DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior projectleider CO2 16-20 u/w

Standplaats: Amersfoort
Duur: 30-8-2021 t/m 15-7-2022
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Reageren voor: 13 juli 2021

Opdrachtomschrijving
RES Regio Amersfoort heeft zich het doel gesteld in de eigen regio een reductie van minimaal 49% CO2 in 2030 te bereiken.

Dit is o.a. tot uitdrukking gekomen in een ambitie om minstens 0,5 TWh duurzame energie op te wekken. Hiertoe zijn kansrijke gebieden geformuleerd voor het opwekken van duurzame elektriciteit en de mogelijkheden van duurzame warmte in de regio in kaart gebracht. Deze kansrijke gebieden zijn in RES 1.0 vastgelegd.

Op weg naar RES 2.0 (1 juli 2023) worden deze kansrijke gebieden geconcretiseerd in daadwerkelijk uit te voeren projecten.

Naast RES 2.0 is er meer nodig dan duurzame opwek en warmte. De regio heeft ook de ambitie om minimaal 49% (en wellicht 55%) CO2 reductie te bereiken in 2030. Deze ambitie overstijgt alle Klimaattafels van het Klimaatakkoord en gaat over de samenhang tussen de Klimaattafels op regionale schaal.

Wij zoeken een senior projectleider die kan bijdragen aan en een regionaal programma CO2-reductie mede vorm kan geven, door:
- inzichtelijk te maken wat er gebeurt op alle Klimaattafels,
- de raakvlakken tussen de Klimaattafels in beeld te brengen,
- kansrijke opgaven en innovaties te koppelen (bijvoorbeeld mobiliteit en opwek van duurzame energie),
- consequenties en mogelijkheden voor de netinfrastructuur (opslag, congestie e.d.) te onderzoeken,
- voorstellen te doen voor de monitoring van de CO2 reductie aan de hand van een regionale energiemix,
- samenwerking met gemeenten, provincie en waterschap,
- afstemming met NP-RES en andere Klimaattafels,
- borging van kennisuitwisseling tussen gemeenten onderling en het bewaken van de voortgang richting RES 2.0.

Kandidaatomschrijving
Als senior werk je samen met de projectleiders RES 2.0 aan het onderdeel CO2 reductie. Je weet jezelf goed te positioneren tussen bestuurders, colleges, ambtenaren, raden, staten, belangengroepen en inwoners, en dingen voor elkaar te krijgen, zonder dat je processen volledig naar je toe trekt. Het is voor jou belangrijk om de (regionale) samenwerking op te zoeken, weet welke ontwikkelingen er landelijk spelen, en jij weet hoe je de participatie in de regio kan verhogen. Je begrijpt de complexiteit van gevoelige (bestuurs)processen.

Je neemt deel aan het projectteam RES en energie (dagelijkse aansturing en afstemming met regionale stakeholders), en het kernteam RES en energie (projectteam plus de lokale trekkers). Je adviseert aan het bestuurlijk overleg RES en energie.

Gewenste competenties;
- inzicht in de aandachtspunten en patronen van een transitieproces
- communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
- vaardigheden om partijen met tegengestelde belangen bij of tot elkaar te brengen
- makkelijk schakelen tussen strategie/beleid en uitvoering
- resultaat- en samenwerkingsgericht
- gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed (luisterend) bestuurlijk gesprekspartner
- analytisch vermogen om snel te kunnen schakelen en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden

Interviewplanning
De interviews zullen worden gepland op 21 juli 2021.

Toelichting op rooster
Flexibele inzet per week van gemiddeld 16-20 uur

Eisen
- De kandidaat heeft minimaal een relevante HBO opleiding succesvol afgerond.
- De kandidaat heeft op CV aantoonbare relevante ervaring met transitiemanagement, bij voorkeur in de energietransitie, en met meerdere Klimaattafels.

Aanleveren bij offerte
Portfolio met relevante voorbeelden van behaalde project-/ procesresultaten.

Gunningscriteria
- De kandidaat heeft bij voorkeur een WO opleiding succesvol afgerond.
- De kandidaat heeft minimaal 3 jaar relevante ervaring met complexe processen met meerdere regionale private en publieke stakeholders met tegengestelde belangen (op CV aantoonbaar).
- De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in de functie van senior project- of procesmanager (op CV aantoonbaar).
- De kandidaat heeft specifieke ervaring opgedaan met de klimaattafel mobiliteit en gebouwde omgeving (op CV aantoonbaar).
- De kandidaat heeft ervaring in of affiniteit met de Regio Amersfoort. toon duidelijk aan met het CV.

Tijdens het interview zal worden getoetst of kennis en werkervaring voldoende aansluiten om de opdracht met succes te kunnen uitvoeren.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist