Stichting Peuterwerk Albrandswaard

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Pedagogisch beleidsmedewerker / VE-coach

Stichting Peuterwerk Albrandswaard is onderdeel van de SWKGroep en is VE-aanbieder in Albrandswaard. Onze organisatie bestaat uit 5 peuterspeelzalen met 13 peutergroepen. Kwaliteit en liefde voor peuters staat bij ons hoog in het vaandel.

Onze visie is om kinderen van twee tot vier jaar ter voorbereiding op de basisschool een veilige plek te bieden, waar zij leren omgaan met andere peuters en leren rekening te houden met elkaar. Aandacht en een gevoel van geborgenheid staan hierbij voorop. Op onze peutergroepen wordt gewerkt met de VE-methode “Doe meer met Bas”.

Onze peuterspeelzalen zijn verspreid over Albrandswaard gehuisvest en zo ingericht dat ze aansluiten bij de belevingswereld van de peuter.

                                            Wij hebben werk voor een

          PEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKER en PEDAGOGISCH COACH /

                                                       VE-COACH

 

In de functie van Pedagogisch Beleidsmedewerker houd je goed in de gaten wat er verandert op het gebied van de wet- en regelgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen in het peuterwerk. Wijzigingen vertaal je naar de praktijk, hiervoor schrijf je goed leesbare beleidsstukken en procedures. Je betrekt de directie bij beleidswijzigingen en zorgt voor draagvlak, acceptatie en de benodigde communicatie naar pedagogisch medewerkers om te zorgen voor een goede uitvoering en borging van beleid binnen de organisatie. Je bewaakt het kwaliteitsniveau van het pedagogisch beleid binnen de organisatie, evalueert het uitgevoerde beleid en doet verbetervoorstellen. Je organiseert de doorgaande lijn met de basisscholen en versterkt de ouderbetrokkenheid.

In de functie van Pedagogisch coach zorg je voor de juiste uitvoering van het pedagogisch beleid op de werkvloer en coach je de pedagogisch medewerkers in hun professionele ontwikkeling. Dit doe je individueel en in teamverband.

In de functie van VE-coach ben je direct betrokken bij de uitvoering van de voorschoolse educatie en het volgen van de ontwikkeling van de individuele kinderen en elke peutergroep. Je ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij het opstellen van de plannen van aanpak en de oudergesprekken. Op organisatieniveau zorg je voor kwaliteitsrapportages en evaluaties en communiceert deze na afstemming met de directie richting de gemeente en andere overlegorganen.

 

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding volgens de kwalificatie-eis CAO
 • Je hebt kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen en adviseert en ondersteunt de medewerkers in hun begeleiding van de peuters
 • Je weet voor het peuterwerk relevante wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar beleidsinitiatieven
 • Je hebt een analytisch vermogen voor het signaleren van knelpunten in de ontwikkeling van medewerkers en het vertalen hiervan in het beleidsplan
 • Daarbij heb je een sensitief vermogen voor het proactief signaleren van en inspelen op de uiteenlopende knel- en verbeterpunten in de ontwikkeling van onze medewerkers
 • Je bezit coachende en sociale vaardigheden, zoals overtuigingskracht, voor het ondersteunen en stimuleren van medewerkers en het geven van sturing in hun doorontwikkeling
 • Je bent communicatief vaardig, je spreekt de taal van de pedagogisch medewerker en ook die van het beleidsveld voor het overdragen van kennis en informatie en het opstellen van beleids- en coachingsplannen, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je verbindt theorie en praktijk en kunt schakelen tussen deze niveaus en de processen die daarbij een rol spelen
 • Je hebt kennis van VE-methodes
 • Je hebt kennis van het kind-volgsysteem Zo praat ik, Zo doe ik en Zo beweeg ik
 • Je bent bij voorkeur in bezit van een rijbewijs en auto

        

Wij stellen hoge eisen aan jou, maar daar tegenover staat dat wij jou bieden:

Een fijne omgeving met leuke collega’s, waar je gemiddeld 16 uur per week kunt werken. Omdat onze peuterspeelzalen voor het grote deel in de ochtenden geopend zijn, zullen deze 16 uur voornamelijk over de ochtenden verdeeld worden. In de schoolvakanties werken wij niet. Je nieuwe collega’s hebben “hart voor peuters” en humor, weten van aanpakken en zijn vooral heel erg lief en zorgzaam.

Wanneer jou dit aanspreekt, dan maken we graag kennis. Woon je in Albrandswaard of de directe omgeving, dan is dat helemaal fijn.

De salariëring is volgens schaal 9 van de cao Kinderopvang (minimaal € 2.935,00 per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week).

Uren:
16 uur per week
Dienstverband:
parttime

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Liefst 5 jaar Coaching medewerkers Kinderopvang ervaring

Wat wij bieden

Salaris:
€ 1.300,- per maand
Plus:
reiskostenvergoeding