DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior technisch adviseur civiele techniek Wegverharding (11) 32 u/w

Standplaats: Grou/Assen
Duur: t/m 31-10-2021, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 2x maximaal 6 maanden na afloop initiële einddatum
Reageren voor: 6 mei 2021

Opdrachtomschrijving
De districten West en Oost van Rijkswaterstaat Noord Nederland omvatten onder meer het hoofdwegennet binnen de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Voor dit areaal zijn wij op zoek naar een ervaren technisch adviseur civiele techniek en richt je je op zaken als wegverhardingen, markeringen, geluidsvoorzieningen, afwatering en geleiderails.

De komende inhuur periode trek je nauw samen op met de objectdeskundige civiele techniek, waarvoor we ook een inhuurvraag open hebben staan. Als ook met de zittende objectdeskundige civiele techniek 'groen'. Als senior technisch adviseur richt je je op de complexere vraagstukken, geef je richting aan het werk van de objectdeskundigen en fungeer je als hun sparringpartner.
Het areaal leren kennen doe je met name van achter je bureau. Soms is het echter handiger wel even naar buiten te gaan. Momenteel werken we volledig vanuit huis.

Je werk valt grofweg in 3 brokken uiteen, te weten:
1. Planmatige taken
Op jouw vakgebied ben je sparringpartner voor de assetmanagers HoofdWegenNet; jij bent de specialist voor de technische inhoud. Om strategisch te kunnen programmeren, zo'n 3 tot 5 jaar voor uit, werken we met instandhoudingsplannen, deze moeten opgesteld en up-to-date gehouden worden. Dit doe je volgens de assetmanagement systematiek, waar je ruime ervaring mee hebt.
2. Beheerdersadvies bij (de meer complexere) vergunningen.
- Je beoordeelt aanvragen (kabels/leidingen/boringen) op risico's aan de hand van de geldende richtlijnen.
- Vooroverleg voeren met aanvrager, waarbij risico's en (on)mogelijkheden worden besproken
- Toetsen van technische documenten die zijn geleverd ten behoeve van de vergunningaanvraag.
- Het beantwoorden van diverse technische vragen van de medewerkers van vergunningverlening.
3. Adviestaken
Je beoordeelt (verbeter)voorstellen van de opdrachtnemer, geeft technisch advies bij vraagstukken vanuit aanlegprojecten en werken derden. Ook lever je technische input bij het opstellen van opdrachten en vraagspecificaties voor vast en variabel onderhoud richting opdrachtnemers. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast heb je zicht op de (benodigde) onderhoudsmaatregelen.

Belangrijkste competenties
- Je bent proactief, resultaatgericht en kunt goed samenwerken.

Organisatie - Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Het Noordelijk areaal beslaat drie provincies met bijbehorende bestuurlijke partners. Specifiek voor het Noorden is ook dat RWS een aantal grote projecten samen met de provincie(s) realiseert. Daarnaast wil RWS Noord Nederland een compacte en effectieve organisatie zijn waarin niet wordt gedacht vanuit functies en structuren maar vanuit toegevoegde waarde die je als individuele medewerker, team, afdeling of directie kan leveren.

De Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de bij RWS in beheer zijnde netwerken en voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen regionaal maatwerk enerzijds en landelijke prestaties en uniformiteit anderzijds. De processen in de regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het assetmanagement en omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact samenwerken met onze partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast assetmanagement en omgevingsmanagement wordt vanuit Vergunningverlening & Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt RWS integraal toezicht op de deze netwerken.

Afdeling - District Oost of West
Het district is met andere overheden actief op de 'natte' en 'droge' taakgebieden. We behartigen het beheer en onderhoud van de rijkswegen, bruggen, viaducten, aanleginrichtingen, de primaire waterkeringen, vaargeulen en kanalen. Daarnaast dragen we bij aan de beleidsvoering van onze regionale dienst en fungeren we als voordeur van Rijkswaterstaat voor de communicatie met derden.

Dienst Noord-Nederland is opgedeeld in 2 districten: Oost en West. De districten beheren en onderhouden bijvoorbeeld de rijks(vaar-)wegen binnen de provincie Friesland, Groningen en Drenthe en voeren maatregelen uit.

Het district is opgesplitst in de clusters Assetmanagement en Beschikbaarheid Netwerk & Crisismanagement. Het cluster Assetmanagement verzorgt de onderhoudsplanning en -programmering van het district, de voorbereiding en begeleiding van contracten en opdrachten. Ook behartigen we onze belangen als wegbeheerder binnen planstudie- en aanlegprojecten. Daarnaast borgen we de kennis en gegevens van het areaal.  

Eisen
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding, in de richting van civiele techniek.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van (beheerders)adviezen binnen de civiele techniek met als aandachtsgebied wegverharding en/of markeringen en/of geluids- of groenvoorzieningen.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken volgens de/een assetmanagementsystematiek.
- In verband met de werkzaamheden dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). De aangeboden kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
De aangeboden kandidaat verklaart, dit geldt ook op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het geven van beheerdersadvies (over kabels/leidingen/boringen) bij complexere vergunningen (meerdere vraagstukken in één aanvraag)
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het functioneel aansturen van collega's binnen de civiele techniek
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het leveren van technische input bij het opstellen van opdrachten en vraagspecificaties voor vast en variabel onderhoud en heb je zicht op (benodigde) onderhoudsmaatregelen.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met SE (System Engineering) en/of RAMS (Reliability, Availability, Maintainability en/of Safety) en/of LCC (Life Cycle Cost) in de praktijk.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4.
- In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden te zijn vermeld.
- Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.
- De werkervaring/ kennis zoals gevraagd in de eisen moet middels concrete voorbeelden en toelichting duidelijk zijn benoemd.
- De werkervaring/kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn.

Aanleveren na gunning
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningspunten 11, 12, 13 en 41
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist