DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Voorzitter Initiatieven Tafel Westland (12) 16 u/w

Standplaats: Naaldwijk
Duur: 12 maanden
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden
Reageren voor: 26 november 2021

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Economie, Ruimte en Mobiliteit
Westland is het glastuinbouwcentrum van de wereld en wordt gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. De laatste innovaties en duurzame ontwikkelingen binnen techniek, (internationale) handel, energie, voeding en water komen hier vandaan. Binnen het taakveld sterke economie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat. Dat doen we onder meer door actief te werken aan energietransitie, herstructurering glastuinbouw, infrastructuur en verkeer en vervoer. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Opdracht
Als voorzitter van de Initiatieven Tafel Westland ben je verantwoordelijk voor het Procesmatig door ontwikkelen van deze Initiatieven Tafel Westland. Samen met de secretaris borg je de procesmatige en inhoudelijke coördinatie van activiteiten die nodig zijn om tot een integrale afweging van initiatieven te komen en draag je zorg voor heldere advisering daarover aan de initiatiefnemer. Daarnaast pak je de inhoudelijke beoordeling van wenselijkheid en haalbaarheid van ruimtelijke initiatieven aan de Initiatieven Tafel Westland op, als ook de Right to Challenge initiatieven.

Je geeft vorm aan het ketenproces Omgevingswet in samenwerking met ketenpartners en neemt deel aan het programmateam implementatie Omgevingswet en team stedenbouw. Ook ben je sparringpartner voor de programmanager Omgevingswet, de opdrachtgevers Beleid, de programmamanagers Ruimte, consulenten van het Bedrijven en Omgevingscontactcentrum en bestuurlijke opdrachtgevers. Vanuit omgevingsmanagement spot je initiatieven van burgers en ondernemers, match je kansen die hieruit voortkomen met de betreffende organisatieonderdelen, bepaal je de rol die de gemeente zou moeten nemen op deze initiatieven. Je houdt overzicht op participatie trajecten vanuit de gemeente om meelift effecten vanuit beleid en uitvoering te faciliteren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Je beschikt over een gevolgde wo bachelor opleiding.

Gunningscriteria (weging)
2. Minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding in de richting van Stedenbouw (15 punten).
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijk organisatie in het Ruimtelijke Domein in de afgelopen 10 jaar (35 punten).
4. Aantoonbare werkervaring met het LEAN-principe in de afgelopen 3 jaar (duidelijk weergegeven in het cv middels een voorbeeld) (20 punten).
5. Aantoonbare werkervaring in een Strategisch functie op het gebied van de nieuwe Omgevingswet (30 punten).

Competenties
Je bent een integraal denker en kun je krachtig en proactief verbinden en schakelen tussen beleid en uitvoering.
Verder heb je een goed gevoel voor politiek bestuurlijke- en ambtelijk bestuurlijke verhoudingen.
Je kunt met een brede blik over de grenzen van de clusters heen kijken om de noodzakelijke verbindingen tussen clusters te leggen.
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma. t/m vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 1 december 2021 v.a. 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 na 14.30 uur bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist