Evean

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Arts of Specialist Ouderengeneeskunde Klachtencommissie Purmerend

Wilt u zich buigen over klachten en geschillen met een medische component? Bent u een aantal dagen per jaar beschikbaar? Bent u al dan niet praktiserend arts of specialist ouderengeneeskunde? Wilt u deel uit maken van de Klachtencommissie? Dan nodigen wij u van harte uit om te reageren op deze vacature in Purmerend.

Dit is uw rol:

De klachtencommissie behandelt klachten van cliënten over de dienstverlening van Evean en geeft daarover een oordeel. Met betrekking tot klachten met een medische component zoekt Evean een vaste arts of specialist ouderengeneeskunde om zitting te nemen in de Klachtencommissie.

Vaardigheden

U voelt zich thuis bij Evean omdat:

  • u arts of specialist ouderengeneeskunde bent, al dan niet praktiserend
  • u over over goede communicatieve vaardigheden beschikt
  • u analytisch kunt denken en in staat bent om tot een afgewogen, onafhankelijk oordeel te komen
  • u om kunt gaan met organisatorische, juridische en ethische implicaties

Scholing:

Wat brengt u mee om succesvol te zijn in deze functie?

  • u bent niet werkzaam voor of bij Evean
  • u hebt inzicht in beleid en regelgeving inzake gezondheidszorg;  met name op het gebied van de ouderenzorg
  • u bent flexibel en beschikbaar om overdag een vergadering bij te wonen

Over de werkgever

Thuis bij Evean, hier komt u te werken:

Evean is een zorgorganisatie in de provincie Noord Holland die cliënten vanuit verschillende ondersteuningsvragen diensten biedt op het gebied van thuiszorg, dagbesteding, behandeling, wonen met zorg en (zorg) ondersteunende en facilitaire dienstverlening. Er wordt een integraal en samenhangend aanbod van zorg, behandeling, welzijn en wonen geleverd aan cliënten dat is afgestemd op hun persoonlijke wensen en behoeften.

Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is door de Raad van Bestuur van Evean een klachtencommissie ingesteld die klachten van cliënten behandelt. De klachtencommissie telt 5 externe leden. Zij is onafhankelijk en maakt dus geen deel uit van de organisatie.

De klachtencommissie behandelt gemiddeld vijf klachten per jaar. Daarnaast zijn er twee vergaderingen per jaar met de voltallige commissie. De zittingen vinden plaats op vrijdagen. De klachtencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Uren per week: - 1

Salaris: € 0,01 per maand

Contract:

Hoe zorgt Evean voor u?

Leden van de Klachtencommissie ontvangen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding. Een benoeming geldt voor de duur van drie jaar en kan daarna maximaal éénmaal voor eenzelfde periode wor