DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Jurist omgevingsrecht (10) 32-36 u/w

Standplaats: Bunnik
Duur: 6 maanden, start 01-01-2022
Optie tot verlenging: Mogelijk
Reageren voor: 9 december 2021

Organisatie
Gemeente Bunnik is een veelzijdige en ambitieuze gemeente die zich graag als een krachtige partner opstelt in regionale netwerken. Al onze medewerkers leveren hun bijdrage aan de Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio. Dat doen wij aan de hand van het collegeprogramma 'Bunnik bouwen voor elkaar' waarin voor de komende jaren de belangrijkste opgaven voor gemeente Bunnik staan geformuleerd.

Werken bij gemeente Bunnik betekent steengoed zijn in je vak. We worden geïnspireerd en uitgedaagd door de rol van de lokale overheid in het midden van de samenleving. We durven nieuwe wegen te bewandelen, houden van aanpakken en kunnen snel inspelen op relevante geluiden in onze samenleving. In dialoog zoeken we naar oplossingen. Dat doen we met inwoners, ondernemers en de partners in de regio.

Opdracht
Je behandelt handhavingsprocedures op het gebied van o.a. omgevingsrecht, openbare orde en veiligheid en diverse wetgeving (Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten). Daarnaast behandel je verzoeken om planschadevergoeding. Ook behandel je de bezwaar- en beroepschriften over deze besluiten en over omgevingsvergunningen voor gebruik en bouwen. Je treedt daarbij op als verweerder in alle instanties. Je bent adviseur en het eerste juridische aanspreekpunt op bovengenoemde onderwerpen. Je levert een bijdrage aan het VTH-beleid en -uitvoeringsprogramma en aan de invoering en implementatie van nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging. Je adviseert je collega's van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling bij het opstellen van bestemmingsplannen en de vergunningverlening, maar ook bij andere juridische vraagstukken binnen het omgevingsrecht. Tot slot stel je beleid op (bijvoorbeeld handhavingsbeleid) en signaleer je ontwikkelingen, houd je jurisprudentie bij en vertaal je deze naar de uitvoering.

De procedures die je behandelt voer je zelfstandig en volledig uit tot en met het bestuurlijke besluit en de bekendmaking daarvan. Je pleegt periodiek en incidenteel overleg met de betreffende wethouder voor de bestuurlijke besluiten en verder indien nodig. Daarvoor beschik je over bestuurlijke sensitiviteit.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als jurist omgevingsrecht bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als jurist omgevingsrecht bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 8 jaar (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het optreden als verweerder in alle instanties in de afgelopen 3 jaar (15 punten);
5. Aantoonbare kennis van de Wabo, Awb en overige relevante wet- en regelgeving in de afgelopen 3 jaar (10 punten);
6. Een afgeronde juridische opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het Mozard-zaaksysteem (5 punten);
8. De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat (5 punten).

Competenties
Je bent klant-, resultaat- en kwaliteitsgericht;
Je bent accuraat;
Je bent sociaal- en communicatief vaardig, zowel mondeling, als schriftelijk;
Je bent creatief in het vinden van oplossingen en past dit ook toe;
Je denkt en werkt in oplossingen en/of mogelijkheden;
Je kan goed zelfstandig werken, maar je bent daarnaast ook een netwerker, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, ofwel je bent in staat verbindingen te leggen;
Je bent organisatie- en bestuurlijk sensitief en werkt graag samen;
Je bent besluitvaardig, je stelt prioriteiten en je werkt gestructureerd;
Je bent integer en bereidt een integriteitsverklaring te ondertekenen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken worden fysiek of digitaal gevoerd en zijn bij de gemeente gepland op vrijdag 17 december 2021 van 9:00 uur tot 14:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 16 december 2021 bericht.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist