 uur per week

Salaris: € 2.709,- tot € 4.274,- per maand

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend