DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Juridisch Adviseur Bezwaar en Beroep 36 u/w

Standplaats: Naaldwijk
Duur: 6 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 1x 6 maanden
Reageren voor: 13 december 2021

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Areaal en Ruimtelijk Juridisch
Team ARJ bestaat uit twee vakteams: Areaalbeheer en Ruimtelijk Juridische Advisering. Areaalbeheer is verantwoordelijk voor het verwerken en beheren van data van de objecten die in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Westland. De juristen van ARJ leveren juridische dienstverlening aan het bestuur en binnen het cluster Ruimte. Wij verrichten verschillende werkzaamheden op het gebied van onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Opiumwet. De werkzaamheden van de juristen van ARJ zijn verdeeld in een drietal taakvelden, te weten Handhaving, Bezwaar en Beroep en Vastgoed en Grondzaken Het team levert zowel proactief als op verzoek informatie aan en bekleedt een signalerende, adviserende en faciliterende rol richting het management, overige teams en bestuur.

Opdracht.
Als juridisch adviseur Ruimte geef je samen met collega's juridisch advies aan het management, het bestuur en betrokken afdelingen. In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen het cluster en andere clusters. Het zwaartepunt van deze vacature ligt bij het behandelen van bezwaar en beroepsprocedures op het gebied van vergunningverlening Wabo. Je toetst de producten van het cluster op juridische haalbaarheid en draagt proactief bij aan het op peil houden van de kwaliteit van deze producten. Ook zal je naast de juridische afdoening en advisering op het gebied van de Wabo, soms ook betrokken worden bij handhaving van de APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Je schrijft onder meer vooraankondigingen en besluiten, voert zienswijzegesprekken en vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar, beroep en hoger beroep. Naast bovengenoemde werkzaamheden beantwoordt je vragen vanuit de gemeenteraad en geeft input en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe wetgeving.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding.

Gunningscriteria (weging)
2. Minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding in juridische richting.
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch Adviseur met als aandachtsgebied Omgevingsrecht in de afgelopen 5 jaar.
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie.
5. Aantoonbare kennis van programma's SquitXO en Corsa.

Competenties
- Je bent communicatief sterk en sociaal vaardig, je bent een overtuigend pleiter en je hebt een vlotte pen;
- Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, goede adviesvaardigheden en je hebt bij voorkeur ervaring in het toepassen van mediationvaardigheden;
- Je bent een verbinder en kan mensen enthousiasmeren;
- Je gaat voor kwaliteit, kunt prima integraal werken om te komen tot oplossingen en het afronden van zaken.
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma. t/m vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 20 december 2021 van 13.00 uur tot 14.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 17 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist