DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Regievoerder Programma Energietransitie (11) 16-24 u/w

Standplaats: Soest
Duur: 3 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 14 oktober 2021

Organisatie
We vormen samen met 230 professionals onze organisatie. We zijn open, sociaal en ontwikkelingsgericht. De organisatievisie is voor ons een belangrijke basis. Om onze inwoner, maatschappelijke partijen en ondernemers zo goed mogelijk te helpen, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel. Het ontwikkelen van onszelf en de organisatie vinden we erg belangrijk. Ons doel is om een wendbare en rolbewuste organisatie te zijn die in verbinding staat met de omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Werken voor Soest betekent dat je in contact staat met onze inwoners, het bestuur en partners. Van onze medewerkers vragen we dus dat ze makkelijk de verbinding leggen en hun expertise en actuele vakkennis inbrengen bij diverse vraagstukken.
Als gemeente ondersteunen we op allerlei gebieden de samenleving. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke projecten. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. We zijn bezig met het maken van een omgevingsvisie als onderdeel van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling en ook versterken we de sport in onze gemeente met allerlei projecten. Meer weten over wat er speelt in Soest? Lees het Coalitieakkoord 2018-2022.

Opdracht
Het Programma Energietransitie Soest 2020-2025 staat en draait nu bijna twee jaar. Er zijn al veel mooie stappen gezet op weg naar een CO2-neutraal Soest in 2050 maar er is nog een lange weg te gaan totdat Soest haar einddoel heeft behaald. Dat maakt de energietransitie tot een uitdaging! Als regievoerder heb jij de regie in de uitvoering van het Programma Energietransitie. Je werkt hierin samen met je drie collega's binnen het cluster energietransitie in een programmatische aanpak ook samen met bestuur, de Taskforce Energietransitie, inwoners, bedrijven, lokale organisaties en andere belanghebbenden.

Dit betreft een tijdelijk invulling van de functie in afwachting van een nieuwe vaste collega.

Wat ga je doen:
Jij voert de regie in de uitvoering van het Programma Energietransitie 2020-2025 en het behalen van de gestelde kpi's in de dertig gedefinieerde projecten. Je bent als regievoerder het aanspreekpunt voor de wethouder, wekelijks sluit je aan bij het portefeuillehouders overleg Energietransitie (op maandag).
Je behartigt de gemeentelijke belangen in de regio, bij de provincie en je bent daarmee ambtelijk verantwoordelijk voor de Regionale Energiestrategie (RES) Regio Amersfoort namens Soest.
Je staat aan de lat voor de grootschalige elektriciteitsopwekking in Soest en daarmee voor de uitwerking van de in Soest vastgestelde onderzoekslocaties voor wind uit het Uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking, samen met de regio.
Je draagt zorg voor de juiste borging van de belangen vanuit de energietransitie voor Soest in de Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma's en het Omgevingsplan.
Je volgt en anticipeert op de Rijks en Provinciale ontwikkelingen op gebied van Duurzaamheid en Energietransitie en gaat adequaat aan de slag met de eventuele effecten hiervan op Soest.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met de strategische opgaven van de energietransitie;
2. Aantoonbare werkervaring in regionale samenwerkingen op strategisch en tactisch niveau;
3. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met het aan sturen van een programmatische opgave binnen een gemeentelijke organisatie (overheidsinstantie);
4. Beschikbaar voor 16 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met strategische opgaven van de energietransitie in de afgelopen 5 jaar (40 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 8 jaar (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als regievoerder/projectleider in de afgelopen 5 jaar (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Strategisch denkvermogen;
Overtuigingskracht;
Resultaatgericht;
Communicatief vaardig;
Politieke sensitiviteit.

Overige informatie
De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 25 november 2021 van 12.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 22 november 2021 bericht.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist