DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

HR Medewerker (9) 28-36 u/w

Standplaats: Leidschendam
Duur: 6 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
Reageren voor: 10 mei 2021

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk "Beste werkgever" op.

Afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om er voor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo'n 80 medewerkers.

De HR-keten bestaat uit 6 HR-adviseurs, 1 adviseur leren & ontwikkelen, 2 HR-medewerkers en 5 medewerkers personeels- en administratie. De collega's binnen de HR-keten zijn enthousiaste professionals die nauw samenwerken en gezamenlijk de HR-keten verder willen professionaliseren

Opdracht
Ter tijdelijke ondersteuning van de HR-adviseurs zoeken wij een veelzijdige en voortvarende HR-medewerker voor onder andere de volgende taken:

Alle voorkomende werkzaamheden, zoals:
- Het opstellen van maatwerkbrieven;
- Ondersteuning bij W&S-procedures en inhuuraanvragen;
- Verwerken van formatiewijzigingen;
- Allround ondersteuning van de HR-adviseurs.

Naast de reguliere taken word je ingezet voor het verbeteren, versnellen en vereenvoudigen van processen, mede door het verder automatiseren van processen en het digitaal ontsluiten van informatie. Hiervoor moet een plan van aanpak worden opgesteld en op basis van prioriteiten gestart worden met de uitvoering hiervan. Je werkt hierin samen met twee andere HR-medewerkers.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 juni 2021 voor minimaal 28 uur.

Gunningscriteria
2. Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van HRM.
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als HR medewerker bij een gemeentelijke instelling.
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met W&S procedures en Inhuuraanvragen in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv).
5. Aantoonbare werkervaring met HR-21 functiewaarding.
6. Aantoonbare werkervaring met CAR-UWO.

Competenties
- Verantwoordelijkheid
Je bent gericht op het nakomen van (heldere) afspraken. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en maakt zaken bespreekbaar.
- Analytisch Vermogen
Je doorziet de kern van problemen en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden. Je bent in staat de juiste conclusies te trekken en weet welke informatie je nodig hebt om tot een goede analyse te komen.
- Oordeelsvorming
Je weegt gegevens en handelswijze op de juiste wijze af en brengt de mogelijkheden in beeld. Je komt met een goed gewogen oordeel op basis van relevante criteria.
- Klantgerichtheid
Je hebt inzicht in het referentiekader van de klant en handelt daarnaar/ anticipeert daarop. Je neemt opmerkingen van klanten serieus en zoekt binnen de mogelijkheden actief naar oplossingen.
- Kwaliteitsgerichtheid
Je streeft naar kwaliteitsverbetering en je signaleert kansen om de kwaliteit te verbeteren via een andere organisatie of logistiek in processen.
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma, di, wo do, vr (in overleg).

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 17 mei 2021 tussen 12:00 uur 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 14 mei 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist