DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Consulent Burgerzaken - Migratie 28-36 u/w

Standplaats: Amstelveen
Duur: 11-10-2021 t/m 31-3-2022
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Reageren voor: 28 september 2021

Opdrachtomschrijving
De functie Consulent Burgerzaken met het taakgebied Migratie, maakt deel uit van het team Burgerzaken van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Amstelveen.
Publiekszaken bestaat uit twee teams (Burgerzaken en Publieksinformatie) en een ondersteuningsteam. In deze functie ben je verantwoordelijk voor een juiste inschrijving/(her)vestiging van (nieuwe) inwoners in de BRP. Je draagt zorg voor een optimale kwaliteit van de BRP door o.a. het verwerken van verhuisaangiften, aanvragen briefadres en adresonderzoeken.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
Intake gesprekken voor (her)vestiging buitenland voeren;
Aanvragen verhuisaangiften afhandelen;
Aanvragen briefadres afhandelen;
Identiteit vaststellen;
Verblijfsrecht beoordelen;
Verwerken en beoordelen identiteitsdocumenten/buitenlandse brondocumenten;
Aanleggen persoonslijsten, controleren en verzenden;
Muteren en controleren nageleverde brondocumenten;
Afgifte bewijs van bekendmaking t.b.v. de IND;
Vertrek buitenland.
Verklaring onder ede afnemen m.b.v. tolk ;
Signaleringslijst paspoort raadplegen;
Kennisgeving C3 opvragen;
IND onderzoek m.b.t. buitenlandse brondocumenten;
Starten + afhandelen adresonderzoek;
Initiëren huisbezoek;
Inschrijven arbeidsmigranten en expats op locatie van werkgever. Bijvoorbeeld bloemenveiling:
Afhandelen adresonderzoeken/RNI/REVA signalen;
Identiteit vaststellen aan de balie m.b.v. scanners, documentcontrole en doorvragen;
Inschrijven internationale studenten op locatie;
Beschikkingen afgeven;
Boetebrieven brondocumenten opstellen, versturen en bewaken;
Weigering acceptatie brondocumenten en juridische afwikkeling daarvan;
Bewijs van bekendmaking, voornemen, besluit;
Brieven (her)vestiging (controleren, aanschrijven, besluit nemen);
Aanhouden brieven van aangiftes.

De reden voor inhuur betreft een tijdelijk karakter i.v.m. langdurig zieken.
Voor deze tijdelijke klus maak je onderdeel uit van cluster Migratie en tijdens de pilot wordt je met name ingezet op het afhandelen van vestigingen buitenland in front- en backoffice.

De opdracht loopt tot 1 april 2022. Er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Kandidaatomschrijving
Profiel
Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau.
Je hebt de opstapcursus Burgerzaken gevolgd.
Je beschikt over aanvullende cursussen, waaronder internationaal privaatrecht, persoonslijsten aanleggen en lezen.
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als Consulent Burgerzaken.
Je hebt ervaring met Key2Burgerzaken.
Je hebt ruime ervaring met het voeren van intakegesprekken voor (her)vestiging buitenland.
Je hebt ervaring met het onderzoeken van brondocumenten.
Je hebt ervaring met het vaststellen van de identiteit.
Je bent in staat om (complexe) persoonslijsten aan te leggen.

Competenties
Als Consulent Burgerzaken - Migratie beschik je over de volgende competenties:
Klantgericht.
Resultaatgericht.
Betrouwbaar.
Samenwerken.
Aanpassingsvermogen.
Inlevingsvermogen.
Communicatief vaardig.
Omgevingsbewust.
Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure.
Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel 'eisen', is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

Interviewplanning
De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op maandag 4 oktober tussen 13.00 - 17.00 uur. De aangeboden kandidaat dient op dit tijdstip beschikbaar te zijn.
De gesprekken zullen fysiek op het raadhuis plaatsvinden.

Toelichting op rooster: 28 - 36 uur

Eisen
- Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding of werkzaamheden op HBO niveau.
- Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met het voeren van intakegesprekken voor (her)vestiging buitenland, opgedaan in de afgelopen 4 jaar
Referentie vereist
- Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met het in de backoffice verwerken en lezen van deze persoonslijsten, opgedaan in de afgelopen 4 jaar. Referentie vereist
- Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met het vaststellen van de identiteit, opgedaan in de afgelopen 4 jaar. Referentie vereist

Aanleveren na gunning
VOG
Verklaring van geheimhouding en integriteit

Gunningscriteria
- Op cv aantoonbaar een afgeronde aanvullende cursus aanleggen en lezen persoonslijsten1
- Op cv aantoonbaar een afgeronde aanvullende cursus internationaal privaatrecht.
- Op cv aantoonbaar een afgeronde aanvullende opleiding Identiteit en identiteitsdocumenten M1a en M1b
- Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met het onderzoeken en beoordelen van buitenlandse brondocumenten, opgedaan in de afgelopen 4 jaar.

Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Klantgericht.
Resultaatgericht.
Betrouwbaar.
Samenwerken.
Aanpassingsvermogen.
Inlevingsvermogen.
Communicatief vaardig.
Omgevingsbewust.
Motivatie van de wijze waarop de kandidaat invulling denkt te geven aan de opdracht.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist