DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Assistent Contractmanager ZN-A-Wegen (11) 36 u/w

Standplaats: Roermond (De kandidaat dient rekening te houden dat hij/zij minimaal 3 dagen op kantoor Roermond werkzaam is. Daarnaast behoort regelmatig reizen richting Maastricht en/of Den Bosch voor overleggen ook tot de taken).
Duur: 01-06-2021 t/m 01-06-2022
Optie tot verlenging: Ja, 6 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht.
Reageren voor: 6 mei 2021

Opdrachtomschrijving
Je bent bekend met het IPM-rollenmodel. Binnen dit projectmanagementmodel vervul jij vanuit je opdracht, de rol van assistent contractmanager.

Als assistent contractmanager lever je een belangrijke bijdrage aan het onderhouden van de Nederlandse droge infrastructuur. Je voert mede regie op het beheersingsproces en bent verantwoordelijk voor de totstandkoming en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten. Dit doe je door te zorgen voor afstemming en verbinding binnen de keten en dan met name op het vlak van inkoop en contracten.

Je zoekt veelvuldig afstemming met je stakeholders en creëert draagvlak voor de wijze waarop ons contractmanagement wordt vorm gegeven. Ook coördineer je het proces van contractvoorbereiding, -aanbesteding en -uitvoering en zorg je voor de efficiency en effectiviteit van een groep bestaande of toekomstige contracten. Risico's heb je scherp in beeld en je adviseert betrokkenen tijdig over impact en maatregelen. Je bouwt en onderhoudt een goed netwerk en weet wanneer je het in moet zetten op het gebied van kennisdeling.

Bij ZN-A-Wegen kom je terecht in een multidisciplinaire projectorganisatie die waarden gedreven prestatiegericht onderhoud realiseert. Dit betekent dat de RWS onderhoudsketen veranderende maatschappelijke behoeften kan inpassen en deze innovatief vormgeeft, waarbij het netwerk beschikbaar en kwalitatief betrouwbaar is en er tegelijkertijd te allen tijde veilig wordt gewerkt.

Eisen
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde WO opleiding, in de richting van civiele techniek (specialisatie Verkeer).
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met inkoop- en contractmanagement
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met Prestatiecontracten droog (PCD) en Variabele onderhoudscontracten (GVO)
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het werken in een (geïntegreerd) keten bouwteam
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het behandelen van claims en wijzigingsvoorstellen.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)
- In verband met de werkzaamheden dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). De aangeboden kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
De aangeboden kandidaat verklaart, dit geldt ook op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met waarde gedreven onderhoud
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare één van de volgende cursussen succesvol gevolgd:
1. Systeemgerichte Contractbeheersing
2. Afwegingsmodellen voor contractvormen
3. UAV -GC
4. Proces- en risicomanagement
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met voortgang rapporteren richting Opdrachtgever / IPM-team
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de volgende punten binnen RWS:
a. Systeemgerichte Contractbeheersing
b. met het begeleiden van het Variabele onderhoudscontract (GVO)
c. met het begeleiden van het vaste onderhoudscontract (PCD)
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met Inkoop en Contractmanagement met de voorbereiding en realisering van onderhoudsprojecten onder de UAV-GC binnen vast, levensverlengend en groot onderhoud van infrastructuur.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4.
- In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden te zijn vermeld.
- Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.
- De werkervaring/ kennis zoals gevraagd in de eisen moet middels concrete voorbeelden en toelichting duidelijk zijn benoemd.
- De werkervaring/kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn.

Aanleveren na gunning
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningspunten 11, 12, 13 en 41
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist